logo-pwa

เพิ่ม Thepeople

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

ผู้นำรุ่นใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงอนาคตในสายตาของ ศุภชัย เจียรวนนท์

ผู้นำรุ่นใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงอนาคตในสายตาของ ศุภชัย เจียรวนนท์
“ผู้นำในอนาคตที่คนรุ่นใหม่จะก้าวมาเป็นนั้น ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เพราะมันคือหน้าที่ของผู้นำที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การดูว่าใครจะเป็นผู้นำไม่ใช่ดูแค่ที่ตำแหน่ง ถ้าตำแหน่งสูง แต่ไม่มีความต้องการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ ให้กับโลก ก็ไม่ได้เรียกว่าผู้นำ ผู้นำต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง” ‘ความเปลี่ยนแปลง’ เป็นปัจจัยสำคัญที่พิสูจน์ความเป็นผู้นำในนิยามของ ศุภชัย เจียรวนนท์ บุคคลที่เรียกได้ว่าตอนนี้นั่งแท่นเป็นเบอร์หนึ่งของอาณาจักร ซีพี ด้วยตำแหน่ง ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ผู้นำรุ่นใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงอนาคตในสายตาของ ศุภชัย เจียรวนนท์ แนวคิดทั้งเรื่องการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และ เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง นี่เองเป็นสารที่ศุภชัยพยายามสื่อกับผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ของไทยจำนวน 21 คน ที่ได้เดินทางร่วมเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก ‘One Young World Summit 2019’ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร รวมพลังกับผู้นำรุ่นใหม่อีก 2,500 คน จาก 196 ประเทศทั่วโลก ในการร่วมกันระดมความคิดสร้างสรรค์ และนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนโลกให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Ignite Future Leaders’ หรือ ‘จุดประกายผู้นำแห่งอนาคต’ ในงาน Call to Action เมื่อ 10 ตุลาคม ปี 2562 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารทรู ทาวเวอร์ ศุภชัย เจียรวนนท์ ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ ภายใต้ โครงการ ‘ซีพีสานฝันปันโอกาสสู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World 2019’ ได้ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือ ให้ข้อคิดกับตัวแทนผู้นำเยาวชนไทยจำนวน 21 คน เพื่อเป็นการส่งไม้ต่อเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้สังคมดียิ่งขึ้น “การสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โลกนี้ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะความสำเร็จและความล้มเหลวเหมือนเหรียญสองด้านที่อยู่คู่กัน เราจะต้องหาว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้มีพลังไปสู่ความสำเร็จ และสิ่งใดคือปัจจัยที่ทำให้หยุด ท้อแท้ หรือ ล้มเหลว โดยปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้สำเร็จ คือ ‘Compassion’ หรือ ‘ความรู้สึกได้ถึงทุกข์สุขของผู้อื่นเสมือนเป็นตัวเรา’ ส่วนปัจจัยที่ทำให้ล้มเหลว คือ ‘ความกลัว’ ที่สามารถพัฒนาไปเป็น ‘ความเกลียดชัง’ ซึ่งจะสร้างบาดแผลให้กับสังคมได้ ผู้นำที่แท้จริงเลยต้องขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยยืนอยู่บนพื้นฐานของความรัก และ Compassion” ผู้นำรุ่นใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงอนาคตในสายตาของ ศุภชัย เจียรวนนท์ ศุภชัย ได้เน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีนั้น ไม่ใช่แค่คิดและลงมือทำ แล้วจะเปลี่ยนโลกได้ภายในพริบตา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นต้องใช้ระยะเวลาตามความเหมาะสม เปรียบได้กับการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่ง 100 เมตร เพื่อเปลี่ยนโลก ผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกคนที่มุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงโลก เลยจำเป็นต้องมีความอดทนควบคู่กันไป ร่วมเดินไปด้วยกัน อย่าหยุด อย่าคาดหวัง สิ่งเดียวที่ผู้นำรุ่นใหม่คาดหวังได้ คือ ตัวเราเองต้องไม่ยอมแพ้เพื่อให้โลกของเราดียิ่งขึ้น นอกจากการไม่ยอมแพ้แล้ว อีกสามเรื่องสำคัญที่ผู้นำที่ดีในอนาคต ต้องระลึกอยู่ตลอดเวลาคือ “ขอให้ผู้นำทุกคนอย่าลืมสามเรื่องสำคัญ คือ หนึ่ง Security หรือ ความมั่นคงในชีวิตของเรา ถ้ามีเรื่องอะไรที่มากระทบความมั่นคงแล้วเกิดเป็นความกลัว ต้องก้าวข้ามความกลัวนี้ไปให้ได้ เพราะความกลัวเป็นอุปสรรคสำคัญทำให้เราหยุดขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย สอง Desire & Dream ผู้นำแห่งอนาคตต้องมีความปรารถนาและความฝัน ซึ่งจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย และ สาม Compassion สิ่งสำคัญที่จะเป็นเข็มทิศให้เราไปสู่ความสำเร็จ” ผู้นำรุ่นใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงอนาคตในสายตาของ ศุภชัย เจียรวนนท์ โครงการ ‘ซีพีสานฝันปันโอกาสสู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World 2019’ ในปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีความสุข โดยการประชุม One Young World 2019 มีหัวข้อที่เป็นปัญหาเร่งด่วนระดับโลกอยู่ 5 ประเด็นคือ หนึ่ง เรื่องการศึกษา ที่ในอนาคตของการเรียนรู้ ต้องถูกจินตนาการใหม่หรือไม่ สอง เรื่องสุขภาพของโลก อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของโลกอย่างไร สาม เรื่องเสรีภาพของการสื่อสาร ว่าเราจะปกป้องความจริงได้อย่างไร สี่ การบรรเทาความยากจน โดยการนำเอานวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และ ห้า อนาคตแห่งสันติภาพ ซึ่งเราจะสร้างสันติภาพในโลกที่มีการแบ่งแยกได้อย่างไร ผู้นำรุ่นใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงอนาคตในสายตาของ ศุภชัย เจียรวนนท์ เหล่าผู้นำเยาวชนไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World 2019 นี้ เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี มีประสบการณ์และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดีเยี่ยม แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้ฝากให้กับผู้นำเยาวชนไทยผู้เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศในเวทีโลกในการเปลี่ยนแปลงโลกคือ “ผู้นำที่ดีต้องเริ่มจากการเป็นตัวอย่างที่ดี ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในพลังของตนเองที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง อย่าหยุด หรือ ล้มเลิก อย่างเช่นการทำให้ผู้ชมเป็นหมื่นในสนามฟุตบอลลุกขึ้นยืนเชียร์ได้นั้น ใช้คนเพียงแค่เจ็ดคนให้ยืนขึ้นพร้อมกันเท่านั้น ถ้าทุกคนมีความตั้งใจดีที่จะร่วมกันทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นและมีความสุข เราก็สามารถไปถึงฝันที่ยิ่งใหญ่นั้นได้” ผู้นำรุ่นใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงอนาคตในสายตาของ ศุภชัย เจียรวนนท์