“วราวุธ” นำทีม ทส. ลงพื้นที่วัดมังกรกมลาวาส ร่วมรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

“วราวุธ” นำทีม ทส. ลงพื้นที่วัดมังกรกมลาวาส ร่วมรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว. ทส.) พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันตรุษจีน 2564 ณ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างหัวใจสีเขียว หัวใจของนักสิ่งแวดล้อมในตัวของทุกคน เริ่มต้นที่ตัวเองในปีใหม่ปีนี้ ให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal ก็สามารถรักษ์โลก รักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปได้ โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว. ทส. เผยว่า จริงๆแล้ว ประเทศไทยนับว่ามีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากมาย แต่ในปัจจุบันการเติบโตทางเศรษฐกิจ และจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัดอย่างต่อเนื่อง การใช้ประโยชน์อย่างฟุ่มเฟือย ทรัพยากรจึงมีแนวโน้มว่าจะขาดแคลน ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราจึงมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง อีกทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคม แต่สำหรับด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวกเช่นกัน และในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564 นี้ ผมขอให้เราร่วมกันปรับตัวสู่ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน “วราวุธ” นำทีม ทส. ลงพื้นที่วัดมังกรกมลาวาส ร่วมรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” “ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มจากในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2564 ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เราสามารถช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมได้ ยกตัวอย่าง วัดมังกรกมลาวาส หรือที่รู้จักกันว่า วัดเล่งเน่ยยี่ ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและได้รับความนิยมอย่างมากในการไปขอพรช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่นำร่องเป็นตัวอย่างที่ดี ในเรื่องการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตามธรรมเนียมเดิมหันมาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการลดปริมาณการใช้ธูปลง, ไม่เผากระดาษในพื้นที่ชุมชน จัดการเผาอย่างถูกวิธีและปลอดภัย, ไม่จุดประทัดในบริเวณวัด และ เปลี่ยนใบคำทำนายจากการเสี่ยงเซียมซีเป็นการสแกน QR Code ทดแทนการใช้กระดาษ ซึ่งสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้อีกทาง และตรุษจีนปีนี้ผมขออวยพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยมีสุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาในปีใหม่นี้ครับ “ซินเจิ้งหยูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ” สามารถคลิ๊กดูได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=HxkiouH95MI