ฐปณีย์ เอียดศรีไชย: คนข่าวผู้เชื่อว่า ‘People of Tomorrow’ คือพื้นที่แห่งความหวังและส่งต่ออุดมการณ์

ฐปณีย์ เอียดศรีไชย: คนข่าวผู้เชื่อว่า ‘People of Tomorrow’ คือพื้นที่แห่งความหวังและส่งต่ออุดมการณ์

‘แยม - ฐปณีย์ เอียดศรีไชย’ ผู้ประกาศข่าวภาคสนาม พิธีกร และผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters กับมุมมอง ‘People of Tomorrow’ ผู้เชื่อว่าโลกของวันพรุ่งนี้คือการก้าวไปพร้อมกับอุดมการณ์และความหวัง เพื่อขับเคลื่อนสังคมและโลกใบนี้ให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับทุกคน

The People สื่อออนไลน์ที่นำเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์ว่าด้วยเรื่องราวของ ‘คน’ แบบเจาะลึกในทุกแง่มุม รวมถึงบทวิเคราะห์วิธีคิดของบุคคล ผู้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคม จากอดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต

ในปีนี้ พวกเรากลับมาอีกครั้งกับการจัดงานมอบรางวัล The People Awards 2023 ภายใต้แนวคิด ‘People of Tomorrow’ งานประกาศรางวัลที่มอบแก่คนผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้วันพรุ่งนี้ของทุกคนดียิ่งขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจให้ผู้คนอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยตัวเอง

งานประกาศรางวัลครั้งนี้ยังมีคณะกรรมการที่ทำงานในด้านต่าง ๆ ทั้งนักวิชาการ นักการตลาด นักวิทยาศาสตร์ ผู้ชำนาญการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล นักธุรกิจ และกองบรรณาธิการ The People ซึ่งเป็นตัวแทนเสียงของคนรุ่นใหม่มาช่วยกันเฟ้นหา ‘ผู้คน’ ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้วันพรุ่งนี้ดียิ่งขึ้น

นิยามของ People of Tomorrow คือ คนที่โดดเด่นเรื่องความพร้อมสำหรับการรับมือโลกในวันพรุ่งนี้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะทุกวันนี้อนาคตข้างหน้าเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมากมาย และมีความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นวิทยาการเทคโนโลยีสุดล้ำสมัย การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์ที่ก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ การเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ ๆ ที่เป็นจุดเริ่มต้นการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกับทุกชีวิตบนดาวดวงนี้ ไปจนถึงโรคอุบัติใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ไปตลอดกาล สิ่งเหล่านี้ทำให้ ‘คน’ ในทุกวันนี้ต้องเตรียมพร้อมปรับตัวให้เร็วยิ่งกว่า

People of Tomorrow ที่จะเป็นคนต้นแบบผู้พร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังมานี้ จะครอบคลุมคนที่มีความโดดเด่นใน 3 แกนหลัก คือ 3P ได้แก่

People คนผู้สร้างผลกระทบกับผู้คนและสังคม

Planet คนผู้สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อม

Progress คนผู้สร้างผลกระทบในเรื่องการเติบโตของธุรกิจ

โดยคณะกรรมการตัดสินของ The People Awards 2023 มาจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อให้การตัดสินรางวัลในครั้งนี้มีข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องแม่นยำ ทันต่อความเคลื่อนไหว ครอบคลุมรอบด้านทุกความแตกต่างหลากหลาย ทั้งคนที่มีชื่อเสียง หรือคนตัวเล็ก ๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก และรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลกระทบต่อสังคมในทุกมิติมากที่สุด

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ The People Awards 2023 มีจำนวนทั้งหมด 8 คน หนึ่งในนั้นคือ แยม - ฐปณีย์ เอียดศรีไชย (คลิกดู คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของ The People Awards 2023 ทั้ง 8 คน)

 

