เสนาฯ ต่อยอด ‘เงินสดใจดี’ ยกระดับสู่ผู้ช่วยทางการเงิน

เสนาฯ ต่อยอด ‘เงินสดใจดี’  ยกระดับสู่ผู้ช่วยทางการเงิน

เสนาฯ ต่อยอด ‘เงินสดใจดี’ ยกระดับสู่ผู้ช่วยทางการเงินเพื่อเป็นการซื้อบ้านครบวงจร ชูจุดเด่น “ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านเสนาได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเครดิตการเงิน”

เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เดินแผนตามพันธกิจของบริษัท “เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการเป็นเจ้าของบ้านยาก และสินเชื่อบ้านกู้ไม่ผ่าน ได้ฤกษ์เปิดตัว “เงินสดใจดี” ผู้ช่วยทางการเงินเพื่อการซื้อบ้านครบวงจร
ชูจุดเด่นทั้งให้บริการคำปรึกษา และโปรแกรมด้านสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมการันตีแก้ไขทุกปัญหาให้ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านเสนาได้แบบไร้กังวลเรื่องเครดิตการเงิน

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (ดร.ยุ้ย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทุกคนคงพอทราบกันว่า การตระหนักในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกันในวันนี้ เกิดขึ้นด้วยปัญหาหลักของโลก (Social Challenge) ที่แบ่งเป็น 4 เรื่องหลักๆ คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก, ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุข, ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
และปัญหาการกระจุกตัวของคนเมือง โดยหนึ่งเรื่องที่สำคัญแต่ยังไม่ค่อยเห็นการลงมือทำหรือการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ก็คือเรื่องการกระจุกตัวของคนเมือง หลายคนพูดถึงแต่การแก้ไข หรือหาทางออกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย 

 

เสนาฯ ต่อยอด ‘เงินสดใจดี’  ยกระดับสู่ผู้ช่วยทางการเงิน

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

เมื่อพูดถึงการกระจุกตัวของคนเมืองนั้น หมายรวมถึง การพัฒนาเมืองที่ต้องครอบคลุมถึงการมีที่อยู่อาศัยให้เพียงพอสำหรับทุกคน สร้างหลักประกันของการมีบ้านที่ปลอดภัย อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน และมีราคาที่เข้าถึงได้ แต่ในความเป็นจริงทุกวันนี้
การจะเป็นเจ้าของบ้านได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย และดูเหมือนจะยิ่งยากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะคนรายได้น้อยถึงปานกลาง สาเหตุมาจากหลายปัจจัย อาทิ ภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาที่พักอาศัยมีอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่ารายได้ เงินออมน้อยลง ภาระหนี้สิ้นที่เพิ่ม ล่าสุดปี 2566 หนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของไทยสูงถึงราว
560,000 บาท ส่วนในปี 2567 มีประมาณการไว้ว่า หนี้ครัวเรือนของไทยจะเพิ่มสูงไปถึงราว 91% ต่อ GDP ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงต่อระบบเศรษฐกิจ

นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยก็เป็นช่วงขาขึ้นอยู่ที่ 2.5 สูงที่สุดในรอบ 10 ปี คนไทยจำนวนไม่น้อยต้องประสบปัญหาทางด้านการเงิน หรือด้านเครดิต ศักยภาพในการซื้อที่อยู่อาศัยจึงลดลง สวนทางกับราคาที่พักอาศัยที่สูงขึ้นจากต้นทุนทั้งค่าที่ดิน แรงงาน
และการก่อสร้าง และด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ การให้สินเชื่อเพื่อที่พักอาศัยของธนาคาร จึงเป็นเรื่องที่ยากยิ่งขึ้นไปอีก มีมาตรการที่คุมเข้มในการปล่อยสินเชื่อ ทำให้อัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยสูงถึงกว่า 50% กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ดร. เกษรา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหานี้เชื่อว่าทุกภาคส่วนคงมีแนวทางในการร่วมกันแก้ปัญหาในส่วนงานที่ตัวเองทำได้ ซึ่งปัญหาการเข้าถึงการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยนั้น ทางเสนาดีเวลลอปเม้นท์ ให้ความสำคัญมาตลอด เป็นหนึ่งใน Mission หลักของบริษัท คือ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยให้กับผู้คน โดยสอดคล้องกับแนวทางด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่เราให้ความสำคัญเช่นกัน คือ SDG ข้อ 11 Sustainable Cities and Communities หัวข้อย่อยที่ 1.1 หลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานที่เพียงพอ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ เสนาจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหานี้เรื่อยมา
โดยหนึ่งในนั้นคือบริการ “เงินสดใจดี” หรือ The lending hand who understands ผู้ช่วยทางการเงินเพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยได้ผู้บริหารมืออาชีพคือ คุณจินตนา ใกล้สุวรรณ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ มานั่งเป็นประธานกรรมการบริหาร บ.เงินสดใจดี จำกัด

