ย้อนรอยความสัมพันธ์ ‘ปรีดี พนมยงค์’ กับ ‘จอมพล ป.พิบูลสงคราม’ TMM EP.9

ย้อนรอยความสัมพันธ์ ‘ปรีดี พนมยงค์’ กับ ‘จอมพล ป.พิบูลสงคราม’ : The Moment

จากนักเรียนนอกที่ร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศ เหตุใด ‘ปรีดี พนมยงค์’ กับ ‘จอมพล ป.พิบูลสงคราม’ จึงกลายเป็นดั่ง ‘เส้นขนาน’ ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย


แท้จริงแล้วสองผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองไทย มีสถานะเป็น ‘เพื่อนร่วมอุดมการณ์’ หรือ ‘คู่ขัดแย้งทางการเมือง’ กันแน่ ติดตามได้ใน The Moment