The Next Chapter EP.2 ม.ร.ว. เฉลิมชาตรี ยุคล ก้าวต่อไปในการผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงไทย

The Next Chapter รายการที่นำเสนอมุมมองของผู้ที่มีบทบาท ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยความเชื่อมั่นว่าคนไทย มีพลังของ Soft Power ไม่แพ้ใครในโลก ดำเนินรายการโดย อนันต์ ลือประดิษฐ์

คุยกับ ม.ร.ว. เฉลิมชาตรี ยุคล  ผู้กำกับ ผู้จัด และโปรดิวเซอร์ หรือคุณชายอดัมผู้คลุกคลีอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตสื่อบันเทิง มาแล้วทุกรูปแบบจนปัจจุบันได้ก้าวมาเป็นผู้นำทัพของ Viu แพลตฟอร์มบันเทิงที่มาแรงจนสามารถแข่งขันกับเจ้าตลาดได้ อย่างไม่น้อยหน้า

แล้วอะไรจะที่จะเป็นก้าวต่อไปในการผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงไทย