แนวโน้มอุตสาหกรรมสุขภาพความงาม และเทรนด์ศัลยกรรม 2024

แนวโน้มอุตสาหกรรมสุขภาพความงาม และเทรนด์ศัลยกรรม 2024

เทรนด์ชีวิตและมุมคิด 2024 เมื่อนำมาเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงาม ส่วนแบ่งการตลาด ขนาด การคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงของตลาด ภูมิทัศน์การแข่งขัน เหตุการณ์ และการพัฒนาอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามของไทยขยายตัวราว 2.3% -3.6% (YoY)

แนวโน้มอุตสาหกรรมสุขภาพความงาม และเทรนด์ศัลยกรรม 2024 ลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย เปิดเผยถึง อุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามของไทยมีมูลค่าตลาดประมาณ 71,000-72,000 ล้านบาท ขยายตัวราว 2.3% -3.6% (YoY) ทยอยกลับมาฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย แต่มูลค่าดังกล่าวยังไม่กลับไปเท่าก่อนโควิด-19 และตัวเลขการเติบโตในภาพรวม อาจไม่ได้สะท้อนผลประกอบการที่ดีขึ้นของผู้ประกอบการทุกราย ขึ้นอยู่กับการตอบโจทย์ลูกค้า ทั้งในเรื่องของค่าบริการ รสนิยม คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ รวมถึงผลลัพธ์หรือความพึงพอใจในผลงานของแพทย์ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ผู้บริโภคมีต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจศัลยกรรมและเสริมความงามที่แตกต่างกันออกไป 

(ข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลกสิกรไทย)

และทั่วโลกคาดว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตที่ประมาณ 13.2% ในช่วงปี 2024-2032 เพราะมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านศัลยกรรมความงาม และมาตรฐานของอุตสาหกรรมดังกล่าวในระดับสูง คาดว่าจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของตลาดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ปัจจุบันกล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นเมืองหลวงด้านศัลยกรรมความงามของเอเชียตะวันออกเชียงใต้ และในเอเชียเราเป็นรองแค่เพียงประเทศเกาหลีใต้ โดยมีปัจจัยเอื้อคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของโซเชียลมีเดีย ทุกคนจึงสามารถเข้าถึงการทําศัลยกรรมความงามได้มากขึ้น (หมายเหตุ: ตลาดศัลยกรรมความของเกาหลีใต้มีมูลค่า 1.95 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2023 โดยได้รับแรงหนุนจากอิทธิพลของคนดังและมาตรฐาน K-beauty ที่สูง ตลาดคาดว่าจะเห็นการเติบโตต่อไปในช่วงคาดการณ์ของปี 2024-2032 โดยเติบโตที่อัตราการเติบโตประจำปีแบบทบต้น (CAGR)13.2%)

จากสถิติมีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะหัตถการที่โดดเด่นสองถึงสามอย่าง ได้แก่ การดึงหน้า ยกคิ้ว การทำตาสองชั้น การผ่าตัดปรับโครงสร้างหน้า ยุบโหนก ตัดกราม การเสริมจมูกโดยเฉพาะการปรับโครงสร้างจมูกโอเพน

ที่ผ่านมา MASTER ได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามในเมืองไทย ด้วยการวางมาตรฐานใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมแพทย์ หรือการทำราคาเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าที่ติดต่อผ่านมาทางช่องทางใดก็ตาม การปฏิวัติดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวงการอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ กระตุ้นให้ผู้คนจํานวนมากทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเลือกทําศัลยกรรมความงามที่เมืองไทยเพื่อเพิ่มความงามของพวกเขา

แนวโน้มอุตสาหกรรมสุขภาพความงาม และเทรนด์ศัลยกรรม 2024

 • ข้อมูลจาก Mintel บริษัทวิจัยระดับโลก รายงานแนวโน้มข้อมูลเชิงลึกถึงเทรนด์ที่เริ่มส่งผลต่ออุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม และก้าวต่อไปในปี 2024 อย่างไร