The People : คำว่า People of Tomorrow ในความเข้าใจของคุณเป็นอย่างไร

ฐปณีย์ : ในมุมมองของพี่ พี่ไม่ได้มองไปถึงเรื่องของโลกอนาคตนะ แต่มองเรื่องความหวัง พี่มองว่ามันเป็นเรื่องของความหวัง ว่าเราอยากจะเห็นคนที่จะต้องอยู่ต่อไปเนี่ย เป็นอย่างไร มองเห็นถึงความหวังว่าเราจะเป็นคนแบบไหน หรือเราจะเห็นผู้คนที่อยู่ในสังคมว่าเป็นอย่างไร

The People : คนต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อให้พร้อมสำหรับอนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ฐปณีย์ : ก็ต้องหาตัวเองให้เจอก่อน หาตัวตนของเราให้เจอ เราก็ดูว่าตัวตนเราที่เป็นอยู่ เราพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่หรือไม่ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ เราอยากทำให้มันดีขึ้น เราก็แค่รักษาตัวตนของเราให้มันมีคุณค่าที่สุด แล้วเราก็จะโอเค ถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าเราภูมิใจกับตัวตนเราอยู่แล้ว เราก็แค่รักษามันไว้ให้ดี แต่ถ้าวันไหนเรารู้สึกว่า เรายังมีข้อผิดพลาด แต่อยากจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้น เราก็แค่ทบทวนสร้างพลังในการที่จะทำตัวตนของเราให้มันมีความสุข

The People : ตัวตนของคุณในวันนี้เป็นอย่างไร พอใจไหม

ฐปณีย์ : พี่พอใจกับตัวตนของพี่นะ แม้ว่าในบางเรื่องพี่จะยังรู้สึกว่าเราก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในแง่ของการที่เราจะสามารถมีพลังที่จะทำได้มากกว่านี้ แต่เราก็พอใจในสิ่งที่เราทำอยู่ให้มันแบบพอดีตัว เราก็มีรู้สึกว่าบางทีความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ว่า วัดว่าความสำเร็จอย่างที่เหมือนคนอื่น ๆ แต่ความสำเร็จของเรา เรารู้สึกว่า โอเค เรามีความสุขแบบว่าพอดี กับสิ่งที่เราทำอยู่ แล้วเราทำได้ตามกำลังของเรา พี่ก็รู้สึกว่าพอใจ พอใจกับสิ่งที่เราทำอยู่ แม้ว่าบางเรื่องเราอยากจะมีพลังที่จะทำได้มากกว่านี้ แต่เรารู้สึกว่า โอเค เราเจอตัวตนของเราที่เราสามารถที่จะทำงานให้เรามีความสุข ตามตัวตนที่เรามี ทำในเรื่องที่เราสนใจให้ดีที่สุด

The People : อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนให้คุณทำเรื่องที่ทำอยู่ในทุกวันนี้ต่อไปในอนาคต

ฐปณีย์ : ก็ผู้คนเนอะ พี่มองว่าบางครั้งงานของเรามันเกี่ยวข้องกับผู้คน เมื่อไหร่ที่เราสามารถขับเคลื่อนเรื่องราวของคนให้สังคมได้รับรู้ เพราะว่างานพี่เป็นงานข่าวที่นอกจากรายงานข่าวแล้ว เรามองว่าข่าวของเรามันจะต้องไปขับเคลื่อนสังคมได้ด้วย พอเห็นว่าผลงานของเราสามารถขับเคลื่อนสังคมไปได้ด้วย มันก็ทำให้เรามีความสุข แล้วมีพลังที่จะทำเรื่องเหล่านี้ในทุก ๆ วัน พอเราสามารถทำเรื่องหนึ่งสำเร็จได้แล้ว ถ้ามีเรื่องอื่น ๆ เข้ามาเราก็อยากจะทำมันให้เห็นผลสำเร็จด้วย ความสำเร็จของพี่มันเลยไม่อยู่ที่ตัวเรา แต่มันอยู่ที่งานข่าวของเราที่เราทำ แล้วเราสามารถขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมได้

