The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปี ของ The People ที่มอบให้กับเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม 

The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปี ของ The People ที่มอบให้กับเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม 
The People สื่อรุ่นใหม่ที่นำเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์ที่เป็นเรื่องราวของ “คน” แบบเจาะลึกในทุกแง่มุม จนถึงบทวิเคราะห์วิธีคิดของบุคคล ผู้ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคม จากอดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต ได้จัดงานมอบรางวัล The People Awards 2022 (TPPA2022) งานประกาศรางวัลที่มอบให้คนผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม และเป็นจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจให้ผู้คนอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยตัวเอง เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:00 - 16:30 น. ณ คริสตัล บ็อกซ์ (Crystal Box) ชั้น 19 เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท (Gaysorn Urban Resort) แยกราชประสงค์ พร้อมถ่ายทอดบรรยากาศงานประกาศผลรางวัลผ่านช่องทางออนไลน์ The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปี ของ The People ที่มอบให้กับเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม  The People Awards 2022 เป็นรางวัลแห่งปีของสื่อออนไลน์ The People ที่มอบให้กับ ‘คน’ จำนวน 10 คน ผู้ที่มีส่วนในการทำให้โลกในวันพรุ่งนี้ดียิ่งขึ้น ในปีนี้มีธีมคือ ‘คนเปลี่ยนโลก’ ซึ่งหมายถึงการเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยให้พรุ่งนี้ดียิ่งขึ้น เพราะ The People มีความเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมได้จากทักษะและสิ่งที่ทำอยู่ในทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย หรือเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องระดับโลก แต่หากมีความตั้งใจที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้ว ทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ในแบบของตัวเอง The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปี ของ The People ที่มอบให้กับเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม    ภายในงานมีกิจกรรมถ่ายภาพอินสแตนท์ จาก FujiFilm Instax เพื่อให้คนที่มาร่วมงานได้ภาพถ่ายที่เป็นเอกลักษณ์ของ The People The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปี ของ The People ที่มอบให้กับเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม  The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปี ของ The People ที่มอบให้กับเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม  งานประกาศรางวัลครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ผู้นำด้านเทคโนโลยีในการสร้างอนาคตแบบดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการและทำกิจกรรมทางการเงินทุกประเภท เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสังคม The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปี ของ The People ที่มอบให้กับเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม  คุณอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการ และผู้ร่วมก่อตั้ง The People กล่าวถึงภาพรวมของงานมอบรางวัล The People Awards 2022 ว่า “The People สนใจเรื่องราวของคน เพราะเราเชื่อว่าคนเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ ปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของ The People ซึ่งเราได้นำเสนอเรื่องราวของผู้คนที่สร้างแรงบันดาลใจไปแล้วเกือบ 4,000 คน ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย ในปีนี้เราเลยอยากให้เรื่องราวของผู้คนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม ได้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และเป็นการให้กำลังใจคนที่มีส่วนเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น ๆ ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในแบบของตัวเอง เป็นที่มาของงาน The People Awards 2022 ซี่งจะเป็นอีกหนึ่งเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่มีพลังในการตั้งคำถามและพัฒนาของสังคมต่อไป” The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปี ของ The People ที่มอบให้กับเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม  งาน The People Awards 2022 ในปีนี้ได้เชิญคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ และตัวแทนจากกองบรรณาธิการของ The People รวมทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน เพื่อให้การตัดสินรางวัลมีข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องแม่นยำ ทันต่อความเคลื่อนไหว ครอบคลุมรอบด้านทุกความแตกต่างหลากหลาย และผลกระทบต่อสังคมในทุกมิติ โดยคณะกรรมการของงาน The People Awards 2022 ได้แก่