ความสัมพันธ์กันของจิตใจและร่างกาย

 • เทรนด์แรกที่ Mintel ระบุไว้คือ NeuroGlow (กายงามใจฟู / ใจสุขกายฉ่ำ) ช่วงชีวิตต่อไปของสุขภาพที่ดี จะเป็นความงามด้านคุณค่าทางจิตใจและร่างกาย ซึ่งทั้งภายในและภายนอกมีความเชื่อมโยงถึงกัน
 • นวัตกรรมนี้ได้ถูกใช้ประโยชน์แล้ว สำหรับกลุ่มความงาม และอาหารเสริมที่มุ่งเน้นให้ทั้งคุณประโยชน์ด้านความงามและความรู้สึกดีเพิ่มขึ้น ความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพจิตที่ดี การมีสุขภาพกายที่ดี สภาวะของจิตใจส่งผลโดยตรงต่อสภาพผิวพรรณ ความงาม ซึ่งบริการของมาสเตอร์ เป็นมากกว่าแค่การทำหัตถการ เราต้องการให้ลูกค้าสัมผัสได้ว่า บริการของเราสามารถสร้างประสบการณ์ ความสุข ความภูมิใจ และปลอดภัย สุขภาพดี

ความงาม x ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

 • เทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญในกระแส NeuroGlow ด้วยเช่นกัน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เครื่องสร้างความเป็นจริงเสมือน (VR)  และเครื่องสร้างความเป็นจริงเสริม (AR) เป็นตัวสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคล พร้อมติดตามชี้วัดความเป็นอยู่ว่าดีจริงหรือไม่ และให้คำปรึกษาด้วยการวิเคราะห์แนวทางการมีสุขภาพที่ดีแบบเสมือนจริง ตรงนี้จะเกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมสุขภาพ การติดตามการรักษา การดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ
 • ปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมความงาม โดยทำให้มีอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งในแง่นวัตกรรมเทคโนโลยี และข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ความรู้และทักษะจะก้าวกระโดดไปพร้อมกัน
 • อย่างที่มีคนกล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคมักจะไม่ไว้ใจต่อเทคโนโลยีเพราะข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคมักถูกเปิดเผย เพื่อสร้างความไว้ใจของผู้บริโภค จึงควรโฟกัสที่การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคด้วยความโปร่งใส

เรียบง่าย 

 • ใส่ใจ เข้าประเด็น : แบรนด์ต้องยืนหยัดความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นในการให้บริการ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย ไม่มีใครอยากฟังวิชาการทั้งหมด หรือเข้าใจทุกอย่างก่อนรับบริการ แต่เรายินดีเปิดเผยทุกอย่างในลำดับการบริการท่าน เพื่อความโปร่งใส
 • เรียบง่าย คือ พรีเมียม : เส้น สี และรูปแบบ การออกแบบภาพรวมเรียบง่าย ส่งผลให้สินค้าและบริการถ่ายทอดภาพลักษณ์พรีเมียม เพราะเมื่อย่นย่อรายละเอียดให้เข้าใจง่ายขึ้น ลดความจุกจิกลง ผู้บริโภคจะใช้เวลาคิดอ่านและพิจารณาไม่นานเกินไป
 • น้อยจุดแต่จัดหนัก : ผู้บริโภคจะมุ่งใช้จ่ายไปในจุดที่จำเป็นและเน้นคุณภาพสูงแทน จากตรงนี้ ทำให้ความคุ้มค่าของหัตถการที่ส่งผลสูงสุดต่อชีวิตได้รับคำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุด

เทรนด์ชีวิตและมุมคิด 2024 เมื่อนำมาเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงาม MASTER มองว่า “เราไม่ได้มาเปลี่ยนใครให้กลายเป็นคนอื่น สิ่งที่เรายึดมั่นเสมอ 

Be a Better You  เป็นเราในแบบที่ดีกว่าเดิม การทำศัลยกรรมฯ ที่ รพ.มาสเตอร์พีช ยังคงป็นเรา ย้ำว่า เป็นเรา...อยู่เสมอ แต่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่เราจะเป็นได้

1. ความพอเหมาะพอดี ไม่มากเกินไป

ถ้ามองจากงานของหัตถการ ไม่ว่าจะเป็น เสริม / ลด หรือ แก้ไข ปรับสภาพ ทุกอย่างจะมุ่งเน้นไปสู่ความไม่ใหญ่โต หรือแปลกแตกต่างจากธรรมชาติ

