ZERO TO ONE by SCG เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กได้โชว์ไอเดียที่ยิ่งใหญ่

ZERO TO ONE by SCG เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กได้โชว์ไอเดียที่ยิ่งใหญ่

ZERO TO ONE by SCG กับการสร้างคน-สตาร์ตอัป ในองค์กร เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กได้โชว์ไอเดียที่ยิ่งใหญ่

“องค์กรแห่งโอกาส” หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของ SCG ที่พร้อมช่วยปลดล็อกศักยภาพพนักงาน สร้าง DNA ผู้ประกอบการ ด้วยโครงการ ZERO TO ONE by SCG พื้นที่พัฒนาทักษะ Upskill-Reskill เรียนรู้ทักษะแห่งโลกอนาคต  

ตลอดจนการดำเนินธุรกิจสตาร์ตอัป ช่วยติดอาวุธทางความรู้ แปลงไอเดียเล็กๆ ให้กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ สนับสนุนให้ความฝันในการเป็นเจ้าของธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง

การที่ดำเนินโครงการอย่างไม่หยุดยั้งจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 สามารถผลิตบุคลากรคุณภาพและสร้างสตาร์ตอัปน้องใหม่ในซัพพลายเชน ที่ส่งเสริมธุรกิจหลัก และเติบโตได้ด้วยตนเอง อย่าง Dezpax ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่เข้าไปเติมเต็มช่องว่างกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย และอีกหลายบริษัทสตาร์ตอัป ที่เริ่มต้นไอเดียจากคนตัวเล็ก แต่มีความฝันใหญ่ ที่เกิดขึ้นในโครงการ ZERO TO ONE by SCG

เพราะองค์กรที่แข็งแกร่งเกิดจากการพัฒนาบุคลากรภายในที่แข็งแรง ZERO TO ONE by SCG จึงเป็นอีกโครงการของภาคธุรกิจที่ร่วมสร้างระบบนิเวศน์ที่ดีให้แก่การพัฒนาวงการสตาร์ตอัป ในประเทศไทยต่อไป

 

ZERO TO ONE by SCG เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กได้โชว์ไอเดียที่ยิ่งใหญ่

องค์กรแห่งโอกาส สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ

SCG องค์กรที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 100 ปี กับปณิธาน “SCG Passion for Inclusive Green Growth มุ่งสร้างสังคม Net Zero ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมกรีน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่มี 4 พลัง ในการขับเคลื่อนองค์กร คือ การเป็นองค์กรที่คล่องตัว ยืดหยุ่น นวัตกรรมกรีน การเป็นองค์กรแห่งโอกาส สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ และ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

หัวใจสำคัญของการสร้างองค์กรดังกล่าวนั่นคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะการทำงานแห่งโลกอนาคต ด้วยการเสริมสร้างทักษะผ่านการลงมือทำจริง โครงการ “ZERO TO ONE by SCG” จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้พนักงาน SCG ที่มีไอเดีย ได้ทดลองสร้างธุรกิจผ่านคำแนะนำจากเหล่าเมนเทอร์ผู้มากประสบการณ์ รวมถึงการได้พัฒนาทักษะผ่านหัวข้อเวริ์กช็อป อาทิ Idea generation, Design thinking , Strategic thinking , Market trend และ Perfect your pitch ที่ทางโครงการนำประสบการณ์การดำเนินงานของ ZERO TO ONE by SCG มากว่า 7 ปี มาออกแบบและพัฒนาเนื้อหาให้สอดคล้องกับเทรนด์ทักษะแห่งโลกอนาคต พร้อมด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของ SCG 

 

ZERO TO ONE by SCG เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กได้โชว์ไอเดียที่ยิ่งใหญ่

SCG เชื่อมั่นในคุณค่าของพนักงาน

เมื่อโลกเปลี่ยนไว องค์กรต้องเปลี่ยนตาม แต่หัวใจสำคัญขององค์กรคือ “คน” คุณธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG  หรือ พี่โป้ง ผู้ขับเคลื่อนคนสำคัญที่ทำให้ SCG เป็นองค์กรแห่งโอกาส และเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดี ต้องเกิดจากการเชื่อมั่นในคุณค่าของพนักงาน คนตัวเล็กก็สร้างไอเดียที่ยิ่งใหญ่ได้

เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านประชากรศาสตร์ เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และอื่นๆ การมองหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม หรือต่อยอดพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ จึงเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสร้างการเปลี่ยนแปลงของโลก

“ผมตั้งใจและผมมีความเชื่อว่าคนรุ่นใหม่มีพลัง มีความสร้างสรรค์ แต่หลายคนอาจจะมีข้อจํากัดส่วนตัวหลายด้าน  SCG ต้องการสร้างองค์กรแห่งโอกาส เราจึงมีแพลตฟอร์ม ZERO TO ONE by SCG  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของทรัพยากรมนุษย์ ดึงพลังสร้างสรรค์เข้ามาร่วมมือกัน ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ ด้วยกระบวนการและ Framework  เปลี่ยนไอเดียกลายเป็นนวัตกรรม ไปจนถึงการเป็นสตาร์ตอัปของประเทศไทย”

 

ZERO TO ONE by SCG เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กได้โชว์ไอเดียที่ยิ่งใหญ่

 

การต่อสู้กับการ Disruptive จากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กร ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ทั้งการ Build (สร้าง) , Buy (ซื้อ) หรือ Borrow (ยืม) คุณสุรภี อิทธิสวัสดิ์พันธุ์ Head of Business Incubation ของโครงการ ZERO TO ONE by SCG  เล็งเห็นว่า แม้ว่าการสร้างนวัตกรรมขึ้นเอง จะต้องใช้ทรัพยากรและระยะเวลาที่ยาวนานกว่า แต่ SCG ให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรควบคู่ไปกับการสร้างนวัตกรรมด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ลงมือทำจริง ทำให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีประสบการณ์ มองเห็นถึงปัญหา ช่องว่าง และโอกาสทางตลาดได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถสร้างเป็นธุรกิจได้จริงด้วย

โดยมีการสนับสนุนไอเดียธุรกิจในหลากหลายธีม ประกอบด้วย

  1. Tech Trends
  2. Green Tech
  3. Wellness Tech 
  4. Industrial Tech
  5. Construction Tech 

ด้วยกระบวนการสร้างสตาร์ตอัป ในแบบของ ZERO TO ONE by SCG เริ่มตั้งแต่การ ฟักไข่ไปจนถึงโบยบินสู่โลกกว้าง จึงแบ่งเส้นทางการเติบโตออกเป็น 3 Stages ดังนี้

  1. HATCH เปรียบเสมือนช่วงของการฟักไข่ Idea Validation ช่วงของการคิดค้น ระดมไอเดีย การทดสอบปัญหาและความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้เป้าหมาย Problem-Solution fit ในช่วงระยะเวลา 4 เดือน
  2. WALK เป็นช่วงเวลาที่นำไอเดียที่ได้ ไปสร้างโอกาสและมองหาความเป็นไปได้ในการทำตลาดจริง ด้วย Business Model และเริ่มทำสินค้าหรือบริการที่เป็น Prototype เพื่อทดลองตลาด รวมถึงโอกาสในการขยายผลทางธุรกิจ สู่เป้าหมาย Product-Market fit ในระยะเวลา 12 เดือน  
  3. FLY ช่วงเวลาแห่งการติดปีกบิน โลดแล่นสู่โลกธุรกิจ เป็นกระบวนการ Scale up เร่งธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ใช้ระยะเวลา 18 เดือน

“ทักษะที่สําคัญในอนาคต คือทักษะของการเรียนรู้ โครงการ ZERO TO ONE by SCG จะใช้หลัก 70-20-10 คือ การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำโปรเจ็ค รู้จักความผิดพลาด แล้วนำมาเป็นบทเรียนถึง 70% อีก 20% คือการมีเมนเทอร์เป็นผู้แนะนำให้ตลอดทั้งโครงการ และอีก 10% สุดท้ายคือการมีเพลย์บุ๊ค การเรียนรู้ผ่านคลาสรูมและการทำเวิร์คช็อปอย่างมีส่วนร่วม รวมไปถึงการวัดผลประเมินผลแบบการตั้งสมมุติฐานในการทดลอง ทำให้กระบวนการเรียนรู้การสร้างธุรกิจสมบูรณ์” 

 

ZERO TO ONE by SCG เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กได้โชว์ไอเดียที่ยิ่งใหญ่

 

 ทำตามความฝันได้ โดยไม่ต้องลาออก

เมื่อคนรุ่นใหม่ไม่ได้เพียงแค่มองหางาน แต่สร้างงาน สร้างธุรกิจของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z กว่าครึ่งที่ฝันอยากเป็นเจ้าของกิจการ และอีกหลายคนที่เข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจบนโลก ด้วยการทำสตาร์ตอัปออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ ZERO TO ONE by SCG  จึงสานฝันคนรุ่นใหม่ ให้มีโอกาสทดลองทำตามความฝันการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ โดยไม่จำเป็นต้องลาออกจากงาน โดยเตรียมองค์ความรู้ การได้เข้าร่วมคลาสอบรมจากวิทยากรชั้นนำที่เชี่ยวชาญทักษะต่างๆ เครื่องมือที่หลากหลาย ได้ทดลองตลาด ไปจนถึงการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ที่เป็นเหมือน Sandbox ที่ได้ทดลอง เล่นสนุก เรียนรู้แบบล้มแล้วลุกขึ้นได้ ไปพร้อมๆกับการได้ทำความรู้จักเพื่อนร่วม Batch ได้แลกเปลี่ยนไอเดียในการต่อยอดธุรกิจ 

