รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน The People Awards 2023: People of Tomorrow 

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน The People Awards 2023: People of Tomorrow 

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน และเกณฑ์การตัดสิน ของงานประกาศรางวัล The People Awards 2023 ภายใต้แนวคิด ‘People of Tomorrow’ คนต้นแบบผู้พร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังมาถึง 

งานมอบรางวัล The People Awards 2023 ในปีนี้ อยู่ภายใต้แนวคิด ‘People of Tomorrow’ คนต้นแบบผู้พร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังมาถึง ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้วันพรุ่งนี้ของทุกคนดียิ่งขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจให้ผู้คนอยากเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยตัวเอง

นิยามของ People of Tomorrow คือ คนที่มีโดดเด่นเรื่องความพร้อมสำหรับการรับมือโลกในวันพรุ่งนี้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะทุกวันนี้อนาคตข้างหน้าเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมากมาย และมีความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็น วิทยาการเทคโนโลยีสุดล้ำสมัย การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์ที่ก้าวเข้ามามีบทบาทมาขึ้นเรื่อย ๆ การเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ ๆ ที่เป็นจุดเริ่มต้นการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกับทุกชีวิตบนดาวดวงนี้ ไปจนถึงโรคอุบัติใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ไปตลอดกาล สิ่งเหล่านี้ทำให้ ‘คน’ ในทุกวันนี้เลยต้องเตรียมพร้อมปรับตัวให้เร็วยิ่งกว่า

People of Tomorrow ที่จะเป็นคนต้นแบบผู้พร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังมานี้ จะครอบคลุมคนที่มีความโดดเด่นใน 3 แกนหลัก คือ 3P ได้แก่

 • People คนผู้สร้างผลกระทบกับ ผู้คน และสังคม
 • Planet คนผู้สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อม
 • Progress คนผู้สร้างผลกระทบในเรื่องการเติบโตของธุรกิจ

อันเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน หรือ ESG ที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง Environment, Social, และ Governance เพราะ The People เชื่อว่าการที่โลกจะหมุนไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนนั้น องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งผู้คน สังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจ ต่างต้องอยู่ด้วยกันได้อย่างสมดุล ไม่สามารถแยกจากกันได้

ขอบเขตของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณารางวัล The People Awards 2023 คือต้องเป็นบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร ที่มีความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ และมีบทบาทในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้คน สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างโดดเด่นในรอบปี 2022 ที่ผ่านมา

ในกระบวนการต่อไปคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็น finalists จำนวน 100 รายชื่อ แล้วทำการประชุมหารือเพื่อให้เหลือผู้ที่มีความโดดเด่นที่สุดจำนวน 10 คน เป็นคนแห่งปีของ The People Awards 2023 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้

 1. การกระทำ และผลงานที่โดดเด่น ในรอบปี 2022 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการมอบรางวัล โดยยึดจาก 3 แกนหลักที่กล่าวมาข้างต้น (30 คะแนน)
 2. ความตั้งใจ ของการลงมือทำจริงในเรื่องนั้น ๆ (30 คะแนน)
 3. ผลลัพท์ของสิ่งที่ทำ ได้สร้างผลกระทบให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอนาคตมากแค่ไหน (40 คะแนน)

โดยคณะกรรมการตัดสินของ The People Awards 2023 มาจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อให้การตัดสินรางวัลในครั้งนี้มีข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องแม่นยำ ทันต่อความเคลื่อนไหว ครอบคลุมรอบด้านทุกความแตกต่างหลากหลาย ทั้งคนที่มีชื่อเสียง หรือคนตัวเล็ก ๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก และรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลกระทบต่อสังคมในทุกมิติมากที่สุด 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ The People Awards 2023 มีจำนวนทั้งหมด 8 คน ประกอบไปด้วย 

 1. คุณจักรพงษ์ คงมาลัย Managing Director บริษัท Rabbit's Tale Public Relations (Moonshot Digital) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล
 2. ผศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ผู้ลุกขึ้นมาทำหน้าที่เป็น ‘เครื่องพิสูจน์ความจริง’ เพื่อให้คนในสังคมตระหนักถึงความเป็นไปได้บนหลักวิทยาศาสตร์
 3. ผศ. ดร.เจษฎา ศาลาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
 5. คุณณัฐพล ม่วงทำ นักการตลาดสายข้อมูล เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน
 6. คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ประกาศข่าวภาคสนามและพิธีกร ที่คลุกคลีกับการทำข่าวในประเด็นการเมืองและสังคมมาร่วม 20 ปี ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporter รายงานข่าวความเคลื่อนไหวทุกเหตุการณ์อย่างรวดเร็วฉับไว
 7. คุณยุทธนา บุญอ้อม นักจัดรายการรุ่นใหญ่ ผู้บริหารบริษัทจัดงานแสดงดนตรี ดีเจ นักแสดง พิธีกร และยูทูบเบอร์ 
 8. คุณอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการ ผู้ก่อตั้งสื่อออนไลน์ The People

งานประกาศรางวัล The People Awards 2023 จะทำการประกาศผลในวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14:00 - 16:30 น. ณ คริสตัล บ็อกซ์ (Crystal Box) ชั้น 19 เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท (Gaysorn Urban Resort) แยกราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร พร้อมถ่ายทอดบรรยากาศงานประกาศผลรางวัลผ่านช่องทางออนไลน์ 

ติดตามรายละเอียดงานประกาศรางวัล The People Awards 2023 ต่อได้ที่ https://thepeople.co/tppa2023