 1. คุณจักรพงษ์ คงมาลัย: Managing Director บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จำกัด (Moonshot Digital)
 2. ดร. เจษฎา ศาลาทอง: อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์: รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
 4. ดร. ชล บุนนาค: หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)
 5. คุณณัฐพล ม่วงทำ: เจ้าของเพจ การตลาดวันละตอน ที่ปรึกษาด้าน Marketing และ Data-Driven / อาจารย์พิเศษวิชา Data-Driven Communication
 6. คุณนำชัย ชีววิวรรธน์ : นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
 7. คุณยุทธนา บุญอ้อม: ผู้บริหารบริษัทจัดงานแสดงดนตรี ที่คร่ำหวอดวงการบันเทิงมากกว่า 20 ปี
 8. คุณอนันต์ ลือประดิษฐ์: บรรณาธิการอำนวยการ และผู้ร่วมก่อตั้ง The People
The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปี ของ The People ที่มอบให้กับเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม  คุณยุทธนา บุญอ้อม ตัวแทนกรรมการ The People Awards 2022 ได้กล่าวถึงขอบเขตและเกณฑ์การพิจารณารางวัลในปีนี้ว่า “เกณฑ์การตัดสินคือ เรามองหาผู้ที่สร้างผลกระทบต่อสังคมในแง่ดี ผู้ที่สร้างแรงกระเพื่อมต่อสังคมในบ้านเรา ในแง่ดี แล้วก็ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรหลาย ๆ อย่าง และแน่นอนว่าในแง่ดีอีกเช่นเดียวกัน เมื่อเกณฑ์เป็นเช่น กรรมการก็คือประชาชนคนหนึ่งในสังคม ที่นึกย้อนกลับไปในรอบปีว่า ใครบ้างที่ทำสิ่งเหล่านั้นแล้วส่งผลกระทบถึงเรา บันดาลใจเรา สร้างแรงกระเพื่อมให้เราได้มองเห็นอะไรหลาย ๆ อย่างในแง่มุมที่ดีขึ้น เราไม่รู้สึกว่าเรากำลังตัดสินเพื่อมอบรางวัลอยู่ เราตื่นเต้นที่ได้เห็นผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพทำในสิ่งที่เขาถนัด โดยไม่ได้หวังว่าจะได้รางวัลจากการกระทำนั้น เขาทำเพราะเขาเชื่อมั่น และนั่นคือสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ ผมขอขอบคุณทั้งร้อยท่านที่อยู่ในรายชื่อนี้ รวมไปถึงคนที่อยู่นอกรายชื่อนี้ด้วย ไม่ได้ขอบคุณที่มาร่วมงานในวันนี้ แต่ขอบคุณที่ทำในสิ่งที่ท่านทำอยู่ ที่ทำให้สังคมดีขึ้น และสร้างแรงบันดาลใจ ขอชื่นชมในความพยายาม ความตั้งใจของท่าน ไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่ก็ตาม”  The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปี ของ The People ที่มอบให้กับเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม  ภายในงานยังมีเวทีเสวนาในประเด็น “ผู้คนจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นจากวันนี้ได้อย่างไร” ซึ่งมีตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในด้านต่าง ๆ มาเป็นผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ คุณเอิร์น-อุกฤษ อุณหเลขกะ CEO และผู้ก่อตั้ง Ricult (รีคัลท์) กิจการเพื่อสังคมด้านการเกษตร, คุณไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ CEO และผู้ก่อตั้ง StartDee สตาร์อัพด้านการศึกษา และ คุณเติ้ล-ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน ผู้ร่วมก่อตั้งและบรรณาธิการบริหารสื่อออนไลน์สเปซทีเอชดอทซีโอ ดำเนินรายการโดย คุณพิภู พุ่มแก้วกล้า ผู้ประกาศข่าวจาก Nation TV  The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปี ของ The People ที่มอบให้กับเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม  งาน The People Awards 2022 มีการเกณฑ์คัดเลือกคนโดยมีขอบเขตการพิจารณารางวัลจาก ความโดดเด่นในแต่ละสาขาอาชีพ ซึ่งวัดจากผลงาน และการกระทำที่เกี่ยวข้องกับทักษะในสายงาน ความตั้งใจ และการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการใช้ทักษะในสายงาน ทั้งการเคลื่อนไหว การขับเคลื่อนผลักดัน การทำกิจกรรม การออกมาความคิดเห็นหรือแสดงจุดยืน ที่สำคัญคือความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมที่เกิดขึ้นจากขับเคลื่อนประเด็นนั้น ๆ The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปี ของ The People ที่มอบให้กับเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม  ขั้นตอนการคัดเลือกในรอบแรก ทางคณะกรรมการใช้วิธีการเสนอรายชื่อคนที่น่าสนใจ แล้วทำการลงคะแนน เพื่อให้ได้คนที่เข้าเกณฑ์จำนวน 100 คน ก่อนจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความโดดเด่นที่สุดจำนวน 10 คน เป็นบุคคลแห่งปีของ The People Awards 2022 โดย People of the year จำนวน 10 คนในปีนี้ได้แก่
