svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม Thepeople

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

สโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบสิ่งของเครื่องใช้และเลี้ยงอาหารเด็ก ๆ ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

สโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบสิ่งของเครื่องใช้และเลี้ยงอาหารเด็ก ๆ ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
สโมสรพนักงานเอสโซ่จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และได้นำปฏิทินตั้งโต๊ะที่พนักงานได้บริจาคมามอบให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำไปคัดแยกเข้าสู่กระบวนการผลิตสื่อหนังสืออักษรเบลล์ต่อไปด้วย สโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบสิ่งของเครื่องใช้และเลี้ยงอาหารเด็ก ๆ ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย คุณยอดพงศ์ สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรฯ ได้นำสิ่งของความช่วยเหลือดังกล่าวมามอบให้ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใย เพื่อเป็นความสุขให้แก่น้องๆ ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสปีใหม่ สโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบสิ่งของเครื่องใช้และเลี้ยงอาหารเด็ก ๆ ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยได้มอบผ่านทาง คุณประสงค์  สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ นอกจากนี้ ได้ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนในประเทศไทย นำโดย ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บมจ. เอสโซ่ พาพนักงานมาร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็ก ๆ ผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิฯ โดยคุณศิริเพ็ญ ศรีมงคล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปของมูลนิธิฯ มาให้การต้อนรับ