ถนอม ชาภักดี: การเมืองกับศิลปะ วันที่ความงามไม่ได้ถูกนิยามจากฝั่งรัฐเพียงฝ่ายเดียว

“คือตอนเขียนรูปก็เก็บไว้บ้าน ช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลา พ่อก็เอาไปเผาทิ้งหมดเลยพร้อมกับหนังสือที่บ้านดูน ที่ศรีสะเกษ “โดนคุกคาม เพราะเขากลัว ผู้ใหญ่บ้านเขามาบอกว่า ‘มีอิหยังของบักหนอม ไปเผาถิ่มให้เหมิดเด้อ’ มีอะไรของถนอมที่นี่ เอาไปเผาทิ้งให้หมด แม้แต่เสื้อผ้าผมก็ยังเอาไปเผาเลย” จากหนึ่งในนักเรียนศิลปะที่เคยถูกจับกลุ่มจาก ‘เหตุการณ์ 6 ตุลา’ ปี พ.ศ.2519 จนที่บ้านขายวัว 12 ตัว 30,000 บาท (ราคาสมัยนั้น) มาประกันตัว แต่ไม่สามารถประกันตัวออกมาได้เพราะวงเงินประกันตัวสูงถึง 60,000 บาท ในวันนี้ เขาคือ ถนอม ชาภักดี นักวิจารณ์และนักปฏิบัติการด้านศิลปะ ที่ยังคงทำงานในด้านนี้อย่างแข็งขัน ทั้งเคยจัดงานนิทรรศการ ‘ขอนแก่น แมนิเฟสโต้', ‘วาระวาริน อุบลราชธานี’ และที่กำลังจะมีขึ้นคือ 'นาบัว อาร์ต ซัมมิต' นี่คือบทสัมภาษณ์ของเขา ว่าด้วยเรื่องราวชีวิต และมุมมองที่มีต่อปฏืบัติการศิลปะที่ใช้เป็นเครื่องมือเคลื่อนไหวทางการเมืองของทั่วโลก รวมไปถึงประเทศไทย