Small Changes in Everyday Life พลังเล็กที่เปลี่ยนโลก โดย วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

Small Changes in Everyday Life พลังเล็กที่เปลี่ยนโลก โดย วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

Session : Small Changes in Everyday Life พลังเล็กที่เปลี่ยนโลก ‘การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงโครงสร้าง’ โดย วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักทำสารคดี และนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

Speaker นักคิด นักเขียน นักเดินทาง ที่สื่อสารประเด็นหนักๆ ทางสังคม ผ่านรายการสารคดีในช่อง #เถื่อนTravel เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องสงครามความขัดและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คนทั่วโลกกำลังเผชิญหน้าร่วมกัน ปัจจุบันนอกจากนักทำสารคดี วรรณสิงห์ ยังควบบทบาทนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มีโอกาสร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อศึกษาการไขปัญหาการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ในคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เซสชั่นที่เขาจะมาร่วมพูดคุยในครั้งนี้จึงต้องการกระตุ้นให้เห็นภาพรวมของปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้วยการชี้ชวนภาคประชาชนมาทำความเข้าใจถึงความสำคัญและความคืบหน้าในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเรา

เพื่อสร้างความตื่นตัวและตระหนักในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยหวังว่าจะช่วยกันผลักดันสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน ภายในหัวข้อ "การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงโครงสร้าง" ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

  1. พรบ.การจัดการขยะ
  2. พรบ.อากาศสะอาด
  3. พรบ. Climate Change

🌿 Be the Change ‘ยั่งยืน’ ได้เมื่อเรา ‘เปลี่ยน’
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
เวลา 13.00 - 17.30 น.
ณ True Digital Park (West) - Grand Hall ชั้น 3 (BTS ปุณณวิถี)

พร้อมถ่ายทอดบรรยากาศงาน Talk และการเสวนาบนเวทีผ่านช่องทางออนไลน์

📌 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง https://www.eventpop.me/e/37584?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1OtDeIVuIwDwUALDAmiOvFHQ8mL_9o0L7fn4MCcsY7x63qG8mQ6t9pBS0_aem_5irwnO4PXkVpJVVzi923Kw

 

Small Changes in Everyday Life พลังเล็กที่เปลี่ยนโลก โดย วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล