จอมพล ป. พิบูลสงคราม ลุงที่ไม่อยากลงจากอำนาจ นำมาสู่การเลือกตั้ง “สกปรก” พ.ศ.2500 - TMM EP.3

“การเลือกตั้งสกปรก” ของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม

‘ลุงแปลก’ จอมพล ป.พิบูลสงคราม จัดเลือกตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2500 ที่รู้จักกันในนาม “การเลือกตั้งสกปรก” หวังรักษาเก้าอี้นายกรัฐมนตรี แต่กลับกลายเป็นแผลใหญ่ให้ศัตรูทางการเมืองใช้โจมตี นำมาสู่การ “ปฏิวัติ”