“สมอง มะเร็ง หัวใจ” ภัยเงียบ “โรคร้าย” ที่คร่าชีวิตคนไทยมากขึ้นทุกปี

“สมอง มะเร็ง หัวใจ” ภัยเงียบ “โรคร้าย” ที่คร่าชีวิตคนไทยมากขึ้นทุกปี
ท่ามกลางสถานการณ์ของการแพร่พระบาดเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบัน และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คน ไม่ว่าจะเพศหรือช่วงอายุใดล้วนแต่มีความเสี่ยงต่ออาการเจ็บป่วยจากโรคร้ายได้ทั้งสิ้น ไม่เพียงเฉพาะอันตรายจากเชื้อไวรัสฯ เท่านั้น แต่วิถีการดำรงชีวิตอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคร้ายได้โดยไม่รู้ตัว หากไม่นับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จะเห็นได้ว่าอาการป่วยจากโรคร้ายก็เป็นสาเหตุหลักของเสียชีวิตของคนไทยมานาน โดย 3 โรคอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคร้ายที่ทำให้คนไทยป่วยเสียชีวิตมากที่สุด รวมไปถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มีคนไทยเสียชีวิตจำนวนมากขึ้นทุก ๆ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันส่วนโรคหลอดเลือดในสมอง แม้ว่าอาจจะไม่ส่งผลให้ผู้ป่วยถึงขั้นเสียชีวิต แต่อาจทำให้เกิดความพิการในระยะยาว โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากโรคต่างๆ อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน หรือแตก ทำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดและเนื้อสมองถูกทำลาย ส่งผลให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนมาตรฐานระดับสากล เล็งเห็นถึงความสำคัญและอยากให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับโรคอันตราย จึงยกระดับการตรวจร่างกายผ่านแพ็กเกจ “BDMS Screening” คัดกรอง 3 โรคร้าย “สมอง มะเร็ง หัวใจ” รู้ก่อน รักษาได้ ในราคาเพียง 5,550 บาท เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงการคัดกรองเฉพาะโรค ซึ่งเป็นการประเมินสภาวะความสมบูรณ์และความผิดปกติของร่างกายแต่ละส่วนในเบื้องต้น จะทำให้เราได้รู้เท่าทันถึงความเสี่ยงของร่างกายต่อโรคร้าย และสามารถช่วยคัดกรองโรคที่ไม่แสดงอาการในช่วงระยะแรกได้ เมื่อพบปัญหาหรือความผิดปกติ ก็จะสามารถได้รับการรักษาได้อย่างเหมาะสม รวดเร็วและทันท่วงที นับเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรค ทั้งยังป้องกันไม่ให้โรคร้ายลุกลามไปจนเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง  แพ็กเกจ BDMS Screening นี้ สำหรับบุคคลอายุ 35 ขึ้นไป ครอบคลุมการตรวจคัดกรอง 3 โรคร้าย ประกอบด้วย การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง โดยเพศชายจะตรวจอวัยวะภายในช่องท้องส่วนบนโดยใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasound Upper Abdomen) ส่วนเพศหญิงจะเป็นการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยดิจิทัลแมมโมเกรม (Digital Mammogram) การตรวจคัดกรองโรคสมองและระบบประสาท เป็นการตรวจดูผนังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Doppler Ultrasound) และ การตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นการตรวจวัดระดับแคลเซียมหรือหินปูนของผนังหลอดเลือดหัวใจ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Coronary Calcium Score)   ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อซื้อโปรแกรม BDMS Screening ได้ ณ โรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่คุ้นเคยทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล กลุ่มโรงพยาบาลรอยัล (ประเทศกัมพูชา) และบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก หรือผ่านช่องทางออนไลน์ www.savedrugonline.com ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2565 โดยใช้บริการได้ถึง 31 สิงหาคม 2565  “สมอง มะเร็ง หัวใจ” ภัยเงียบ “โรคร้าย” ที่คร่าชีวิตคนไทยมากขึ้นทุกปี