โครงการปันโอกาส โครงการจิตอาสา ที่สร้างรอยยิ้ม ความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวไทย

โครงการปันโอกาส โครงการจิตอาสา ที่สร้างรอยยิ้ม ความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวไทย
มูลนิธิเอสซีจีดำเนินโครงการปันโอกาส (เดิมชื่อปันโอกาส วาดอนาคต) ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานเอสซีจีใช้ความรู้ความสามารถสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ที่นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติแล้ว ยังนำไปสู่แนวทางของการทำประโยชน์เพื่อสังคมในรูปแบบ ที่หลากหลาย โดยอาศัยความร่วมมือกับคนในชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา มีพนักงานเอสซีจีที่เข้าร่วมโครงการแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 3,000 คน และดำเนินโครงการไปแล้ว 2,287 โครงการ กระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย โครงการ “ปันโอกาส” มีส่วนในการส่งเสริมสังคมเข้มแข็งในมิติที่หลากหลาย อาทิ การส่งเสริมการศึกษา การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม หรือกระทั่งการช่วยเหลือสังคมยามเกิดวิกฤต วันวาเลนไทน์ปีนี้ มูลนิธิเอสซีจีอยากให้เป็นวันเริ่มต้นส่งมอบความรัก และปันโอกาสทางการศึกษาให้น้อง ๆ ได้เรียนต่อ กับกิจกรรมดี ๆ “เสื้อสุ่มปันโอกาส" จากมูลนิธิเอสซีจี โดยงานนี้ มิว ศุภศิษฏ์ - มุก วรนิษฐ์ - แพท พาวเวอร์แพท เค้าเตรียมออกแบบเสื้อสุดเกร๋ มาร่วมลุ้นว่าเสื้อทั้ง 3 ลาย จะออกมาเป๊ะ ปัง เว่อร์ วัง ขนาดไหน และมาร่วมสุ่มพร้อมกัน 14 ก.พ. นี้