สปริงนิวส์ คว้า 2 รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ปี 65 จาก ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สปริงนิวส์ คว้า 2 รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ปี 65 จาก ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์

SPRING คว้า 2 รางวัล ภาพข่าวชมเชยยอดเยี่ยมและอินโฟกราฟิกชมเชยยอดเยี่ยม จาก โครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2565” (Digital News Excellence Awards 2022)

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2565” (Digital News Excellence Awards 2022) โดยประกาศผลเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

การประกวดฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนออนไลน์หันมาให้ความสำคัญกับการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพมากขึ้น ให้กำลังใจสื่อออนไลน์ นักข่าวดิจิทัล กองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ ที่ให้ความสำคัญในการผลิตข่าว ในเชิงลึกสร้างสรรค์และจรรโลงสังคม

ทั้งนี้ จำนวนผลงานประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2565” มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 146 ผลงาน โดย SPRING คว้ารางวัลชมเชยข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News) และรางวัลชมเชย จากหมวดภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม (Photojournalist)