คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ลมใต้ปีก ‘เจ้าสัวเจริญ’ แห่งอาณาจักรไทยเบฟ TMM EP.21

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ลมใต้ปีก ‘เจ้าสัวเจริญ’ แห่งอาณาจักรไทยเบฟ TMM EP.21

“สุขภาพเป็นของเราเอง เงินทองเป็นของคนอื่น อำนาจเป็นเรื่องชั่วคราว ชื่อเสียงเป็นเรื่องชั่วนิรันดร์”

หนึ่งในคำสอนของ ‘คุณหญิงวรรณ’ สตรีผู้มิได้เป็นเพียงช้างเท้าหลังให้กับสามีอภิมหาเศรษฐี ทว่าเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของตระกูล ‘สิริวัฒนภักดี’ ด้วย

The Moment ชวนติดตามจังหวะชีวิตของ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ลมใต้ปีก ‘เจ้าสัวเจริญ’ แห่งอาณาจักรไทยเบฟ