ออสเตรเลีย-ไทย เปิดศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในไทย

ออสเตรเลีย-ไทย เปิดศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในไทย

ออสเตรเลีย-ไทย เปิดศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในไทย อย่างเป็นทางการ ในประเทศไทย ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ ดร. แอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เปิดศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Counter Trafficking in Persons Centre of Excellence: CTIP-COE) อย่างเป็นทางการ ในประเทศไทย ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

“การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นอาชญากรรมของโลก ไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถแก้ปัญหาได้โดยลำพัง ความร่วมมืออย่างเดียวคงไม่พอ แต่ต้องมีความจริงใจและจริงจัง มีความเป็นหุ้นส่วนที่เข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการแก้ไขปัญหานี้” พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว

ออสเตรเลีย-ไทย เปิดศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในไทย เอกอัครราชทูตแอนเจลา แมคโดนัลด์ แสดงความยินดีกับรัฐบาลไทยที่รับบทบาทเป็นผู้นำ และแสดงความมุ่งมั่นจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์

“ออสเตรเลียภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับไทยสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์” เอกอัครราชทูตฯ กล่าว

“ศูนย์ความเป็นเลิศฯ เป็นศูนย์การฝึกอบรมแห่งแรกในภูมิภาคของเรา โดยเน้นเพิ่มพูนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็นในการต่อต้านการค้ามนุษย์และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง”

ศูนย์นี้เป็นโครงการริเริ่มของรัฐบาลไทย สนับสนุนโดยรัฐบาลออสเตรเลีย ผ่านโครงการอาเซียน-ออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-ACT)

โครงการอาเซียน-ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นโครงการระยะเวลา 10 ปีของรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งสานต่อความร่วมมือระหว่างออสเตรเลียและอาเซียนที่มีมายาวนานกว่า 20 ปี เพื่อเดินหน้าจัดการปัญหาการค้ามนุษย์

วันนี้เป็นวันจบการอบอบรมหลักสูตร CTIP-COE ที่มีผู้เข้าร่วม 48 คน คอร์สเรียนได้ถูกออกแบบให้กับเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศที่ทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และที่อาจเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

ไทยและออสเตรเลียได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 อันเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว โดยการจัดตั้งศูนย์ฯ ยังสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและออสเตรเลี

โดยไทยและออสเตรเลียยังคงมุ่งมั่นที่จะประสานความร่วมมือระหว่างเราทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การบังคับใช้แรงงาน ต่อไป