 1. iLaw: โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ที่มีส่วนสำคัญในการล่ารายชื่อและผลักดันให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญ
 2. มูลนิธิเส้นด้าย: กลุ่มอาสาสมัครที่สละเวลาและกำลังมาช่วยเหลือผู้ป่วย รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19
 3. SPACETH.CO: ทีมนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอย่างที่คิด
 4. คุณสฤณี อาชวานันทกุล: นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ นักเขียนและผู้บริหาร “ป่าสาละ” บริษัทที่ผลักดันธุรกิจที่ยั่งยืนในประเทศไทย
 5. รศ. ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม: อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม และเจ้าของเว็บไซต์เครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย (Thailand Clean Air Network / CAN)
 6. ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร: หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้ที่ไม่ทำให้ประชาชนต้องตื่นตระหนก
 7. คุณรังสิมันต์ โรม: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคก้าวไกล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรค และเป็นผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจ ในหัวข้อ ‘ป่ารอยต่อ’ ‘ตั๋วช้าง’ และ ‘ค้ามนุษย์โรฮิงญา’ ซึ่งเป็นการเปิดประเด็นปัญหาใหญ่ที่ฝังรากลึกในประเทศไทยให้ผู้คนได้กลับมาสนใจอีกครั้งหนึ่ง
 8. คุณอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล: ผู้กำกับภาพยนตร์ Memoria ที่คว้ารางวัล Jury Prize จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปี 2021 ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีส่วนขับเคลื่อนเพื่อให้ศิลปินสามารถแสดงออกทางศิลปะได้อย่างอิสระมาอย่างต่อเนื่อง
 9. คุณพงศกร แปยอ: นักกีฬาวีลแชร์ทีมชาติไทยวีลแชร์เรซซิ่ง ผู้ได้ 3 เหรียญทอง ในพาราลิมปิก โตเกียวเกมส์ 2020 ผู้สร้างชื่อเสียง สร้างความสุข และรอยยิ้มให้คนไทย และเป็นหนึ่งในคนที่พิสูจน์ว่าทุกคนต่างมีศักยภาพที่เท่าเทียมกัน 
 10. คุณลลิษา มโนบาล: แร็ปเปอร์ นักร้อง และนักเต้นชาวไทย สมาชิกของวงแบล็กพิงก์ (Blackpink) เกิร์ลกรุปเกาหลีใต้ สังกัดวายจีเอนเตอร์เทนเมนต์ (YG Entertainment) ที่สร้างชื่อเสียงและโด่งดังไปทั่วโลก
The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปี ของ The People ที่มอบให้กับเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม  โดยหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลบุคคลแห่งปี ของ The People Awards 2022 อย่างคุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ตัวแทนโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ได้กล่าวถึงรางวัลที่ได้รับว่า “ที่จริง ปี 2564 ไม่ใช่ปีที่ดีเท่าไรนัก นอกจากเรื่องโควิด-19 แล้วข้อเสนอทางประชาธิปไตยนั้นก็ไม่ได้รับการตอบรับ ยังเป็นปีที่มีการนำกฎหมายมาใช้ดำเนินคดีเพื่อปิดปากทางการเมืองสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย เป็นช่วงเวลาที่เรารู้ว่าราคาที่ต้องจ่ายจากการแสดงออกทางการเมืองนั้นสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่เราก็รู้เช่นกันว่าถ้าเราไม่พูดอะไรเลย ราคาที่ต้องจ่ายนั้นสูงกว่า ท่ามกลางความไม่เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในทางกฎหมาย ในปี 2564 การได้รับรางวัล The People Awards 2022 จึงสำคัญและความหมายกับเรามาก เพราะว่ามันก็ช่วยยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า สิ่งที่เราทำนั้นมีคุณค่า มีคนเห็นความสำคัญ และยืนยันว่ามันเป็นไปได้ ไม่ใช่เพียงความเพ้อฝัน ความเลื่อนลอย แล้วก็แสดงให้เห็นว่าในระหว่างนี้ความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้วในใจของผู้คน ไม่มากก็น้อย