ทำความเข้าใจวัฒนธรรมวาย - นัทธนัย ประสานนาม (ชมคลิป)

“สิ่งที่เรากำลังทำผ่านวัฒนธรรมวายคือการเปิดเสรีความรักว่า ทุกคนรักกันได้ ชาย-ชายรักกันได้ แล้วในเรื่องวายบางทีก็มีชาย-หญิงรักกันเหมือนกัน หรือบางเรื่องมีหญิง-หญิงรักกันก็มี คือความรักเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ แต่เราไม่สามารถทำให้คนทั้งโลกเข้าใจหรือยอมรับความรักที่หลากหลายได้” . The People ชวนคุยกับ รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ผู้ศึกษาวัฒนธรรมวายในบริบทสื่อ เพื่อมองเห็นการขยับขยายของวัฒนธรรมนี้ ทำความเข้าใจการจิ้นของสาววาย และความรักสมบูรณ์แบบที่ไม่มีจริง