logo-pwa

เพิ่ม Thepeople

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

สกลธี ภัททิยกุล: เปิดนโยบายสาธารณสุขเพื่อคนกรุงเทพให้ชีวิต ‘ดีกว่านี้ได้’

สกลธี ภัททิยกุล: เปิดนโยบายสาธารณสุขเพื่อคนกรุงเทพให้ชีวิต ‘ดีกว่านี้ได้’
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมในทุกระดับ คือหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่คนกรุงเทพอยากเห็น ซึ่ง สกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้ว่า เบอร์ 3 นำเสนอนโยบายด้านสาธารณสุขให้กรุงเทพฯ ดีกว่านี้ได้ โดยการใช้ระบบเทเลเมดิซีน (Telemedicine) พร้อมยกเครื่อง 69 ศูนย์บริการสาธารณสุข และยกระดับสำนักอนามัยให้ครอบคลุมการบริการอย่างทั่วถึง เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล (รพ.) ในสังกัด กทม. ให้เป็น โรงพยาบาลเฉพาะทาง ดูแลกลุ่มเปราะบางเชิงรุก ชีวิตและหารายได้เสริม สกลธี ภัททิยกุล: เปิดนโยบายสาธารณสุขเพื่อคนกรุงเทพให้ชีวิต ‘ดีกว่านี้ได้’ แนวทางพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อคนกรุงเทพฯ “ดีกว่านี้ได้ทันธี” ประกอบไปด้วย
  • พัฒนาศูนย์สาธารณสุข กทม. เป็นสมาร์ทคลินิก 
ชุมชนหาหมอได้ใกล้บ้าน รักษาทุกโรค เร็วและดี
  • สร้างเครือข่ายการรักษา
พัฒนา 11 รพ.ในสังกัด กทม.เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ตรวจผ่าน Telemedicine
  • ตรวจกับหมอเฉพาะทางได้ทันที 
นอนโรงพยาบาลส่งต่อได้เร็ว ไม่ต้องทำเรื่อง
  • ดูแลกลุ่มเปราะบางเชิงรุกด้วยระบบติดตามผู้ป่วยในบ้าน
เพื่อลูกหลานอุ่นใจ ทำงานเลี้ยงครอบครัวได้อย่างเบาใจ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
 ถึงตัวผู้ป่วยทันท่วงที เพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตมากขึ้น “ตลอดช่วงเป็นรองผู้ว่าฯ กทม. ผมได้รับฟังและเข้าใจทุกข์นี้ของคนกทม. มาตลอด ครั้งนี้ผมขออาสาพร้อมยกระดับบริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ยกเครื่องใหม่ นำบริการเข้าไปหาชุมชน #ทั้งหมดทำได้ทันที ช่วยเหลือได้จริง และเข้าถึงได้ทุกชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ทุกเขต ดีกว่านี้ได้อย่างแน่นอนครับ”   นโยบายของสกลธีมีแต่ “ทำได้” อยากให้กรุงเทพฯดีกว่านี้เลือก (จั้ม) สกลธี ทำเป็น ทำได้ ทำทันธี เบอร์ 3