The People: คุณปรับตัวอย่างไรบ้างเพื่อปรับตัวเข้าสู่โลกในวันพรุ่งนี้

ฐปณีย์ : พี่เป็นคนที่ทำทุกวันให้เต็มที่ให้ดีที่สุดก่อน แต่ถ้าเรารู้สึกว่าวันไหนที่เรารู้สึกว่ามันผิดพลาด แล้วเรามองไปว่าวันพรุ่งนี้เราอยากให้มันดีขึ้น เราก็ต้องทบทวนสิ่งที่ผิดพลาดในวันนี้ เพื่อที่จะแก้ไข แล้วก็ทำให้วันพรุ่งนี้ของเรามันดีขึ้น

The People : สิ่งที่คุณทำอยู่สามารถช่วยให้ผู้คนมีความพร้อมสำหรับโลกในวันพรุ่งนี้อย่างไร

ฐปณีย์ : ที่ผ่านมาพี่ก็มองว่า สิ่งที่พี่ทำก็คือพี่อยากเห็นงานข่าวของวันพรุ่งนี้ ทำให้ทุกคนได้เห็น หรือน้อง ๆ นักข่าวได้เห็นว่างานข่าวมันมากกว่าแค่รายงานข่าว แต่มันสามารถขับเคลื่อนสังคม เปลี่ยนแปลงสังคม มันสามารถสร้างสันติภาพได้ เราสามารถที่จะเป็น มีพื้นที่ที่ทำให้แก้ไขปัญหาหรือหาทางออกอะไรต่าง ๆ ได้ วันพรุ่งนี้สำหรับพี่หรือว่าสิ่งที่พี่ทำ พี่ก็อยากเห็นคนที่มาเป็นนักข่าว มีโมเดลของการทำงานในแบบที่พี่กำลังทำให้เห็นอยู่ในทุกวันนี้ว่าเราเป็นนักข่าวแล้วเราสามารถทำอะไรได้มากกว่าการทำข่าวได้จริง ๆ และนั่นคือวันพรุ่งนี้สำหรับพี่ 

ที่พี่เคยพูดสมัยก่อนว่าพี่ทำข่าว พี่อยากมีฐปณีย์เป็นสิบคนเป็นร้อยคนหรือว่าให้มีฐปณีย์เยอะ ๆ เพื่อที่จะได้ทำงานเหมือนพี่ แทนพี่ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นฐปณีย์นะ แต่ว่าพี่อยากให้มีคนแบบพี่เยอะ ๆ เพื่อที่จะได้เห็น สังคมมันจะได้ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลง เราเองจะมีบทบาทช่วยเหลือสังคมได้ งานข่าวมันก็จะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ควรจะเป็น มากกว่าการแค่รายงานข่าวกันไปวัน ๆ ซึ่งตอนนี้พี่เห็นการเกิดขึ้นของโซเชียลมีเดีย

อย่าง The People ก็คือตัวอย่างที่พี่ก็ชื่นชมกับการที่คุณค้นหาอัตลักษณ์ของตัวเองเจอว่า โอเค เราบอกเล่าเรื่องราวของคน ของผู้คนในสไตล์ The People ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนผู้คนอีกรูปแบบหนึ่ง การทำงานของ The Reporters ก็เหมือนกันที่ทำงานข่าว สำนักข่าว ออกไปทำงานข่าวในพื้นที่ รายงานข่าวในสไตล์ของ The Reporters เพื่อที่จะให้คนได้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และความเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่เราทำ นั่นคือวันพรุ่งนี้ที่พี่คิดว่าเรามีโอกาสที่จะได้เห็นคนในแวดวงสื่อ สามารถทำงานตามสไตล์ของแต่ละคน นำตัวตนที่ตัวเองมี แต่ว่าแต่ละคนก็จะมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเด็นสังคมเหล่านี้ไปตามความถนัดของตัวเองอย่างนี้ดีกว่า ซึ่งพี่ก็คิดว่า โอเค พี่มองเห็นวันพรุ่งนี้แล้ว มองเห็นผู้คนที่จะเดินไปตามเส้นทางที่พี่อยากจะเห็น

