5 องค์กรน่าทำงานด้วย 2022-23: SCG บริษัทเก่าแก่กับการปรับตัว และแนวคิด ‘คนสำคัญที่สุด’

5 องค์กรน่าทำงานด้วย 2022-23: SCG บริษัทเก่าแก่กับการปรับตัว และแนวคิด ‘คนสำคัญที่สุด’

เอสซีจี (SCG) หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อีกหนึ่งองค์กรใหญ่ที่เก่าแก่และแข็งแกร่งจนกลายเป็นบริษัทซึ่งเป็นเป้าหมายอันดับต้น ๆ ของวัยทำงานหลายราย

เริ่มต้นปี 2023 The People นำเสนอซีรีส์ใหม่ บอกเล่าเนื้อหาที่น่าสนใจในแต่ละเดือน โดยใช้ชื่อว่า Stories of the Month เราจะเลือกกลุ่มของเนื้อหาที่มานำเสนอเป็นพิเศษ แต่ละเดือนจะมีหัวข้อของเนื้อหาที่ไม่ซ้ำกันมาให้ติดตาม ประเดิมเดือนแรกของปีด้วยเรื่องราวของ ‘องค์กรน่าทำงาน’ ด้วย

ช่วงเดือนแรกของปีสำหรับใครหลายคนน่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการตั้งหลัก เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อมสำหรับกิจกรรมและบทชีวิตที่แต่ละคนกำลังจะก้าวเดินไปสัมผัสตลอดทั้งปี อีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่ผู้คนยุคใหม่นี้มองหาคือเรื่องการงาน โดยเฉพาะในแง่องค์กรที่คิดว่าเป็นเป้าหมายสำหรับการลงหลักปักฐาน ด้วยเหตุนี้เรื่องราวประจำเดือนมกราคม 2023 จึงเริ่มต้นด้วย ‘องค์กรน่าทำงานด้วย’ โดยเลือกมา 5 องค์กรที่น่าสนใจ นำเสนอรายวันแบบไม่เรียงตามอันดับก่อนหลัง

 

องค์กรน่าทำงานด้วย 2022-23: SCG 

ข้อมูลจากแบบสำรวจ Top 50 Employers in Thailand 2022 ซึ่งจัดทำโดย WorkVenture ที่ปรึกษาและผู้นำด้านการสร้างแบรนด์ แบบสำรวจนี้ผู้จัดทำระบุว่า แบบสำรวจรวบรวมข้อมูลจากผู้ทำแบบสำรวจที่เป็นกลุ่มคนอายุระหว่าง 21-35 ปี จำนวนมากกว่า 10,000 คน ผลสำรวจของปี 2022 ออกว่า SCG ขยับจากอันดับ 14 ขึ้นมาอยู่อันดับ 6

หากอ้างอิงข้อมูลจากแบบสำรวจที่เป็นรูปธรรมจนถึงเสียงบอกเล่าและการรับรู้ต่อแบรนด์ของ SCG ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า SCG เป็นองค์กรที่ยังอยู่ในภาพจำของกลุ่มคนจำนวนมากอยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยมาหลายทศวรรษแล้วก็ตาม

หลายปีที่ผ่านมา SCG ขยายขอบเขตของธุรกิจออกไปหลายด้าน ขณะที่ในช่วงวิกฤตโรคระบาด องค์กรแทบจะทั่วโลกล้วนเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ SCG ย่อมหนีไม่พ้นความท้าทายในช่วงวิกฤตเช่นกัน เรื่องความปลอดภัยทางสุขภาพของมนุษย์กลายเป็นสิ่งที่หลายบริษัทต้องหามาตรการมารับมือ และจากมุมมองของรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ยังยืนยันว่า สิ่งสำคัญที่สุดขององค์กรคือ ‘คน’

ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดที่ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ในรอบหลายร้อยปี มนุษย์ยังพยายามทำความเข้าใจกับโรคที่เกิดขึ้น แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์คือ ‘ความไม่แน่นอน’ ของบรรยากาศ ผู้คนตั้งคำถามกับความปลอดภัยกับสุขภาพของตัวเองและสภาพแวดล้อมที่แต่ละคนจะต้องไปสัมผัสในชีวิตประจำวัน

สิ่งที่ SCG ทำมาตั้งแต่ช่วงแรกของการระบาดคือปรับรูปแบบการทำงานมาใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบในการทำงานมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องมาทำงานในที่ทำงาน ใช้เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกทำให้เกิดภาวะการทำงานแบบ Hybrid ผสมผสานระหว่างทำงานที่บ้านกับที่ทำงานตามสถานการณ์และตามความเหมาะสม

แนวคิดดังกล่าวสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อบุคลากร ตอกย้ำเรื่องการดูแลพนักงานในบริษัทได้ไม่มากก็น้อย

นั่นเป็นส่วนหนึ่งของบริบทโดยรวมที่ทำให้ SCG ยังคงอยู่ในการรับรู้ของคนรุ่นใหม่ไปจนถึงคนวัยทำงาน ผนวกกับภาพลักษณ์และทิศทางการดำเนินงานที่เป็นองค์กรด้านนวัตกรรม SCG ใช้แนวคิดดังกล่าวมาต่อยอดเป็นการดำเนินงานทั้งพัฒนานวัตกรรมช่วยแก้โจทย์ในวิกฤต ช่วยเหลือผู้คนโดยเฉพาะในด้านการแพทย์ อีกทั้งยังนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุค New Normal เช่นออกแบบส่วนประกอบของหน้ากาก หน้ากากอนามัย

นับตั้งแต่วันเกิดของเอสซีจี ซึ่งนับเอาวันจดทะเบียนบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2456 เป็นต้นมา บริษัทผ่านความเปลี่ยนแปลงแปรผันหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ทั้งในระดับทวีปและระดับโลก ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนำมาสู่การปรับตัวและพัฒนาตัวเอง 

หลักฐานอย่างหนึ่งที่ตอกย้ำเรื่องการปรับตัวยืดหยุ่นและการให้ความสำคัญต่อกำลังคนขององค์กรสะท้อนผ่านการรับรู้ของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังมอง SCG เป็นอีกหนึ่ง องค์กรน่าทำงานด้วย ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเพียงใด ผลสำรวจและการจัดอันดับต่าง ๆ ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ยังคงมีชื่อบริษัท SCG อยู่เสมอมา ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยด้านความมั่นคงของธุรกิจ บรรยากาศการทำงาน ความหลากหลายของสายงาน นโยบาย สวัสดิการและการดูแล ล้วนเป็นองค์ประกอบที่คนทำงานใช้ตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตทั้งสิ้น

สำหรับปีนี้ การรับรู้เหล่านั้นสะท้อนผ่านผลสำรวจดังกล่าวข้างต้น ผลสำรวจปี 2022 ชื่อบริษัท SCG ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 6 ภายหลังจากสถานการณ์โรคระบาดเริ่มคลี่คลาย การปรับเปลี่ยนของตัวเลขอันดับดังกล่าวน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว