วาโก้บราเดย์ บราเก่า เราขอ ผลิต-ใช้-กำจัด ชุดชั้นในยั่งยืนแบบไม่ทำร้ายโลก

13 ปีกับโครงการ วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ผู้นำด้านการผลิตชุดชั้นในและอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างยั่งยืนของไทย ด้วยการปฏิรูปองค์กรและขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตเพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อทุกคน

เวลา 400 ปี ที่หมายถึง 4 ช่วงชีวิตคน คือ ระยะเวลาที่บรา 1 ตัว ที่ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยโพลิเมอร์ต้องใช้เพื่อย่อยสลายตามธรรมชาติ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตชุดชั้นในชั้นนำของประเทศไทย ที่ผู้บริโภครู้จักในด้านการเป็นผู้ผลิตบราและชุดชั้นในคุณภาพดีมากว่า 54 ปี คู่กับสาวๆ ทุกคัพ จึงขอเปลี่ยนแปลงองค์กรทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อการเป็น “แฟชั่นที่ยั่งยืน” ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิต ขนส่ง ไปจนถึงรับคืนสินค้าเสื่อมสภาพเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เกิดเป็นโครงการ “บราเดย์ บราเก่า เราขอ” ที่ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 13 ที่รับบริจาคชุดชั้นในรวมมากกว่า 1 ล้านตัว เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า และมีส่วนสร้างจิตสำนึกใหม่ในการซื้อ - ใช้ - และ กำจัดอย่างมีความรับผิดชอบ