logo-pwa

เพิ่ม Thepeople

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

เอสซีจี รวมพลังปลูกต้นไม้ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว

เอสซีจี รวมพลังปลูกต้นไม้ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว

เอสซีจี รวมพลังปลูกต้นไม้ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมมือ กทม. สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่น PM2.5 ในโครงการ “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คนกทม.”

20 กรกฎาคม 2565 - กรุงเทพฯ: นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี นำคณะผู้บริหาร และพนักงานเอสซีจี รวมพลังปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เอสซีจี รวมพลังปลูกต้นไม้ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเปิดโครงการ “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คนกทม.” เพื่อร่วมโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นของกรุงเทพมหานคร โดย ตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นภายใน 4 ปี (ปี 2565-2568) ชวนพนักงาน คู่ธุรกิจ ภาครัฐ เอกชน แลชุมชนรอบข้างปลูกต้นไม้ทั้งในพื้นที่สำนักงาน ที่พักอาศัย และพื้นที่สาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างกำแพงกรองฝุ่น PM 2.5 ให้ชาวกทม. “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คนกทม.” ภายใต้โครงการ “ปลูก ลด ร้อน” ที่เอสซีจีจัดขึ้นโดยชักชวนให้พนักงาน และเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมแก้วิกฤตโลกร้อนด้วยการลงมือปลูกพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของ กทม.

เอสซีจี รวมพลังปลูกต้นไม้ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดและเติบโต เปลี่ยน กทม. ให้เป็นเมืองสีเขียวพร้อมสนับสนุนการส่งต่อองค์ความรู้ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG 4 Plus ของเอสซีจี (มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือภายใต้ความเชื่อมั่น โปร่งใส) โดยหนึ่งในเป้าหมาย คือ มุ่ง Net Zero ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน ร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ใกล้ตัว เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน