Tytocare ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ช่วยสัมผัสกลุ่มเสี่ยงไวรัสโควิด-19

Tytocare ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ช่วยสัมผัสกลุ่มเสี่ยงไวรัสโควิด-19
โรงพยาบาลในเครือบีดีเอ็มเอส นำ Tytocare นวัตกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ช่วยลดการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงไวรัสโควิด-19 ในสถานการณ์ของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่โควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้จัดหาระบบต่างๆ ที่จะมารับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่นี้ Tytocare ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ช่วยสัมผัสกลุ่มเสี่ยงไวรัสโควิด-19 ซึ่งโรงพยาบาลในเครือบีดีเอ็มเอส (BDMS) นำร่องโดย โรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลกรุงเทพ นำนวัตกรรม Tytocare อุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น ตัวช่วยเพื่อปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Teleconsultation) ช่วยเชื่อมต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยโดยลดการสัมผัสติดต่อใกล้ชิด Tytocare ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ช่วยสัมผัสกลุ่มเสี่ยงไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในระหว่างรอผลตรวจเชื้อขณะพักอยู่โรงพยาบาลของการตรวจผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคลดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุดซึ่ง Tytocare เป็นการรวมชุดอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น ในรูปแบบที่พกพาง่าย เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ โดยเทอโมมิเตอร์ชนิดอินฟาเรด ตรวจปอดและหัวใจ ด้วยระบบการฟังเสียงและส่งข้อมูลเสียง รวมไปถึงหู ช่องคอและผิวหนัง ด้วยระบบรูปภาพและวิดีโอเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยผ่านระบบออนไลน์ ออกแบบให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานได้เอง อุปกรณ์ Tytocare ได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ของประเทศไทยแล้ว