กสิกรไทยจับมือ 6 พันธมิตรชั้นนำ ร่วมเปิดตึก KLOUD by KBank ใจกลางสยามสแควร์

กสิกรไทยจับมือ 6 พันธมิตรชั้นนำ ร่วมเปิดตึก KLOUD by KBank ใจกลางสยามสแควร์

กสิกรไทยจับมือ 6 พันธมิตรชั้นนำ ร่วมเปิดตึก KLOUD by KBank ใจกลางสยามสแควร์ ด้วยแนวคิด “create YOURNiVERSE” ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาใช้พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ เรียนรู้ และสนุกกับกิจกรรมที่จุดประกายทั้งโอกาสใหม่และความท้าทายใหม่ของการเป็นพลเมืองกรีนในโลกยุคดิจิทัล

กสิกรไทยจับมือพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สร้างสรรค์ Innovative Iconic Green Building  เปิดตัวตึก KLOUD by KBank พื้นที่ให้ไอเดียมีชีวิต ต้นแบบพื้นที่ ‘กรีน’ สุดล้ำ ใจกลางสยามสแควร์ พร้อมด้วยฟังก์ชันอาคารที่เชื่อมโยงการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ดึงพลังเทคโนโลยี และนวัตกรรม จุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจด้วยแนวคิด create YOURNiVERSEให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาใช้พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ เรียนรู้ และสนุกกับกิจกรรมที่จุดประกายทั้งโอกาสใหม่และความท้าทายใหม่ของการเป็นพลเมืองกรีนในโลกยุคดิจิทัล ร่วมกันสร้างคุณค่าให้กับคนรอบข้าง เพื่อสร้างสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

กสิกรไทยจับมือ 6 พันธมิตรชั้นนำ ร่วมเปิดตึก KLOUD by KBank ใจกลางสยามสแควร์

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า                   ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของธนาคารกสิกรไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างสมดุล                       พร้อมกับกลยุทธ์การเดินหน้าด้านการลงทุนในเทคโนโลยีต่าง ๆ และการผนึกกำลังกับพันธมิตร                เพื่อยกระดับองค์กร สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ล่าสุดเปิดตัวตึก KLOUD by KBank ใจกลางสยามสแควร์  ด้วยแนวคิดcreate YOURNiVERSE พื้นที่ให้ไอเดียมีชีวิต” เพื่อให้เป็นพื้นที่ของความคิดสร้างสรรค์ โดยธนาคารกสิกรไทย พร้อมผลักดันทุกไอเดียให้เป็นไปได้ ปลดปล่อยความสนุกให้คนรุ่นใหม่มาโชว์พลังบวกกันได้เต็มที่ บนความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกอนาคตที่ดีกว่า

โดยโปรเจกต์ KLOUD by KBank ถูกสร้างให้เป็น Innovative Iconic Green Building ต้นแบบพื้นที่ ‘กรีน’ แห่งแรกในสยามสแควร์ ด้วยระบบการจัดการอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ตามมาตรฐาน IREC (International Renewable Energy Certificate) และการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน LEED และ Fitwel รวมถึงการ       มีกระบวนจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการรีไซเคิลครบวงจร สู่การเป็น Zero Waste to Landfill คือการมีขยะจากอาคารไปถึงบ่อฝังกลบเป็นศูนย์ ขณะเดียวกันในด้านฟังก์ชันการใช้งาน ตึก KLOUD by KBank สามารถเชื่อมโยงการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ดึงพลังเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สุดทันสมัย เพื่อสร้างอาคารแห่งนี้ให้ลูกค้า นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาใช้พื้นที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กสิกรไทยจับมือ 6 พันธมิตรชั้นนำ ร่วมเปิดตึก KLOUD by KBank ใจกลางสยามสแควร์

KLOUD by KBank เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการด้วย 3 ไฮไลท์

  1. FREE ACCESS FOR CO-WORKING SPACE โดยเพิ่มเพื่อน Line: @KLOUDbyKBank และยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS และใช้ QR Code เพื่อสแกนเข้าตึก ใช้ลิฟท์ จองที่นั่ง                   และห้องประชุม เช็คที่ว่าง จองล่วงหน้าได้ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว
  2. FREE BOOKING SPACE สามารถจองโต๊ะทำงาน ในรูปแบบนั่งเดี่ยว นั่งกลุ่ม หรือมากับเพื่อนกับห้องประชุมในรูปแบบส่วนตัว คลาสเรียน หรือจะจัดอีเวนต์ นั่งบนอัฒจันทร์ (Amphitheatre) รองรับได้ทุกความต้องการที่หลากหลาย
  3. FREE WIFI BY AIS 5G และ IoT TECHNOLOGY ท่องโลกออนไลน์ได้ไม่สะดุด กับอาคารที่ควบคุมและจัดการพื้นที่ด้วยระบบอัตโนมัติทั้งหมด  

กสิกรไทยจับมือ 6 พันธมิตรชั้นนำ ร่วมเปิดตึก KLOUD by KBank ใจกลางสยามสแควร์

นอกจากนี้ยังจะเป็นพื้นที่เพื่อสนับสนุนให้ร้านค้าเล็กๆ ได้มีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น ตัวอย่างเช่น โครงการ KLOUD TOP PICKS” ซึ่งธนาคารจะใช้จอ 3D ใจกลางสยามสแควร์ของตึก KLOUD by KBank มาช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้า ที่อาจจะไม่มีกำลังในการซื้อสื่อโฆษณาในสยามสแควร์ ได้มีพื้นที่ในการโชว์สินค้าและบริการของตัวเอง เพื่อสร้างการเป็นที่รู้จัก เพิ่มโอกาสในการขายได้มากยิ่งขึ้น สะท้อนความมุ่งมั่นของธนาคารในการใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน