‘ดีทั่วดีถึง เพื่อชีวิตเท่าเทียม’ ใช้ดิจิทัลดิสรัปชันลดความเหลื่อมล้ำ ให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม

เรารู้กันว่าเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเชื่อมโลกให้ใกล้กันมากขึ้น ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้กับคุณครูผ่านออนไลน์ได้อย่างสะดวกจากบ้านโดยไม่ต้องมาที่โรงเรียน มีส่วนลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ก็ไม่ใช่เด็กทุกคนที่มีโอกาสเข้าถึงดิจิทัล คำถามคือเราจะทำอย่างไรเพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัลที่กำลังกว้างขึ้นเรื่อย ๆ นี้ ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงดิจิทัลที่ถูกถ่างให้ห่างออกไปมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางที่โอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือทางดิจิทัลยังน้อยกว่าคนส่วนใหญ่ในสังคม เป็นอีกปัญหาที่หลายคนอาจนึกไม่ถึง ซึ่งมีความจำเป็นต้องแก้ไขในทันทีไม่ต่างอะไรจากความเหลื่อมล้ำทางด้านอาชีพ ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ และความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงวัคซีน ที่เป็นผลกระทบหนึ่งของวิกฤตโควิด-19 ทำให้ดีแทค บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดิจิทัล ได้เข้ามาแก้ปัญหาโครงสร้างสังคมไทยที่เกิดขึ้นจากความเหลื่อมล้ำนี้ ผ่านการเดินหน้าแคมเปญโฆษณา ‘ดีทั่วดีถึง เพื่อชีวิตเท่าเทียม’ เพื่อช่วยลดช่องว่างทางดิจิทัล และให้ทุกคนได้เห็นผลกระทบเชิงลึกของปัญหาที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากความเชื่อของดีแทคที่ว่า โทรคมนาคมสามารถดำเนินบทบาทนำในการสนับสนุนความเท่าเทียมทางดิจิทัล (digital inclusion) ได้ในเรื่องสัญญาณเน็ตเพื่อทุกคน (good for all connectivity), การเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม (affordability service) และการเพิ่มทักษะดิจิทัล (digital skills) ถ้าทำให้เกิดความเท่าเทียมทางดิจิทัลก็จะมีส่วนช่วยฟื้นเศรษฐกิจของผู้คนในหลายชุมชนได้อย่างยั่งยืนจากการสร้างทักษะดิจิทัลในกลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้เข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นแล้ว และกำลังเปลี่ยนไปในอนาคต โดยทางดีแทคได้ร่วมกับ กสศ. นำร่องสนับสนุน 2,000 ซิม พร้อมแพ็กเก็จเน็ตอันลิมิเต็ดความเร็ว 4 Mbps เพื่อสนับสนุนเยาวชนกลุ่มยากจนพิเศษ ของ กสศ. ให้เข้าถึงดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดอุปสรรคการเรียนรู้ให้นักเรียนยากจนพิเศษในกรุงเทพ และเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนที่เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น แม้ตอนนี้การเข้าถึงดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็น แต่ภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากมายในโลกดิจิทัลก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ทำให้ในปี 2564 นอกจากทางดีแทคได้สนับสนุนให้ทุกคนมีความเท่าเทียมทางดิจิทัลแล้ว ยังมีโครงการ dtac Safe Internet ที่มุ่งสร้างทักษะทางดิจิทัล (digital literacy) และภูมิคุ้มกันให้เยาวชนสามารถรับมือกับความเสี่ยงและใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ไปแล้วกว่า 200,000 คน เพื่อให้เด็กไทยให้เข้าถึงโลกดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียม มีความรับผิดชอบ ปลอดภัยและสร้างสรรค์มากขึ้น เพราะในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 กำลังดีขึ้น ไม่ควรเพิ่มช่องว่างทางดิจิทัลให้กว้างขึ้น การเพิ่มโอกาสในการศึกษาและเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้พวกเราทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างแท้จริง รายละเอียดเพิ่มเติม https://dtacblog.co/dtac-digital-inclusion/