svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม Thepeople

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

“แม็คยีนส์” จับมือ Class Cafe ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ ซุ่มพัฒนา “เวลาเวิร์ส”

“แม็คยีนส์” จับมือ Class Cafe ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ ซุ่มพัฒนา “เวลาเวิร์ส”

“แม็คยีนส์” จับมือ Class Cafe ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ ซุ่มพัฒนา “เวลาเวิร์ส” พร้อมสนับสนุนเครื่องแต่งกายให้ผู้เข้าแข่งขัน “โครงการ CLASS 3D Velaverse Hackathon"

เมื่อเร็วๆ นี้  บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” ร่วมกับบริษัท คลาส คอฟฟี่ จำกัด เจ้าของร้านกาแฟ Class Cafe ธุรกิจร้านกาแฟ Start Up ที่ประสบความสำเร็จโดยใช้ Data เป็นเครื่องมือ และมทร.อีสาน ได้จัดโครงการ CLASS 3D Velaverse Hackathon การแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักสร้างโมเดล 3 มิติ   ด้วยโปรแกรม blender เพื่อพัฒนาเมตาเวิร์สภายใต้ชื่อ “เวลาเวิร์ส” (Velaverse) โลกเสมือนแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 15 – 16 มกราคม 2565 ณ Class Cafe

สำหรับโครงการ “CLASS 3D Velaverse Hackathon” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ามามีบทบาทร่วมกันในการสร้างสรรค์ผลงานโมเดล 3 มิติ เพื่อนำไปต่อยอดใช้ในงาน AR VR MR  และ Metaverse ซึ่งก่อนจะที่สร้างสรรค์ผลงานนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ซึ่งการให้ความรู้ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนนักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงาน 3D เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นรายได้ในยุคดิจิทัล  ที่กำลังมีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันนี้ “แม็คยีนส์” จับมือ Class Cafe ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ ซุ่มพัฒนา “เวลาเวิร์ส”

ทั้งนี้ทางแม็คยีนส์ได้ร่วมสนับสนุนเครื่องแต่งกายให้กับผู้เข้าแข่งขันในการประกวด พร้อมกันนี้ผู้เข้าแข่งขันยังได้รับโจทย์ เพื่อออกแบบร้านแม็คยีนส์ในการประกวดครั้งนี้ ซึ่งพบว่าแต่ละคนสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวและสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของคนรุ่นใหม่จากหลากหลายสถาบัน โดยผลงานและรายชื่อผู้ที่ชนะในการแข่งขัน มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน MC Jean Station โดย นายชลันธร ท่าหลวง หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาศิลปกรรมและสื่อสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมได้นำผลงานเข้าไปประมูลใน CUBI NFT Marketplace

“แม็คยีนส์” จับมือ Class Cafe ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ ซุ่มพัฒนา “เวลาเวิร์ส” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ชื่อผลงาน Contemporary MC Cube โดย นายภัทรพงศ์ แก้วยอด สาขานิเทศศาสตร์ดิจิตัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท “แม็คยีนส์” จับมือ Class Cafe ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ ซุ่มพัฒนา “เวลาเวิร์ส” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ชื่อผลงาน Simple Shop โดย นายพชรพล นุ่มผักแว่น แผนกศิลปกรรม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท “แม็คยีนส์” จับมือ Class Cafe ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ ซุ่มพัฒนา “เวลาเวิร์ส” และรางวัลชมเชยอีก จำนวน รางวัล โดยได้รับส่วนลดในแอปพลิเคชัน CLASS go มูลค่า 1,000 บาท คนละ รางวัลอีกด้วย สำหรับจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นจังหวัดของประเทศไทย ที่พร้อมเข้าสู่ “เวลาเวิร์ส” ผ่านเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส ซึ่งสอดคล้องกับ แม็คกรุ๊ป ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส เพื่อเชื่อมประสบการณ์ออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน  เรียกว่าเป็นขั้นกว่าของ O2O (Online to Offline) ที่เป็นกลยุทธ์หลักของทางบริษัท