 

เสนาฯ ต่อยอด ‘เงินสดใจดี’  ยกระดับสู่ผู้ช่วยทางการเงิน

คุณจินตนา ใกล้สุวรรณ

 

เสนามองเห็นปัญหาสำหรับคนกลุ่มนี้คือ อยากได้บ้าน ยังไม่มีการวางแผนการเงินมาก่อนทำให้หลายคนก็กู้ซื้อบ้านยาก หรือกู้ไม่ผ่าน บางคนเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนเพื่อกู้ซื้อบ้าน จึงได้หาแนวทางเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย โดยนางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บ.เงินสดใจดี จำกัด กล่าวในรายละเอียดว่า เงินสดใจดี เปรียบเสมือน The lending hand who understands หรือ ผู้ช่วยทางการเงินเพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัย พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์และวางแผนสร้างเสริมวินัยทางการเงินเพื่อเครดิตที่ดี ช่วยเสริมสถานะเครดิตของผู้กู้ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือเพื่อ
green loan เช่น โซล่ารูฟ หรือ รถพลังงานไฟฟ้า

“เงินสดใจดีจะทำหน้าเสมือนผู้ช่วยทางการเงินส่วนตัว ที่ช่วยการวิเคราะห์ และวางแผนการเงินเพื่อเลือกใช้สินเชื่อให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมที่สุดกับลูกค้า เพื่อช่วยให้เป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วยบริการหลัก 3 ส่วน คือ

  • วิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกค้าด้วยเครดิตบูโร และ DSR (ความสามารถในการผ่อนชำระ) ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและแนะนำสินเชื่อที่เหมาะสมกับเครดิตของลูกค้ามากที่สุด
  • บริการสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อรายย่อยซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการซื้อบ้านในกรณีที่สถานะทางการเงินยังไม่เป็นไปตามกำหนดของธนาคาร
  • การสร้างเครดิตผ่านการเช่าซื้อเพื่อสร้างประวัติการชำระเงินและเครดิตที่ดี เพื่อเป็นเจ้าของบ้านต่อไปในอนาคต

เงินสดใจดี ได้เริ่มทดลองให้บริการไปเมื่อปี 2566 ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปในทิศทางที่ดี
สามารถช่วยให้คนเป็นเจ้าของที่พักอาศัยจากยอดที่ธนาคารปฏิเสธได้ราว 7-10% หรือคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 300 ล้านบาท และมีแนวโน้มของความสนใจมากขึ้น ซึ่งในปีนี้เราตั้งเป้าให้เงินสดใจดีช่วยให้คนเข้าถึงการมีบ้าน หรือลดยอดปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารได้อย่างน้อยที่ 10-15% ซึ่งก็จะสะท้อนโดยตรงไปถึงยอดขายบ้านของเสนาที่จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย”
น.ส.จินตนา กล่าว

“เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ให้ความสำคัญในการสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยได้ง่ายขึ้น โดยเชื่อมั่นว่า “เงินสดใจดี” จะเป็นหนึ่งในบริการสำคัญ ที่จะให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของบ้านเสนาได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเครดิตการเงิน” ดร.ยุ้ย กล่าวทิ้งท้าย

 

เสนาฯ ต่อยอด ‘เงินสดใจดี’  ยกระดับสู่ผู้ช่วยทางการเงิน