จุดเริ่มต้นของสตาร์ตอัป สามารถเกิดจากพนักงานในบริษัท ZERO TO ONE by SCG จึงเป็นพื้นที่ที่ให้พนักงานทุกคนได้แสดงศักยภาพ และมีโอกาสก้าวไปเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ สนับสนุนให้ออกไปจัดตั้งธุรกิจเป็นของตัวเอง โดยเปลี่ยนจากบทบาทของพนักงาน สู่เจ้าของธุรกิจ โดยมี SCG ที่เคยอยู่ในฐานะองค์กรผู้ว่าจ้าง ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นผู้ลงทุนให้การสนับสนุน ต่อยอดไปจนถึงการขยับขยายมาทำธุรกิจจริงติดปีกเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ได้  

 

ZERO TO ONE by SCG เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กได้โชว์ไอเดียที่ยิ่งใหญ่

 

ท่องประวัติศาสตร์สตาร์ตอัป กับ ดร.วิทย์ 

เปิดโรดโชว์ด้วยความครึกครื้น ปลุกสมองให้ตื่นด้วยเรื่องเล่าจาก ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน หรือ “เฮียวิทย์” กับการพาผู้เข้าร่วมงานย้อนเวลาไปรู้จักกับหลากหลายสตาร์ตอัป  และไอเดียธุรกิจที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โลก ที่ล้วนเกิดจากความคิดของคนธรรมดาที่กล้าตั้งคำถาม และต้องการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นในแบบของตนเอง

เฮียวิทย์เล่าย้อนไปถึงนวัตกรรม หรือ สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก ล้วนก่อร่างสร้างมาจากวิถีแห่งสตาร์ตอัป ไอเดียต่างๆ ผ่านการลองผิดลองถูก คิดค้น ต่อยอด และพัฒนา แม้บางไอเดียต้องพับโครงการลงเพราะความไม่พร้อมของปัจจัยแวดล้อม แต่อีกอีกหลากหลายไอเดียได้พลิกโฉมโลก อย่างการสร้างหลอดไฟ เครื่องบิน ยาง เครื่องมือทางการแพทย์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รถไฟฟ้า และอีกมากมาย ทำสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เกิดขึ้นจริง จนเปลี่ยนชีวิตผู้คนทั่วโลก  และสร้างประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติ
 

ZERO TO ONE by SCG เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กได้โชว์ไอเดียที่ยิ่งใหญ่

 

ติดอาวุธแห่งอนาคต สู่ความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด

การเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงขององค์กรยุคใหม่ทั่วโลก คือ การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีทักษะแห่งโลกอนาคต ต่อยอดการสร้างองค์ความรู้ให้กับพนักงาน ทั้งทักษะทางเทคโนโลยีอย่างการใช้ AI และ Data เพื่อขับเคลื่อนองค์กร ไปจนถึงทักษะแบบ Soft Skills เช่น ทักษะการสื่อสาร การบริหารโครงการ และอื่นๆ

ที่ SCG คือองค์กรแห่งโอกาส ที่เชื่อมั่นในพลังและศักยภาพของบุคลากร เล็งเห็นถึงการเพิ่มขีดความสามารถแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน หรือ Ability to Learn อันจะช่วยปลดล็อกขีดจำกัดที่มี ด้วยการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะที่มีให้ดีกว่าเดิม (Upskill) หรือการสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงาน (Reskill) 

หนึ่งในหัวใจสำคัญคือผลักดันการเรียนรู้และการทำงานแบบสตาร์ตอัป ผ่านโครงการ ZERO TO ONE by SCG ที่ไม่มองข้ามไอเดียเล็กๆ ดึงความสร้างสรรค์ของทุกคนออกมา ผ่านกระบวนการระดมความคิด แลกเปลี่ยนแนวคิด ทดสอบไอเดีย (Test & Learn) ถอดบทเรียนจากความผิดพลาด ล้มเหลว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เร็วขึ้น (Fail Fast Learn Faster) นำไปสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านการทดสอบและปรับปรุงซ้ำๆ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ไปจนถึงสนับสนุนให้เกิดการสร้างนักธุรกิจหน้าใหม่ขึ้น 

 

ZERO TO ONE by SCG เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กได้โชว์ไอเดียที่ยิ่งใหญ่

 

โอกาสของคนตัวเล็กที่จะได้โชว์ไอเดียที่ยิ่งใหญ่

จนถึงวันนี้โครงการ ZERO TO ONE by SCG ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 แล้ว นอกจากการสร้างสตาร์ตอัปที่ประสบความสำเร็จ ทำให้พนักงานได้ทำตามฝัน เปิดกิจการของตัวเองแล้ว ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาส ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผลักดันให้องค์กรให้มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพราะ SCG เล็งเห็นว่าสตาร์ตอัป มีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งในระดับโลก , ภูมิภาคเอเชีย และในประเทศไทย การสนับสนุนโครงการ ZERO TO ONE by SCG จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งภาคเศรษฐกิจ และสังคมในมิติต่างๆ โดยคาดหวังถึงการพัฒนา ขับเคลื่อน และยกระดับ Thai Startup Ecosystem เช่นกัน