svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม Thepeople

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

ศิริราชชวนร่วมงานเทศกาลดนตรี ศิลปะ และแรงบันดาลใจ “CANCEL CANCER FESTIVAL 2019” งานระดมทุนวิจัยเพื่อผลักดันให้เกิดการรักษามะเร็งของผู้ป่วยคนไทยด้วยศาสตร์การแพทย์แม่นยำ

ศิริราชชวนร่วมงานเทศกาลดนตรี ศิลปะ และแรงบันดาลใจ “CANCEL CANCER FESTIVAL 2019” งานระดมทุนวิจัยเพื่อผลักดันให้เกิดการรักษามะเร็งของผู้ป่วยคนไทยด้วยศาสตร์การแพทย์แม่นยำ
เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย สถานวิทยามะเร็งศิริราช และ Art for Cancer by Ireal  แถลงข่าวการจัดงาน CANCEL CANCER FESTIVAL 2019” เทศกาลดนตรี ศิลปะ และแรงบันดาลใจ เพื่อระดมเงินทุนสมทบเข้า “กองทุนสนับสนุนการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง” ในศิริราชมูลนิธิ ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่    การรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทยได้อย่างจำเพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสการหายขาดจากโรคมะเร็ง ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมกับ อ.ดร.นพ.วิทูร     ชินสว่างวัฒนกุล หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช และ ไอรีล ไตรสารศรี ผู้แทนจาก องค์กร อาร์ตฟอร์แคนเซอร์ บายไอรีล พร้อมด้วย แจง - วราพรรณ หงุ่ยตระกูล ศิลปินนักแสดง ร่วมเล่าประสบการณ์ การรักษาในฐานะผู้ป่วยมะเร็ง, แอฟ - ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ และ นัท - มีเรีย เบนเนเดดตี้ ให้มุมมองต่อการรักษาโรคมะเร็งแนวใหม่ และชักชวนคนไทยร่วมสนับสนุน โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน และเหล่าศิลปินดาราร่วมงาน ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ ชั้น 2 รพ.ศิริราช ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง ความสำคัญของการระดมทุนเพื่องานวิจัยครั้งนี้ว่า โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้น    การถอดรหัสยีนมะเร็ง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการระบุแนวทางการรักษาสำหรับคนไทยได้อย่างจำเพาะ   หรือที่เรียกว่า Precision Medicine ซึ่งเน้นการกำหนดวิธีการรักษาที่มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยรายบุคคล เพื่อให้เกิดผลทางการรักษาสูงสุด และเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด “ทั้งนี้ ทีมแพทย์และนักวิจัยของศิริราชตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2022 จะมีผู้ป่วยอย่างน้อย 2,000 ราย ได้รับการถอดรหัสยีนมะเร็งแบบเฉพาะบุคคล เพื่อสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะสามารถนำไปใช้กับ ผู้ป่วยใหม่จำนวน 1 แสนกว่ารายต่อปี โดยจะสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อช่วยกำหนด แนวทางการรักษาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องระดมเงินทุนทั้งสิ้นกว่า 200 ล้านบาท” คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าว ศิริราชชวนร่วมงานเทศกาลดนตรี ศิลปะ และแรงบันดาลใจ “CANCEL CANCER FESTIVAL 2019” งานระดมทุนวิจัยเพื่อผลักดันให้เกิดการรักษามะเร็งของผู้ป่วยคนไทยด้วยศาสตร์การแพทย์แม่นยำ อ.ดร.นพ.วิทูร  ชินสว่างวัฒนกุล  หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช กล่าวถึง ปัญหาที่พบในการรักษา ผู้ป่วยมะเร็งว่า ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐาน ประกอบด้วย การผ่าตัด รังสีรักษา และเคมีบำบัด หากกล่าวเฉพาะเคมีบำบัด จะเห็นว่า ผลการรักษาและผลข้างเคียงยังเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความกังวล ทั้งแพทย์และต่อตัวผู้ป่วยเอง เนื่องจากจะไม่สามารถทำนายล่วงหน้าว่าจะได้ผลดีในผู้ป่วยแต่ละรายเพียงใด ซึ่งหากการใช้ยาตัวแรกไม่เป็นผล ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ยาตัวอื่น ๆ จึงมีค่าใช้จ่ายสูง หมดหวังกับการรักษา จนเมื่อไม่นานมานี้ เริ่มมีการค้นพบยาในกลุ่มมุ่งเป้า หรือที่รู้จักกันในชื่อ targeted therapy ทำให้ผลการรักษาดีขึ้น ประกอบกับความก้าวหน้าในถอดรหัสยีนเฉพาะบุคคลเริ่มพัฒนามากขึ้น มีการนำเซลล์มะเร็งของผู้ป่วย ออกมาเพาะเลี้ยงเลียนแบบอวัยวะหรือที่เรียกว่า “ออร์กานอยด์” ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ทดสอบความไวของยารักษามะเร็งชนิดใหม่ ๆ ร่วมกับเทคโนโลยีในการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Big Data ทำให้มีโอกาสเพิ่มความแม่นยำในการเลือกยาที่สามารถตอบสนอง