บทบรรณาธิการ มิถุนายน 2023 Pride Month แตกต่าง หลากหลาย และเท่าเทียมกัน

บทบรรณาธิการ มิถุนายน 2023 Pride Month แตกต่าง หลากหลาย และเท่าเทียมกัน

บทบรรณาธิการ The People เดือนมิถุนายน 2023 เดือน Pride Month ว่าด้วยเรื่องผู้คนที่ล้วนแตกต่าง หลากหลาย และเท่าเทียมกัน

เราเชื่อมั่นในพลังของ ‘คน’ เหล่าผู้คนที่แตกต่าง หลากหลาย และเท่าเทียมกัน

‘ผู้คน’…นั่นคือชื่อของเรา The People

เพื่อนคนหนึ่งให้ความเห็นต่อคำ ‘The People’ ว่า เป็นคำที่(ความหมาย)ใหญ่มาก แง่หนึ่ง เราไม่ปฏิเสธความคิดเห็นนั้น เพราะเราเชื่อในพลังของ ‘คน’ 

เพื่อนอีกคนหนึ่งเคยให้ความเห็นว่า โลกใบนี้เป็นจุดเล็ก ๆ จุดหนึ่งในจักรวาลอันกว้างใหญ่และมีความเป็นไปได้หลากหลายมากมายแทบหาจุดสิ้นสุดไม่ได้ ในแง่นี้ ‘คน’ ยังคงเป็นองค์ประกอบขนาดย่อมเมื่อเทียบกับธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่มีจุดสิ้นสุด

ด้วยความเชื่อในพลังของ ‘คน’ มีความเป็นไปได้ว่า สักวันหนึ่ง เราจะสามารถพัฒนาตัวเองจากองค์ประกอบขนาดย่อมของจุดเล็ก ๆ จุดหนึ่งในจักรวาล ก้าวไปถึงขอบเขตที่ไม่เคยไปถึงมาก่อนได้

ย่างก้าวที่สัมผัสถึงจุดหมายย่อมต้องมีก้าวแรกเสมอ ก้าวแรกของ ‘ผู้คน’ ในการพัฒนาตัวเองและสังคมโดยรอบค่อย ๆ เริ่มต้นขึ้นตามกาลเวลา

ยุค 50s ความสัมพันธ์แบบชายรักชายยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายในอังกฤษ อลัน ทัวริง อัจฉริยะที่ถอดรหัสลับของฝ่ายนาซีเยอรมันได้สำเร็จ งานของเขาส่งผลต่อโฉมหน้าของสงคราม และช่วยชีวิตผู้คนนับล้าน แต่ด้วยตัวตนของเขาที่เป็นกลุ่ม LGBTQ อลัน ทัวริง กลับถูกศาลตัดสินลงโทษ (รับทัณฑ์บนภายใต้เงื่อนไข) เพราะกฎหมายในยุคนั้น

ปี 2013 อลัน ทัวริง ถึงได้รับพระราชทานอภัยโทษจากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งเวลานั้น อลัน ทัวริง เสียชีวิตไป 59 ปีแล้ว

ปี 2018 อังกฤษประกาศใช้กฎหมาย ยกเลิกความผิดฐานชายรักชาย ลบล้างชื่อผู้ที่เคยต้องโทษทั้งหมด ทั้งผู้ที่เสียชีวิตแล้ว และยังมีชีวิตอยู่

ปฏิเสธได้ยากว่า ความคิดของผู้คนในแต่ละยุคสมัยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงเวลา เรื่องราวของอลัน ทัวริง เป็นอีกเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงพลังของผู้คนในการเปลี่ยนแปลงซึ่งนำไปสู่ชุมชน สังคม ประเทศ และ ‘โลก’ ที่สามารถโอบรับกับผู้คนที่ล้วนแตกต่าง หลากหลาย และมุ่งไปสู่สิ่งที่ถูกเรียกร้องกันมากที่สุดคือ พื้นที่ซึ่งโอบรับ ‘คน’ อย่าง ‘เท่าเทียมกัน’

หลายสิบปีก่อน กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในไทยยังเผชิญกับการปฏิบัติที่แตกต่างจากสภาพในปัจจุบัน วันนี้ มุมมองต่อความหลากหลายทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ เปิดกว้างมากขึ้น ครอบครัวที่ไม่ได้เป็นครอบครัวตามความเข้าใจเดิมที่ต้องเป็น ‘คู่เพศตรงข้าม’ มีให้เห็นมากขึ้น แต่การเป็น ‘ครอบครัว’ ของพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ใช้ชีวิตได้เหมือนกับครอบครัวรูปแบบดั้งเดิม

ด้วยข้อติดขัดทางกฎหมายหลายประการทำให้พวกเขาไม่ได้รับสิทธิต่าง ๆ แบบที่ครอบครัวซึ่งเป็นคู่เพศตรงข้ามได้รับ แต่ด้วยพลังของ ‘ผู้คน’ ข้อจำกัดเหล่านี้กำลังจะถูกแก้ไขด้วยร่างกฎหมายฉบับใหม่ หรือด้วยการขับเคลื่อนทางความคิดรูปแบบต่าง ๆ 

นี่คือพลังของผู้คนที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง จากระดับปัจเจก ไปสู่ชุมชน สังคม ประเทศ และระดับโลก

ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ล้วนเริ่มต้นจากก้าวแรก ก้าวเล็ก ๆ ของผู้คน เสียงของคนตัวเล็ก ๆ เมื่อรวมตัวกันย่อมกลายเป็นพลังที่ไม่มีขีดจำกัด พลังของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ดังความเห็นของเพื่อนคนหนึ่งที่มีต่อคำว่า The People อันเป็นคำที่มีความหมาย ‘ใหญ่มาก’ ได้

The People เชื่อในพลังของผู้คน เมื่อคนทุกคนเท่าเทียมกัน พลังของผู้มีความหลากหลายทางเพศย่อมเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่สำคัญไม่ต่างจากผู้คนทั่วไป 

เราจะร่วมเป็นฟันเฟืองส่วนหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราว สะท้อนเสียงของผู้คนทุกกลุ่ม และร่วมมือกันขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้สังคมเป็นพื้นที่ซึ่งโอบรับทุกคน เหล่าผู้คนที่เต็มเปี่ยมด้วยพลัง ผู้คนที่ล้วนแตกต่าง หลากหลาย และเป็นผู้คนที่เท่าเทียมกัน ท่ามกลางความเป็นไปได้ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

 

ธนพงศ์ พุทธิวนิช
บรรณาธิการ The People
1 มิถุนายน 2023