logo-pwa

เพิ่ม Thepeople

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

โรงพยาบาลเมดพาร์คเปิดตัวโครงการ ‘Save Doctors, Save People, Save Thailand’ ระดมฉีดวัคซีน 2,000 หมอคลินิก ฟื้นความเชื่อมั่นประชาชน

โรงพยาบาลเมดพาร์คเปิดตัวโครงการ ‘Save Doctors, Save People, Save Thailand’ ระดมฉีดวัคซีน 2,000 หมอคลินิก ฟื้นความเชื่อมั่นประชาชน
โรงพยาบาลเมดพาร์ค ร่วมมือ กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร เปิดโครงการ ‘Save Doctors, Save People, Save Thailand’ หนุนภาครัฐเร่งกระจายฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประเดิมฉีดวัคซีนให้แก่สมาชิกของสมาคมแพทย์คลินิก 2,116 ราย นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเมดพาร์ค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ‘Save Doctors, Save People, Save Thailand’ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ในการดำเนินโครงการฯ โรงพยาบาลเมดพาร์ค จะเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่สมาชิกของสมาคมแพทย์คลินิก ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2564 นี้ ตั้งแต่เวลา 08:00 -17:00 น. ณ  โรงพยาบาลเมดพาร์ค "โครงการนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยสนับสนุนนโยบายภาครัฐให้สามารถกระจายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้มากยิ่งขึ้น การฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์จะมีส่วนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และเร่งฉีดวัคซีนกันมากขึ้นเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งจะเป็นผลดีกับประเทศโดยรวม" โรงพยาบาลเมดพาร์คเปิดตัวโครงการ ‘Save Doctors, Save People, Save Thailand’ ระดมฉีดวัคซีน 2,000 หมอคลินิก ฟื้นความเชื่อมั่นประชาชน นอกจากนี้ โรงพยาบาลเมดพาร์คยังเตรียมฉีดวัคซีนที่จัดสรรโดยรัฐบาลให้กับประชาชนทั่วไป ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมีผู้แสดงความจำนงรับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นจำนวนหลายหมื่นราย ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนในการฉีดให้ครบ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้จัดสรรทรัพยากร สถานที่ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดวัคซีน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ จึงได้มีการซักซ้อมและเตรียมการในขั้นตอนต่างๆ ตามมาตรฐานความปลอดภัย มีการเตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน รวมทั้งได้มีการเตรียมการเพื่อลดความเครียด คลายความกังวล ทั้งก่อนและหลังจากได้รับวัคซีนแล้ว ตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการฉีดวัคซีนขององค์การอนามัยโลก เพื่อช่วยลดภาวะ ISRR (Immunization stress-related responses) โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เพื่อเร่งกระจายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยให้เร็วที่สุด โดยโรงพยาบาลเมดพาร์คและบุคลากรของโรงพยาบาลอาสาพร้อมใจกันมีส่วนร่วมในการแก้วิกฤตโรคระบาดนี้ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน โรงพยาบาลเมดพาร์คเปิดตัวโครงการ ‘Save Doctors, Save People, Save Thailand’ ระดมฉีดวัคซีน 2,000 หมอคลินิก ฟื้นความเชื่อมั่นประชาชน