Citizen of Love by Siam Piwat พาน้องท่องโลกใต้ทะเลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Citizen of Love by Siam Piwat พาน้องท่องโลกใต้ทะเลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สยามพิวรรธน์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ นำเด็กนร. ในถิ่นทุรกันดารและขาดแคลนทุนทรัพย์ท่องโลกใต้ทะเล ส่งต่อความรัก สร้างโอกาสทางการศึกษาถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้โครงการ Citizen of Love by Siam Piwat

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีก เจ้าของและผู้บริหาร สยาม พารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เดินหน้าตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดำเนินการสร้างสรรค์กิจกรรมภายใต้ Platform ของการเติบโตที่ดีและมีประสิทธิภาพของผู้คน (Well-growing Platform) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่งเสริมการสร้างโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการส่งมอบโอกาสที่ดี ด้วยการดำเนินการภายใต้โครงการ Citizen of Love by Siam Piwat 

Citizen of Love by Siam Piwat พาน้องท่องโลกใต้ทะเลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุลศล เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 นี้ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ภายใต้โครงการ Citizen of Love by Siam Piwat จึงได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่งต่อความรัก ร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 72 โรงเรียน มาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ในกิจกรรม “Learn the Sea Life พาน้องท่องโลกใต้ทะเล” โดยมีเด็กนักเรียนและครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี มาร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดโลกกว้างใต้ท้องทะเล ณ Sea Life Bangkok อคาเรี่ยมมาตรฐานระดับโลกใจกลางกรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้าสยามพารากอน เป็นโรงเรียนแรก เมื่อเร็วๆ นี้

Citizen of Love by Siam Piwat พาน้องท่องโลกใต้ทะเลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล Citizen of Love by Siam Piwat พาน้องท่องโลกใต้ทะเลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรม “Learn the Sea Life พาน้องท่องโลกใต้ทะเล” ภายใต้โครงการ Citizen of Love by Siam Piwat เป็นกิจกรรมส่งต่อความรัก มอบโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของคน อันเป็นวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก ภายใต้แพลตฟอร์มแห่งโอกาส ให้เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำในด้านต่างๆ ของการศึกษาไทย โดยเฉพาะเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร และนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพทางด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เติบโตขึ้นเป็นบุคลกรที่มีคุณภาพของประเทศสำหรับการเรียนรู้ท่องโลกใต้ทะเล เด็กๆ จะได้เพลิดเพลินไปกับสัตว์น้ำ รวมถึงสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ อาทิ ฉลามเสือทราย ที่ส่งตรงจากสหรัฐอเมริกามาสู่ประเทศไทย และยังมีสัตว์น้ำสมาชิกใหม่ล่าสุดอย่าง “มังกรทะเลใบหญ้า” หรือ Weedy Seadragon ปลาที่มีลักษณะคล้ายม้าน้ำ แต่ไม่มีกระเป๋าหน้าท้อง มีอวัยวะเล็กๆ คล้ายใบไม้ไว้ใช้ในการพรางตัว และมีหนามสั้นๆ บนร่างกายเพื่อใช้ป้องกันตัว 

นอกจากนี้ยังได้สนุกไปกับการเรียนรู้ระบบนิเวศน์ของป่าโกงกางในโซน Rainforest โดยเด็กๆ ยังได้สัมผัสกับสัตว์น้ำอย่าง ดาวทะเล รวมถึงอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญกับประสบการณ์การสัมผัสสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิดเสมือนเดินอยู่ในโลกใต้ท้องทะเลกับอุโมงค์ใต้น้ำที่มีสัตว์ทะเลนานาชนิดว่ายวนไปมา รวมถึงยังได้ชมความน่ารักของเหล่าเพนกวินเจนทูราวกับกำลังอยู่ในขั้วโลกอีกด้วย