Tellscore จับมือ Good Society Network และ มูลนิธิเพื่อคนไทย จัดกิจกรรม Help You, Help Me

Tellscore จับมือ Good Society Network และ มูลนิธิเพื่อคนไทย จัดกิจกรรม Help You, Help Me
Help You, Help Me หนึ่งในกิจกรรมของโครงการ Influencer for Change จาก บริษัท Tellscore จำกัด ที่จัดขึ้นร่วมกับ Good Society Network และ มูลนิธิเพื่อคนไทยเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายเพื่อสังคม ซึ่งเป็นมูลนิธิ องค์กรไม่แสวงหากำไร และวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆ นำเสนอโครงการ หรือแคมเปญที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม เข้ารับการคัดเลือกจากคณะกรรมการในการมอบสื่ออินฟลูเอนเซอร์ สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จำนวน 6 โครงการ ภายใต้ความเชื่อ“ อินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้แค่แชร์ แต่มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้จริง ” ในปีนี้กิจกรรม Help You, Help Me ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รับความสนใจจาก 23 ภาคีเครือข่ายเพื่อสังคม ซึ่งได้ร่วมนำเสนอโครงการ หรือแคมเปญที่จัดทำขึ้น โดยมีผู้ชนะที่ได้รับสื่ออินฟลูเอนเซอร์ สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 6 โครงการ ได้แก่
  1. โครงการ Eco Farm DD โดยมูลนิธิคนกล้าคืนถิ่น
  2. โครงการ Limited Education โดยโครงการร้อยพลังการศึกษา
  3. โครงการ YoungFun โดยมูลนิธิยังฝัน
  4. โครงการปันของรักส่งน้องเรียนออนไลน์ โดยมูลนิธิยุวพัฒน์
  5. โครงการ Life Changing Program ทุนเปลี่ยนชีวิต โดยมูลนิธิ Learn Foundation
  6. โครงการต้นไม้ของเรา โดยมูลนิธิ Tree for All
คุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย กล่าวว่า “ในขณะนี้สังคมของเรามีปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้ไข เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่ง Tellscore เป็นเหมือนผู้เร่งปฏิกริยาในการสื่อสารผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งในด้านเด็ก เยาวชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานด้านวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาสังคมในอีกทางหนึ่ง และด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เป็นความท้าทายที่เข้ามาซ้ำเติมปัญหาของสังคมในหลากหลายด้าน รวมถึงปัญหาการทำกินของประชาชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่ต้องร่วมมือกันช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะ “ปัญหาบางอย่างเป็นภารกิจใหญ่เกินที่จะแก้ไขได้ด้วยตัวเอง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือ และศักยภาพขององค์กรต่างๆ การยื่นมือเข้าไปดูแล และช่วยเหลือบุคคลอื่นๆ แม้ไม่รู้จัก ไม่ว่าจะเป็นในทางตรง หรือทางอ้อมสามารถช่วยเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ รวมถึงทำให้ชีวิตของบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น” คุณสุวิตา จรัญวงศ์ CEO และ Co-Founder ของ Tellscore กล่าวถึงการจัดกิจกรรม Help You, Help Me ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Influencer for Change จาก Tellscore ในครั้งนี้ว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 3 ของการจัดกิจกรรม Help You, Help Me ที่ไม่ได้เป็นเพียงการแจกสื่ออินฟลูเอนเซอร์ให้กับภาคีเครือข่ายเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ Tellscore ยังได้เข้ามาเป็นสื่อกลางเพื่อนำอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาช่วยในเรื่องสื่อสารให้กับโครงการ หรือแคมเปญเพื่อสังคม เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง” ในวันนี้มีภาคีเพื่อสังคมร่วมส่งผลงานเข้ามาเป็นจำนวนมากถึง 23 ภาคี ลองจินตนาการว่าหากเราทุกคนใช้ TikTok Instagram YouTube หรือ Facebook ของตัวเองมาขยายผล ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับแคมเปญดีๆ ผลลัพธ์ที่ได้กระบอกเสียงยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ” Tellscore จับมือ Good Society Network และ มูลนิธิเพื่อคนไทย จัดกิจกรรม Help You, Help Me และเช่นทุกๆ ปีที่ผ่านมา เราตั้งเป้าว่ากิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการมอบสื่ออินฟลูเอนเซอร์ให้หน่วยงานเพื่อสังคม แต่เป็นการสร้าง ‘กระบวนการ’ ทำงานร่วมกันของ อินฟลูเอนเซอร์ซึ่งก็คือคนธรรมดาคนหนึ่ง และหน่วยงานเพื่อสังคม ได้ทำงานร่วมกัน ทำให้อินฟลูเอนเซอร์ได้เข้าใจงานภาคสังคม พัฒนาทักษะด้าน Empathy หรือการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและการมีส่วนร่วมโดยตรง ในขณะเดียวกันองค์กรภาคสังคมก็ได้เรียนรู้วิธีการการสื่อสารสู่คนรุ่นใหม่ และการทำ Digital PR อย่างเป็นกระบวนการ มีการเริ่มต้น การสร้างโจทย์ การผลิตคอนเทนต์ ตลอดจนการวัดผลด้วย Tool ทางดิจิทัล เกิดเป็นกระบวนการ Iterative Process ที่ยั่งยืนต่อไปได้” กิจกรรม Help You, Help Me นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือภาคีเครือข่ายเพื่อสังคมประชาสัมพันธ์โครงการ และแคมเปญดีๆ ด้วยสื่ออินฟลูเอนเซอร์แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การสร้างกระบอกเสียงได้ด้วยตัวเอง ช่วยขยายผล และต่อยอดแคมเปญอันหลากหลายนี้สู่การรับรู้ของสาธารณะในช่องทางดิจิทัล ช่วยนำเสนอแนวคิดการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะกับหน่วยงาน หรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการทำโครงการเพื่อสังคม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาสังคมในทุกด้านอย่างยั่งยืน สำหรับหน่วยงาน หรือองค์ใดที่ต้องการต่อยอดแนวคิดการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://goodsociety.network หรือหากต้องการคำปรึกษาในด้านการตลาดอินฟลูเอนเซอร์สำหรับโครงการต่างๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://tellscore.