The Next Chapter EP.5 เปิดแนวคิด 'กวิน ว่องกุศลกิจ' ผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคอีสานด้วย BCG Model

เราจะพาคุณไปเปิดประตูสู่ภาคอีสานที่แสนมีเสน่ห์และอบอุ่น สู่การขับเคลื่อนประเทศอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ไปกับงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคอีสาน ISAN BCG EXPO 2022

พูดคุยกับ กวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ บริษัท ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (KKIC)  

ถึงเส้นทางของการเปิดความคิดสร้างสรรค์ที่รังสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ออกมาได้ตลอดเวลา  รวมถึงความหลงไหลในตัวตนและมองเห็นศักยภาพของภาคอีสานจนต้องไปตั้งหลักบุกเบิก และขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภาคอีสานให้เปล่งประกายสู่สายตาชาวโลก

ดำเนินรายการโดย รัก อนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการ The People