The Next Chapter EP.7 คุยกับ ‘ดร.ชาคริต พิชญางกูร’ ทำไม CEA ต้องผลักดัน ‘ซีรีส์วาย’ สู่สายตาชาวโลก

The Next Chapter EP.7 คุยกับ ‘ดร.ชาคริต พิชญางกูร’ ทำไม CEA ต้องผลักดัน ‘ซีรีส์วาย’ สู่สายตาชาวโลก

คุยกับ ‘ดร.ชาคริต พิชญางกูร’ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ผู้ข้ามห้วยจากบริษัทเอกชนชื่อดัง มาเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 15 ด้าน โดยเฉพาะ ‘คอนเทนต์ซีรีส์วาย’ ซึ่งกำลังเป็นปรากฏการณ์ไม่เฉพาะในประเทศไทย
.
ซีรีส์วายจะช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างไร และอะไรคือสิ่งที่ต้องเร่งผลักดันให้เป้าหมายนี้เป็นจริง ร่วมหาคำตอบได้ใน TheNext Chapter พร้อมกัน
.
The Next Chapter รายการที่นำเสนอมุมมองของผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยความเชื่อมั่นว่าคนไทย มีพลังของ Soft Power ไม่แพ้ใครในโลก ดำเนินรายการโดย พาฝัน ศรีเริงหล้า