กิจกรรมสำคัญสัมมนาระบบอาหารระดับโลก ปลดล็อกอนาคตของอาหาร FUTURE FOOD CONFERENCE & SHOW 2024

กิจกรรมสำคัญสัมมนาระบบอาหารระดับโลก ปลดล็อกอนาคตของอาหาร FUTURE FOOD CONFERENCE & SHOW 2024

FUTURE FOOD NETWORK จัดงานสัมมนาระบบอาหารอนาคตที่ยิ่งใหญ่ระดับสากล กับงาน Future Food System Conference & Show 2024 การประชุมสัมมานาด้านระบบอาหารในอนาคตระดับโลกครั้งที่ 2

Bio Buddy ร่วมกับ TASTEBUD LAB และ FUTURE FOOD NETWORK จัดงานสัมมนาระบบอาหารอนาคตที่ยิ่งใหญ่ระดับสากล กับงาน Future Food System Conference & Show 2024 การประชุมสัมมานาด้านระบบอาหารในอนาคตระดับโลกครั้งที่ 2  เชื่อมโยงการทำงานเชิงรุก สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมตลอดจนแนวทางความร่วมมือ กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญให้กับการพัฒนายั่งยืนของระบบอาหารในอนาคต แกนกลางสำคัญของงานมีเวทีการส่งเสริมด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพด้านอาหารแห่งอนาคต การประชุมสัมมนาผู้นำด้านระบบอาหารยั่งยืน และ Future Food Ideation Workshop

โดยมีนวัตกรรมอาหารอนาคตยั่งยืนเป็นสื่อกลาง ร่วมด้วยผู้นำในด้านอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีนวัตกรรมอาหาร จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนหน่วยงานให้ทุน กองทุนยั่งยืน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิด Ecosystem เปิดแนวทางการร่วมมือการสนับสนุนขับเคลื่อนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพด้านอาหารแห่งอนาคตยั่งยืน เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมอาหาร

Regenerative Food for Future Food System เส้นทางที่มีแนวโน้มไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกันมากขึ้น และเอื้อต่อความมั่นคงด้านอาหารโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อมสร้างอนาคตที่สดใสสําหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป งานนี้ดึงผู้เข้าร่วมงานจากไทย เอเชีย และทั่วโลกมากระตุ้นระบบนิเวศ ให้โอกาสในการทํางานร่วมกัน ช่วยเหลือและขับเคลื่อนผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารและไบโอเทคในธุรกิจอาหารไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น และที่สำคัญกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น

กิจกรรมสำคัญสัมมนาระบบอาหารระดับโลก ปลดล็อกอนาคตของอาหาร FUTURE FOOD CONFERENCE & SHOW 2024

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567  ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-12 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ประเทศไทย Highlights ที่สำคัญของของกิจกรรม มีดังนี้

  • Food System Innovation Show & Launch เวทีสำหรับผู้นำในกลุ่มสตาร์ทอัพ ด้าน Foodtech Biotech การนำเสนอสินค้านวัตกรรมให้แก่กลุ่มนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
  • Future Food System Conference การประชุมในหัวข้อสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการร่วมมือ ร่วมทุนที่สำคัญกับระบบอาหารโดยผู้นำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
  • Future Food Startup Pitching & Networking พบกับผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ โอกาสในการหารือเกี่ยวกับโอกาสในการทํางานร่วมกันในอนาคต

สนใจเข้าร่วมงาน ซื้อบัตรเข้าร่วมได้ที่ https://www.ticketmelon.com/tastebud/ffsc2024

ขอบคุณที่สนใจและเราหวังอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญนี้ให้กับประเทศเพื่อความมั่นคงอาหารและระบบอาหารยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยงานและบริษัทผู้นำด้านอาหาร ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร สตาร์ทอัพด้าน Foodtech Biotech สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไลน์: @tastebudmkt  โทร: 095-732-4471

เว็บไซต์ : www.tastebudlab.com

อีเมล : [email protected]