กรุงเทพประกันภัยมกรุงเทพประกันภัยอบสินไหมทดแทนเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง

กรุงเทพประกันภัยมกรุงเทพประกันภัยอบสินไหมทดแทนเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง

กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง จำนวน 150,000 บาท

          บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวปวีณา จูชวน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นายสมบูรณ์ อีสา และนางศิรินภา อีสา ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของจ่าโท สหรัฐ อีสา ผู้เอาประกันภัยซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง โดยผู้เอาประกันภัยได้มีประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มจากการเป็นนักศึกษาปริญญาตรีในโครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 


          ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเลอ่าวไทยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มา ณ ที่นี้