แม้ว่าในสภามันยังไม่เปลี่ยนก็ตาม” The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปี ของ The People ที่มอบให้กับเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม  ทางด้านคุณอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ซึ่งได้รางวัลจากผลงานภาพยนตร์ Memoria ที่ไปสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก และการขับเคลื่อนเพื่อให้ศิลปินสามารถแสดงออกทางศิลปะได้อย่างอิสระ ได้พูดถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า “ขอขอบคุณทางทีมงาน The People แล้วก็คณะกรรมการที่ให้เกียรติแล้วก็เห็นค่าในสิ่งที่ผมทำ แล้วก็หวังว่าสิ่งนี้จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนทำหนัง หรือว่าคนทำศิลปะอื่น ๆ ในการสู้ เพื่อการลดกรอบและไม่สร้างกรอบให้กับตัวเอง เพื่อแสดงออกอย่างอิสระในการพูด ตามสังคมที่เป็นประชาธิปไตย เพราะผมรู้สึกว่าจุดประสงค์ของศิลปะคือต้องไม่รับใช้ใคร ไม่อยู่ใต้ใคร และต้องไม่อยู่ใต้ agenda ใด นอกจากการค้นหาทดลอง เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ แล้วหวังว่ารางวัลนี้จะอยู่กับเราไปนาน ๆ ครับ” The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปี ของ The People ที่มอบให้กับเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม  ส่วน คุณพงศกร แปยอ นักกีฬาวีลแชร์ทีมชาติไทยวีลแชร์เรซซิ่ง ผู้ได้ 3 เหรียญทอง ในพาราลิมปิก โตเกียวเกมส์ 2020 พูดถึงการได้รับความรางวัลในครั้งนี้ว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ทางคณะกรรมการและ The People เลือกให้ผมเป็น People of the year ของ The People Awards 2022 ในครั้งนี้ ผลงานที่ผ่านมาของผมเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทุกคนต่างมีศักยภาพที่เท่าเทียมกัน ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใคร เพศไหน อายุเท่าไหร่ อาชีพอะไร หรือมีความเชื่อแบบไหน เราทุกคนก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกในแบบของเราเองได้ อยากให้มาเปลี่ยนโลกไปด้วยกัน” The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปี ของ The People ที่มอบให้กับเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม  อีกหนึ่งคนที่ได้รางวัลในครั้งนี้คือ คุณรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคก้าวไกล ที่ปีที่ผ่านมาได้เปิดประเด็นปัญหาใหญ่ที่ฝังรากลึกในประเทศไทยให้ผู้คนได้กลับมาสนใจอีกครั้งหนึ่ง ได้พูดบนเวทีประกาศรางวัล The People Awards 2022 ว่า “รางวัล The People Awards 2022 เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในสังคมไทย ต้องบอกว่าในการอภิปรายทั้งสามครั้ง ผมได้อภิปรายนอกสภาเสียส่วนใหญ่ ไม่ค่อยจะได้อภิปรายจนจบ แต่ก็เห็นได้ว่าสังคมให้ความสำคัญ ดังนั้นรางวัลนี้คือเสียงที่สังคมช่วยกันพูดถึง มีความหมายต่อผม เพราะนั่นคือการยืนยันว่าประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสำคัญและอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง ทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมา ต้องยอมรับว่าผมทำคนเดียวไม่ได้ ผมจำเป็นต้องขอบคุณทุกคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย” The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปี ของ The People ที่มอบให้กับเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม  The People Awards 2022 รางวัลแห่งปีของสื่อออนไลน์ The People ที่มอบให้กับ ‘คน’ จำนวน 10 คน ผู้ที่มีส่วนในการทำให้โลกในวันพรุ่งนี้ดียิ่งขึ้นนี้ เป็นอีกหมุดหมายหนึ่งของ The People ในการนำเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์เรื่อง “คน” ที่สร้างแรงบันดาลใจแบบเจาะลึกในทุกแง่มุม จนถึงบทวิเคราะห์วิธีคิดของบุคคลที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคม จากอดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต ผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับการค้นหาที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ อ้างอิงได้ เพื่อการเป็นคลังข้อมูลเรื่องคนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยต่อไป  ผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ทางช่องทางต่าง ๆ ของ The People และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: m.me/thepeoplecoofficial หรือโทรศัพท์ 081-580-5990 และ #ThePeopleAwards2022 #TPPA2022 #ThePeople #instaxmoment