เฉพาะบุคคลได้มากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในการระดุมเพื่องานวิจัยในครั้งนี้ ด้าน ไอรีล   ไตรสารศรี  ผู้แทนจาก องค์กร อาร์ตฟอร์แคนเซอร์ บายไอรีล กล่าวว่า เนื่องจากตนเองก็เป็นผู้ป่วยมะเร็ง จึงทำให้เห็นถึงปัญหาที่ผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่ต้องเผชิญ ทั้งในเรื่องของทุนทรัพย์ในการรักษา รวมถึงเรื่องของกำลังใจ และมุมมองในการรับมือกับโรคมะเร็ง ซึ่งองค์กร Art for Cancer by Ireal ถือเป็นองค์กรที่ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยเหลือเพื่อนผู้ป่วยมะเร็งมาโดยตลอด และได้เล็งเห็นว่างานวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับมะเร็ง มีความหวัง และโอกาสหายจากมะเร็งมากขึ้น เพราะเป็นแนวทางการรักษามะเร็งที่แม่นยำขึ้นแบบเฉพาะบุคคล โดยหากสามารถสร้างฐานข้อมูลรหัสยีนมะเร็งของคนไทยได้ครบตามเป้าแล้ว งานวิจัยนี้จะมีประโยชน์ทั้งต่อผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังรักษาตัว รวมถึงประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนที่ต่างก็มีโอกาสเป็นมะเร็งในอนาคต จึงเกิดเป็นความร่วมมือกัน จัดงานCANCEL CANCER FESTIVAL 2019” เพื่อขับเคลื่อนให้มีการตระหนักถึงปัญหา ซึ่งแนวคิดของงานในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบของ Festival  ที่จะใช้ดนตรี ศิลปะ อาหาร และแรงบันดาลใจ เป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมระดมทุน โดยต้องการจะเปลี่ยนมุมมองในการรับมือกับ "โรคมะเร็ง" ใหม่ ด้วยการใช้พลังบวก และประสบการณ์จากผู้ป่วยมะเร็งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมให้ลุกขึ้นมาช่วยกัน และตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัย “ในงานซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ จะมีกิจกรรมความสนุกสอดแทรกเนื้อหาสาระ ทั้งฟรีคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังอย่าง แสตมป์ อภิวัชร์, สิงโต นำโชค, ป๊อด       โมเดิร์นด็อก,  BNK48, ละมุนแบนด์ และอื่น ๆ ที่จะมาร่วมแสดงพลังกับเรา รวมทั้งมีบูธขายของงานอาร์ต  ซุ้มวาดรูป และ workshop จากกลุ่มศิลปิน Art for Cancer และศิลปินนักออกแบบที่มาร่วมงาน บูธอาหารเพื่อสุขภาพจากร้านค้าที่คัดสรรมาอย่างดี รวมถึงร้านอาหารเมนูพิเศษ และขนมจากผู้ป่วยมะเร็ง และอดีตผู้ป่วยมะเร็งที่จะสร้างรายได้ให้กับพวกเขา ซุ้มเกมต่าง ๆ และซุ้มเขียนถุงกำลังใจส่งต่อให้ผู้ป่วยมะเร็ง        รพ. ศิริราช หรือจะเป็นกิจกรรม Cancer Friendsmacy ที่ล้อมวงพูดคุยร่วมกับผู้ป่วยมะเร็ง และอดีตผู้ป่วยมะเร็งสายสุขภาพ สายบิวตี้ สายอาร์ต สายวางแผน ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การรับมือกับโรคมะเร็ง   และการใช้ชีวิตก่อนและหลังการเป็นมะเร็งให้กับผู้สนใจ อีกทั้งยังได้มีโอกาสเสวนากับคุณหมอ นักวิจัย เกี่ยวกับแนวทางการรักษามะเร็งอย่างแม่นยำ และไขข้อข้องใจความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับการรักษามะเร็ง  และให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง และนิทรรศการจากสถานวิทยามะเร็งศิริราช และ Art for Cancer  อีกด้วย” ไอรีล ไตรสารศรี กล่าว ศิริราชชวนร่วมงานเทศกาลดนตรี ศิลปะ และแรงบันดาลใจ “CANCEL CANCER FESTIVAL 2019” งานระดมทุนวิจัยเพื่อผลักดันให้เกิดการรักษามะเร็งของผู้ป่วยคนไทยด้วยศาสตร์การแพทย์แม่นยำ ทางด้าน แจง - วราพรรณ หงุ่ยตระกูล ศิลปิน นักแสดง ชักชวนคนไทยร่วมสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการรักษามะเร็งด้วยการแพทย์แม่นยำว่า งานวิจัยมีความสำคัญ และมีกลุ่มแพทย์และนักวิจัยไทย    ที่ทุ่มเทอย่างจริงจัง เพื่อศึกษาและพัฒนาให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุด รักษาได้แม่นยำที่สุด หากมีตรงไหนช่วยเหลือกันได้ก็ต้องช่วยกัน อยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนการระดมทุนในครั้งนี้เพื่อให้งานวิจัยก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งสุดท้ายทั้งหมดคือสิ่งที่ร่วมกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกคน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน CANCEL CANCER FESTIVAL 2019” ฟรีที่ www.sicafund.com และร่วมบริจาคหรือสนับสนุนของที่ระลึก (ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้)    ผ่านธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-05999-0 ชื่อบัญชี "ศิริราชมูลนิธิ กองทุนสนับสนุนการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานวิทยามะเร็งศิริราช โทร. 0 2419 4471-4