วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ผลิต-ใช้-กำจัด ชุดชั้นในยั่งยืนแบบไม่ทำร้ายโลก

วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ผลิต-ใช้-กำจัด ชุดชั้นในยั่งยืนแบบไม่ทำร้ายโลก

13 ปีกับโครงการ วาโก้บราเดย บราเก่าเราขอ ผู้นำด้านการผลิตชุดชั้นในและอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างยั่งยืนของไทย ด้วยการปฏิรูปองค์กรและขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตเพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อทุกคน

KEY

POINTS

 

 

เมื่ออุตสาหกรรมแฟชั่นถูกตราหน้าว่าเป็นตัวการสำคัญทำลายสิ่งแวดล้อม สินค้า Fast Fashion ที่ยิ่งออกแบบใหม่ ผลิตล็อตใหญ่ เร่งการซื้อ และทิ้งเป็นขยะ ลวงตาให้ผู้บริโภคจับจ่ายในของที่ (เชื่อว่า) ทุกคนต้องมี จนกลายเป็นภาพกองขยะแฟชั่นสูงเป็นภูเขาสุดลูกหูลูกตา ดังที่เห็นในกลางทะเลทรายประเทศชิลี 

โจทย์ใหม่ของผู้ประกอบการทั่วโลกคือการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้ง สิ่งแวดล้อม - สังคม - และความมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร (Environment - Social - Governance หรือ ESG) 

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตชุดชั้นในชั้นนำของประเทศไทย ที่ผู้บริโภครู้จักในด้านการเป็นผู้ผลิตบราและชุดชั้นในคุณภาพดีมากว่า 54 ปี คู่กับสาว ๆ ทุกคัพ ยังเป็นผู้ผลิตสินค้าเครื่องนุ่งห่มที่เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม จนเกิดการปฏิรูปองค์กรทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มาเป็นระยะเวลาถึง 54 ปี ของการทำธุรกิจ

วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ผลิต-ใช้-กำจัด ชุดชั้นในยั่งยืนแบบไม่ทำร้ายโลก

วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ผลิต-ใช้-กำจัด ชุดชั้นในยั่งยืนแบบไม่ทำร้ายโลก

มากกว่าแฟชั่น คือ แฟชั่นที่ยั่งยืน

“หลายคนอาจจะซื้อเสื้อผ้าที่ราคาถูก มาเร็วไปเร็ว เรียกว่า Fast Fashion ตอนนี้วาโก้เป็นแฟชั่นก็จริง แต่เป็น Sustainable Fashion แฟชั่นที่ยั่งยืน แฟชั่นต้องคุ้มค่าและใช้งานได้ยาวนาน”

คำกล่าวของ พงษ์สันติ์ วงษ์เสริมหิรัญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในครอบครัววาโก้มากว่า 20 ปี กับภารกิจในปัจจุบันด้านการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร ได้เปิดประเด็นเล่าถึงเป้าหมายของวาโก้ในปัจจุบัน

วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ผลิต-ใช้-กำจัด ชุดชั้นในยั่งยืนแบบไม่ทำร้ายโลก

ความยั่งยืนของวาโก้ในวันนี้ไม่ใช่แค่เพียงการผลิตสินค้าคุณภาพดีที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า แต่ยังดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่มีส่วนสร้างความยั่งยืนทุกมิติ 

วาโก้จึงปรับรูปแบบการดำเนินงานทุกขั้นตอนตั้งในห่วงโซ่อุปทาน จนเป็นแบรนด์แรกในกลุ่มธุรกิจ TEXTILE ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว GREEN LEBEL: THAILAND หรือฉลากเขียวที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง และจัดจำหน่าย การใช้งานที่มีส่วนช่วยประหยัดทรัพยากร เมื่อเลิกใช้มีการรับคืนหรือกำจัดโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

“วาโก้ให้ความสําคัญในเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจก เป็นกระบวนการผลิตที่คาร์บอนต่ํา การผลิตแบบ Eco Factory ด้วย Green Industry ระดับ 4 เรานำเศษวัสดุต่าง ๆ จากกระบวนการผลิตในโรงงานไปแปรรูป ช่วยลดจำนวนขยะเป็น Zero Waste จนถึงปัจจุบันได้รับการรับรองในการบริหารจัดการเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กรอีกด้วย เพราะเป้าหมายสูงสุดก็คือทําให้ผลิตภัณฑ์มีคาร์บอนต่ําที่สุดเท่าที่จะต่ําได้” พงษ์สันติ์กล่าว

วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ผลิต-ใช้-กำจัด ชุดชั้นในยั่งยืนแบบไม่ทำร้ายโลก

ส่วนนวัตกรรมสินค้า มีการนำขวดน้ําดื่มมาแปรรูปเป็นเส้นใยถักทอเป็นเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติอย่าง ยางพารา ที่สามารถย่อยสลายได้ และยังมีบริการรับซ่อมชุดชั้นในเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

ตลอดจนการรับคืนชุดชั้นในเสื่อมสภาพของทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพื่อนำไปกำจัด ขานรับแนวคิด EPR - Extended Producer Responsibility หรือการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตในด้านการกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธีด้วย

“ถ้าลูกค้าใช้ชุดชั้นในแล้วทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ก็จะกลายเป็นขยะชุมชน เป็นมลพิษ แต่ถ้าเรารับคืนกลับมา จะหมุนเวียนเป็นพลังงานเชื้อเพลิงหรือพลังงานจากขยะได้ อันนี้ทําให้เป็นส่วนหนึ่งของ Circular Economy ทําให้มันเป็นความยั่งยืนต่อไป” ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกล่าว

บราเก่า เราขอ

ชุดชั้นในที่ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยวัสดุที่เรียกว่า โพลิเมอร์ บรา 1 ตัว ใช้ระยะเวลาย่อยสลายนานกว่า 400 ปี หรือหมายถึงกว่า 4 ช่วงชีวิตคน แล้วผู้บริโภคมีทางเลือกใดในการกำจัดบราหมดอายุบ้าง?

บริษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ผลิตชุดชั้นในชั้นนําของประเทศ ที่มีนโยบายให้ความสําคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นผู้ผลิตชุดชั้นในรายแรกที่ริเริ่มแคมเปญ ‘วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ’ ขึ้น โดยรับบริจาคชุดชั้นในเสื่อมสภาพทุกแบรนด์ ที่สามารถบริจาคได้ตลอดทั้งปี 

วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ผลิต-ใช้-กำจัด ชุดชั้นในยั่งยืนแบบไม่ทำร้ายโลก
อินทิรา นาคสกุล ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ ‘วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ’ เริ่มต้นในปี 2555 ในช่วงแรกของการจัดตั้งโครงการเป็นการรับบริจาคบราที่ยังมีสภาพดีเพื่อส่งต่อไปให้ผู้ด้อยโอกาส หรือตามทัณฑสถานต่าง ๆ แต่หลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผู้คนคำนึงถึงสุขอนามัยมากขึ้น การบริจาคบราใช้แล้วอาจไม่ตอบโจทย์นี้นัก

จนเกิดโครงการนำชุดชั้นในเสื่อมสภาพไปกำจัดด้วยการเผาในระบบปิด ที่เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นเชื้อเพลิงทดแทนพลังงานถ่านหิน โดยร่วมมือกับพาร์ตเนอร์คือ บริษัท ทีพีไอ โพลีน พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP 

“โครงการวาโก้บราเดย์ฯ  เริ่มจากการที่ลูกค้าของเรามาถามพนักงานว่าเขามีชุดชั้นในที่ไม่ได้ใช้แล้ว จะเอาไปทิ้งที่ไหนดี ซึ่งการนำไปเผาในระบบปิด นอกจากจะไม่ทําให้เกิดขยะชุมชนแล้ว ยังไม่ส่งมลภาวะและสามารถทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงหรือว่าลิกไนต์ได้อีกด้วย” อินทิรากล่าว

วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ผลิต-ใช้-กำจัด ชุดชั้นในยั่งยืนแบบไม่ทำร้ายโลก

การเดินทางของบราเก่าสู่เชื้อเพลิง

เต้าบุบ สายย้วย ไม่เป็นทรง อาการของชุดชั้นในปลดระวาง สู่การเดินทางของบราหรือชุดชั้นในเก่าที่ไม่ถูกทิ้งเป็นขยะชุมชน หรือถูกเผากลายเป็นฝุ่น PM 2.5 เริ่มขึ้นเมื่อมีการบริจาคชุดชั้นใน ที่วาโก้ช็อป หรือเคาน์เตอร์วาโก้หรือส่งไปรษณีย์มาที่บริษัท 

จากนั้นชุดชั้นในที่ได้รับบริจาค จะรวบรวมมาไว้ที่ตู้คอนเทนเนอร์ที่วาโก้สำนักงานใหญ่ และขนส่งไปที่ TPIPP จ. สระบุรี เข้าสู่กระบวนการกำจัด ตามกระบวนการของ TPIPP ด้วยการตัดชิ้นส่วนของบราออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วจึงใช้แม่เหล็กดูดวัสดุที่เป็นโลหะออกมา 

ส่วนที่เป็นโพลิเมอร์หรือผ้าก็จะเข้าสู่กระบวนการเชื้อเพลิง ซึ่งในส่วนของโพลิเมอร์ ที่มีส่วนผสมของน้ำมันดิบนั้นเป็นเชื้อเพลิงที่ดีมาก เป็นพลังงานที่ดี นําไปใช้ประโยชน์ได้

วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ผลิต-ใช้-กำจัด ชุดชั้นในยั่งยืนแบบไม่ทำร้ายโลก

“วาโก้เป็นผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในรายแรกที่เริ่มทําโครงการนําบราเสื่อมสภาพไปกําจัดอย่างถูกวิธี หลังจากนั้นก็มีพาร์ตเนอร์ มีคนที่ให้ความสนใจเพิ่มขึ้นมา ซึ่งเราก็ทั้งดีใจและภูมิใจที่ทุก ๆ คน มาช่วยกัน ร่วมกันทําให้โครงการขยายผลเป็นที่รับรู้ของสังคม และมีเสียงตอบรับที่ดีมาก” อินทิรากล่าว

ปัจจุบันโครงการ ‘วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ’ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 มีชุดชั้นในที่ถูกบริจาคมาเกือบ 1 ล้านตัว นับเป็นขยะชุมชนราว 92 ตัน หากเทียบกับการปลูกป่า สามารถนับรีเทิร์นกลับมาเป็นต้นไม้เกือบ 50,000 ต้น  

ทั้งหมดนี้คือแนวคิดด้านความยั่งยืน ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าในทุก ๆ การซื้อชุดชั้นในจากวาโก้นั้น ผ่านกระบวนการออกแบบ ผลิต ขนส่ง และกำจัดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนสังคมที่น่าอยู่ต่อไป

วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ผลิต-ใช้-กำจัด ชุดชั้นในยั่งยืนแบบไม่ทำร้ายโลก