ปริญญ์ พานิชภักดิ์ : มองสังคมและเศรษฐกิจไทย ไปต่ออย่างไร หลังโควิด-19

"ถ้าเราคาดหวังว่าเราต้องไปเป็นรัฐมนตรี ไปเป็นส.ส. เป็นนั่นเป็นนี่ ผมว่าเดี๋ยวมะเร็งกินพอดี มัวแต่เครียดจนสมองนั่นพอดี คืออย่าไปคาดหวังอะไรมาก มันจะได้สนุกกว่านั้น เพราะไม่งั้นคุณทำอะไรทุกอย่างด้วยความที่คุณคาดหวังว่า ต้องได้ผลตอบแทนอะไรกลับคืนมา ซึ่งบางทีงานการเมืองมันเป็นอย่างงั้น มันคือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ มันคือการบริหารจัดการผลประโยชน์ หรือการทำทุกอย่างให้ลงตัว ผมอยากจะเห็นมิติการเมืองยุคใหม่ที่บางทีไม่ใช่แค่บริหารผลประโยชน์ หรือผมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองที่เราเชื่อว่าเราสร้างการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเราได้ ในวิธีของเราได้ ใน way ของเราได้ โดยที่ไม่เกี่ยวกับยื่นหมูยื่นแมวอย่างเดียวนะครับ แต่ก็เป็นการทำงานในเชิงนโยบาย ทำงานในเชิงที่จะช่วยลงมือทำในพื้นที่จริง ๆ" . สัมภาษณ์ ปริญญ์ พานิชภักดิ์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ ว่าด้วยเรื่องสังคม การเมือง และเศรษฐกิจไทย ไปต่ออย่างไร หลังโควิด-19