เช่น การเสริมจมูกก็จะไม่แปลกแตกต่างจากโครงของเชื้อชาติกำเนิด หรือมากจนน่าตกใจ เสริมหน้าอกในความพอดี เหมาะกับสัดส่วนร่างกาย

การเสริมขนาดน้องชายด้วยฟิลเลอร์ของคนเอเชีย ก็พิจารณาให้พอเหมาะพอดีกับคู่ชีวิต หรือการปลูกผม คิ้ว หนวด เครา ก็ให้เหมาะกับลุคส์ เหมาะกับตัวตน และวิถีชีวิต

2. ความงามเฉพาะบุคคล ปรับให้เหมาะกับคนนั้น

หมดยุคของการนำรูปมาปรึกษา แล้วบอกว่า เอาแบบนี้ เราต้องการเป็นอย่างเขา ศิลปิน คนดัง คนนั้นคนนี้ เพราะท้ายสุดความเข้าใจในสัดส่วน สรีระ โครงสร้างใบหน้า ร่างกาย เฉพาะบุคคลเป็นสิ่งสำคัญกว่าจะเป็นไปตามหลักสมดุล ของทั้งตัวผู้รับบริการ และเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพื่อเคสนั้นๆ เท่านั้น เราจะไม่มี นางสาวเอ สิบคน นางสาวบี ยี่สิบคน แต่จะมี นางสาวเราคนนี้คนเดียว สวยเหมือนกัน แต่ไม่ซ้ำกัน

3. ความยั่งยืนของโลกศัลยกรรมความงาม ต้องมาจากความคุ้มค่า มาตรฐานและความปลอดภัย

เราพบข่าวเศร้าและสะท้อนสังคมบ่อยครั้ง จากการรับบริการการศัลยกรรมความงามในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ปลอดภัย

โลกอุตสหกรรมอื่นๆ เชิงกายภาพ อาจลดการใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับโลกธุรกิจบริการ คือการทำให้คุ้มค่า ซื้อเท่านี้ ได้เกินคุ้ม เกินคุ้มคือ ได้ของดี น่าพอใจ ไม่ต้องแก้ เพราะการแก้ศัลยกรรมมีค่าใช้จ่ายไม่แพ้กับการทำศัลยกรรม หรืออาจสูงกว่ามากหากอาการหนัก ฉะนั้นแล้วสังคมและผู้บริโภคจึงเริ่มตระหนักในข้อนี้ แต่ต้องไม่ตระหนก

 

คำถามศัลยกรรมที่พบบ่อย

การทำศัลยกรรมความงามปลอดภัยหรือไม่

 • เช่นเดียวกับการผ่าตัดแบบอื่นๆ การทำศัลยกรรมมีความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น แต่สามารถปิดความเสี่ยงทั้งหมดได้จาก 
 1. เลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์ และสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานทางการแพทย์และถูกต้องตามกฎหมาย
 2. ประเมินรูปแบบศัลยกรรมความงามกับแพทย์เจ้าของเคสก่อนทำอย่างลงลึก และปฏิบัติตามคำแนะนำก่อนและหลังการผ่าตัดอย่างระมัดระวัง

ผลลัพธ์ของการทำศัลยกรรมจะอยู่ได้นานแค่ไหน

 • ความคงทนของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ นิสัย การใช้ชีวิต และประเภทของการทำศัลยกรรม 

เช่น การฉีดฟิลเลอร์ โบท็อกซ์บนใบหน้า อาจอยู่ได้ไม่กี่เดือน ในขณะที่การทำหน้าอก เสริมจมูก ยกคิ้ว ปลูกผม อยู่ได้นานหลายปี

 • การรักษาวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี และการปฏิบัติตามคำแนะนำหลังการผ่าตัดทั้งหมด สามารถช่วยยืดอายุผลลัพธ์ของการทำศัลยกรรมได้ และจะสร้างผลข้างเคียงหรือส่งผลเสีย ขึ้นอยู่กับการเลือกสถานที่ทำที่ได้มาตรฐาน รวมถึงทำศัลยกรรมกับแพทย์ชำนาญการ