ไขรหัส SMART สร้างคนทำงานให้โตไปพร้อมกันกับโลตัส

ไขรหัส SMART สร้างคนทำงานให้โตไปพร้อมกันกับโลตัส

เมื่อ ‘ทรัพยากรคน’ ถือเป็นปัจจัยความสำเร็จที่ขาดไม่ได้ในองค์กรยุคใหม่ การเสริมสร้างประสิทธิภาพของคน และการเติบโตของบุคลากรจึงเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบการทำงานในวันนี้อย่างแท้จริง

โลตัส หนึ่งในยักษ์ใหญ่ของวงการค้าปลีกเมืองไทยได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด เห็นได้จากการคว้า 3 รางวัลใหญ่จากเวทีระดับสากล อย่าง รางวัลองค์กรนายจ้างดีเด่น (Top Employers 2024 in Thailand) จาก Top Employers Institute ประเทศเนเธอร์แลนด์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อีกทั้งได้รับการรับรองจาก Great Place to Work® องค์กรระดับโลกที่มุ่งเน้นด้านการวิจัยและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการทำงาน การันตีให้ โลตัส เป็น ‘สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม’ 

ไขรหัส SMART สร้างคนทำงานให้โตไปพร้อมกันกับโลตัส

ไขรหัส SMART สร้างคนทำงานให้โตไปพร้อมกันกับโลตัส

นอกจากนั้น ยังติดโพล 1 ใน 50 อันดับบริษัทในฝันที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในปี 2024 (Top 50 Companies in Thailand 2024) จาก Work Venture ที่ปรึกษาและผู้นำด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างให้แก่องค์กรชั้นนำในไทย 

ไขรหัส SMART สร้างคนทำงานให้โตไปพร้อมกันกับโลตัส

ไขรหัส SMART สร้างคนทำงานให้โตไปพร้อมกันกับโลตัส

หัวใจของความสำเร็จดังกล่าว คุณธนกฤต ฉันทวิทิตพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล (เอเชีย) โลตัส บอกว่าอยู่ตรงการสร้าง SMART ขึ้นมาให้กลายเป็นวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร

“เรามุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการดูแลเพื่อนพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ด้วยวัฒนธรรมการทำงานแบบ SMART ที่ส่งเสริมให้พนักงานทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ไปพร้อมกับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ”

วัฒนธรรม SMART ที่ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล (เอเชีย) โลตัส หมายถึง ก็คือ

S: Simple ความเรียบง่าย เพื่อลดความยุ่งยาก และเพิ่มความสะดวกสบายให้คนทำงาน
M: Motivated ความมุ่งมั่นในการไม่หยุดคิด และพัฒนาไปข้างหน้าอยู่เสมอ
A: Agile ความคล่องแคล่ว เพื่อให้คนทำงานปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
R: Responsible คิดดีทำดี ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน
T: Transformative การปรับสู่สิ่งใหม่ ค้นหาและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อสิ่งที่ดีขึ้น

หลักคิดนี้ยังถูกนำมาใช้ยกระดับการดูแลพนักงาน ซึ่งที่โลตัสให้ความสำคัญด้านการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ (Health & Well-Being) สร้างบรรยากาศและประสบการณ์ดี ๆ ในการทำงาน

“การสร้างองค์กรที่เป็นสถานที่ทำงานเพื่อส่งเสริมชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของเพื่อนพนักงาน และด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เราใส่ใจคุณค่าของพนักงานทุกคน จึงนำมาซึ่งผลสำรวจที่ได้รับคะแนนรวมจากเพื่อนพนักงาน 91% ที่ยอมรับให้ โลตัส เป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม 

“อีกทั้งเรายังส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเคารพทุกความแตกต่างและหลากหลายของเพื่อนพนักงานกว่า 55,000 คน ส่งผลให้เราได้รับคะแนนสำรวจด้านนี้ในเกณฑ์ที่สูงกว่ามาตรฐานสำหรับองค์กรใหญ่ในเอเชีย” คุณธนกฤตบอก

การสนับสนุนและเปิดกว้างในเรื่องของการคิดและนำเสนอไอเดีย นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กร รูปแบบการทำงานดังกล่าวยังตรงใจคนรุ่นใหม่อีกด้วย

ไขรหัส SMART สร้างคนทำงานให้โตไปพร้อมกันกับโลตัส

สิ่งเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดูแลและมุ่งพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้แข็งแกร่งและยั่งยืน ซึ่งทำให้ก่อนหน้านี้ โลตัส ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 โดยนิตยสาร HR Asia ของบริษัท Business Media International (BMI) และ รางวัล HR EXCELLENCE AWARDS THAILAND 2022 จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 2 รางวัล ระดับ Gold และ Silver 

ประสิทธิภาพขององค์กร ไม่ได้สะท้อนจากระบบการทำงานที่แข็งแรง แต่ยังหมายถึงการให้ความสำคัญกับคนทำงาน ที่นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในเนื้องานแล้ว ยังส่งผลถึงการดำเนินงานในภาพรวมอย่างเห็นได้ชัดในฐานะฟันเฟืองที่มีประสิทธิภาพขององค์กรนั่นเอง และคำว่า ‘รู้สึกดีดี ทุกวันที่โลตัส’ ไม่ได้หมายถึงลูกค้าเท่านั้น แต่หมายถึงพนักงานอีกด้วย