TELLSCORE ปิดดีลระดมทุน Series A Fund Raising ร่วมลงทุนเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน

TELLSCORE ปิดดีลระดมทุน Series A Fund Raising ร่วมลงทุนเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน
TELLSCORE แพลตฟอร์มบริหารตลาดงานอินฟลูเอนเซอร์ไทย ปิดดีลระดมทุน Series A Fund Raising จากกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 1 โดยมี Siam Alpha Equity (SAE) เป็นที่ปรึกษาการลงทุน   “Tellscore” ผู้นำด้าน Influencer Marketplace ไทย และผู้ให้บริการ Influencer Marketing ครบวงจร ได้รับเงินระดมทุนรอบ Series A จากกองทรัสต์เพื่อกจิการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 1 โดยมี Siam Alpha Equity (SAE) เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ตั้งเป้าขยายตลาด พัฒนาศักยภาพการให้บริการครบวงจร และยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยี   คุณอัคพันธุ์ อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการ Siam Alpha Equity (SAE) ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุน ของกองทรัสต์ฯ กล่าวว่า “SAE และ กองทรัสต์ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมลงทุนในกิจการเทคโนโลยีของประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารกิจการระดับแนวหน้า มีบุคลากรที่มีความสามารถ เราเชื่อว่าตลาด Influencer Marketing และ Digital Content ในประเทศไทยนั้น ยังมีโอกาสที่จะได้เติบโตได้อีกมาก เนื่องจากการบริการในรูปแบบออนไลน์ทั้งของคนไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าถึงบริการและสินค้าได้มากขึ้น ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทำให้การเติบโตของ E-Commerce และ Digital content มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา   การเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสลงทุนที่อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะลงทุนใน Tellscore เนื่องจากเป็นธุรกิตที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี และเติบโตอย่างมีคุณภาพ ไม่เฉพาะกับ Tellscore เอง แต่ยังส่งผลดีกับธุรกิจทุกรูปแบบที่ต้องการโปรโมทสินค้าขยายตลาดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ ที่เป็นอาชีพทางเลือก และแหล่งรายได้เสริมอันดับต้น ๆ ของคนรุ่นใหม่ ดังนั้นการเข้าลงทุนกับ Tellscore จะสามารถสร้าง impact ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์ในอีกหลายภาคส่วนธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ”   คุณ สุวิตา จรัญวงศ์ CEO & Co-Founder และคุณอมรเทพ ฉิมพลีนภานนท์ COO & Co-Founder ของ Tellscore กล่าวถึงการร่วมลงทุนครั้งนี้ว่า “บริษัทฯ มีแผนนำเงินลงทุนที่ได้รับจาก กองทรัสต์ฯ ในรอบนี้ไปขยายตลาด และพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถตอบโจทย์การให้บริการอย่างครบวงจรในด้าน Influecer Hiring Automation ทั้งกับนักการตลาด เอเจนซี่ และแบรนด์ นอกจากนี้บริษัทฯ และกองทรัสต์ฯ มีความปรารถนาที่จะอยู่เคียงข้าง SMEs และกลุ่มธุรกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญของการบริการ เพื่อให้ทุกธุรกิจก้าวสู่ความสำเร็จด้วยการตลาด Micro-targeting ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำกว่าการตลาดทั่ว ๆ ไป Tellscore มีการบริหารจัดการอินฟลูเอนเซอร์อย่างเป็นระบบ มีจุดเด่นด้าน Data insights ที่โปร่งใส มีกลยุทธ์ และฟีเจอร์ใหม่ ๆ สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางการตลาดที่ย่อมต้องปรับเปลี่ยนตามกระแสเศรษฐกิจตลอดดเวลา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ทางการคลาดที่ดี และยอดขายที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต   ปัจจุบัน Tellscore มีบริการหลัก ๆ 2 รูปแบบ คือ การจ้างงานอินฟลูเอนเซอร์ ผ่านแพลตฟอร์ม Tellscore แบบ Self Serve หรือ SaaS (Software as a Service) และการจ้างงานอินฟลูเอนเซอร์ พร้อมบริการแบบ One Stop Service นำเสนอแผนกลยุทธ์ ค้นหาอินฟลูเอนเซอร์ ไปจนถึงการบริหารโปรแกรมส่งเสริมการขาย และเก็บรวบรวมสถิติการวัดผลที่ทรงพลังและโปร่งใส นำไปใช้ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ SMEs ได้ ซึ่งนักการตลาด เอเจนซี่ และแบรนด์ สามารถเลือกใช้บริการจาก Tellscore ได้ตามต้องการ   ในปีนี้ Tellscore มีเป้าหมายในการพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะมีส่วนช่วยในการจ้างงานอินฟลูเอนเซอร์ที่ยังมีผู้ติดตามไม่มาก สร้างรายได้ให้กับบุคคลทั่วไป กระตุ้นตลาด Gig Economy ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ในขณะเดียวกัน ยังสามารถช่วยเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ เอเจนซี่ และนักการตลาดในการค้นหาอินฟลูเอนเซอร์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ไปจนถึงการสร้างยอดขายได้อย่างมีนัยสำคัญ