The People : สิ่งที่คุณทำสร้างผลกระทบให้เกิดกับ คน สังคม ชุมชน หรือภาคธุรกิจอย่างไร

ฐปณีย์ : แน่นอนค่ะว่ารายงานข่าวมันก็สามารถช่วยขับเคลื่อนสังคม อย่างสื่อบางรายก็รายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องคนใช้ความรุนแรง นั่นก็จะนำไปสู่การขับเคลื่อนเรื่องของความรุนแรง การขับเคลื่อนสังคมมันก็มีหลากหลายแง่มุม แต่พี่ก็มองว่าบางครั้งถ้าเราให้ความสำคัญกัน ขับเคลื่อนปัญหาสังคมไปสู่ทางออกของปัญหา มันก็ย่อมทำให้สังคมเจอทางออก หรือว่าเป็นประโยชน์กับสังคมมากกว่า แล้วก็เชื่อว่ายังไงซะ มันก็เกิดผลดีมากกว่าผลเสียอยู่แล้ว เพราะว่าในขณะเดียวกันถ้ามีสื่อที่ขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง เราก็ต้องเป็นสื่อที่ขับเคลื่อนสังคมไปสู่ข้อเท็จจริงเช่นกัน

The People : ตั้งเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับรางวัล The People Awards 2023 อย่างไร

ฐปณีย์ : พี่ก็ให้ความสนใจกับคนที่เขามีพลังที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเป็น แล้วสามารถที่จะขับเคลื่อนปัญหา หรือมีพลังที่จะขับเคลื่อนปัญหา สร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงตามสไตล์ของแต่ละคน เช่น นักธุรกิจที่สามารถที่จะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้วยส่วนหนึ่ง สำคัญคือคนเหล่านั้นสนใจสังคมและช่วยเหลือผู้คนด้วย นักร้องที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ให้มีชื่อเสียง แต่ใส่ใจเรื่องของการขับเคลื่อนสังคม

อย่างเช่น มิลลิ เป็นตัวอย่างที่เราเห็นถึงความที่เขานอกจากจะใช้ความสามารถในการร้องเพลงแล้ว เขายังสะท้อนเรื่องของ soft power ความเป็นไทยในรูปแบบของเขา เป็นการขับเคลื่อนเรื่องของประเทศไทยให้คนทั่วโลกรู้จัก จริง ๆ ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมได้ ซึ่งการมีชื่อเสียง การมีคนรู้จักก็ส่วนหนึ่งนะ เพราะมันทำให้คนเห็นว่าเขาคนนั้นทำอะไร แต่ว่ามันต้องมีการเชื่อมโยงกับสังคมด้วยค่ะ

แยม - ฐปณีย์ เอียดศรีไชย หนึ่งในคณะกรรมการ The People Awards 2023

The People Awards 2023 รางวัลแห่งปีของสื่อออนไลน์ The People ในปีนี้มีธีมคือ ‘People of Tomorrow’ คนต้นแบบผู้พร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังมาถึง โดยมีคณะกรรมการที่ทำงานในด้านต่าง ๆ ทั้งนักวิชาการ นักการตลาด นักวิทยาศาสตร์ ผู้ชำนาญการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล นักธุรกิจ และกองบรรณาธิการ The People ซึ่งเป็นตัวแทนเสียงของคนรุ่นใหม่มาช่วยกันเฟ้นหา ‘ผู้คน’ ผู้ที่มีส่วนในการทำให้โลกในวันพรุ่งนี้ดียิ่งขึ้น โดยคัดจาก 100 คนให้เหลือเพียง 10 คนสุดท้าย

The People Awards 2023 มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 - 16.45 น. ณ คริสตัล บ็อกซ์, เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท ชั้น 19 เกษร ทาวเวอร์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

 

ติดตามรายละเอียดงานประกาศรางวัล The People Awards 2023 ต่อได้ที่ https://thepeople.co/tppa2023