The People ประกาศรายชื่อ 100 Finalists of The People Awards 2024

The People ประกาศรายชื่อ 100 Finalists of The People Awards 2024

The People ประกาศรายชื่อ 100 Finalists of The People Awards 2024 ใต้แนวคิด ‘People Go Beyond’ ต้นแบบคนผู้ทะยานข้ามขีดจำกัด

The People ประกาศรายชื่อ 100 Finalists of The People Awards 2024 ใต้แนวคิด ‘People Go Beyond’ ต้นแบบคนผู้ทะยานข้ามขีดจำกัด

The People สื่อออนไลน์ที่นำเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์ว่าด้วยเรื่องราวของ ‘คน’ แบบเจาะลึกในทุกแง่มุม รวมถึงบทวิเคราะห์วิธีคิดของบุคคล ผู้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคม จากอดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต

ในปีนี้ พวกเรากลับมาอีกครั้งกับการจัดงานมอบรางวัล The People Awards 2024 ภายใต้แนวคิด ‘People Go Beyond’ งานประกาศรางวัลที่มอบให้กับคนต้นแบบที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมเพื่อทะยานเข้าสู่อนาคตที่ก้าวล้ำ

งานประกาศรางวัลครั้งนี้ยังมีคณะกรรมการที่ทำงานในด้านต่าง ๆ ทั้งนักวิชาการ นักการตลาด นักวิทยาศาสตร์ ผู้ชำนาญการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล นักธุรกิจ และกองบรรณาธิการ The People ซึ่งเป็นตัวแทนเสียงของคนรุ่นใหม่มาช่วยกันเฟ้นหา ‘ผู้คน’ ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคม

รางวัล The People Awards 2024 จะประกาศผล 10 คนสุดท้ายที่ได้รับรางวัลแห่งปีในงานที่จัดขึ้นวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14:00-17:00 น. ณ คริสตัล บ็อกซ์ (Crystal Box) ชั้น 19 เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท (Gaysorn Urban Resort) ราชประสงค์ พร้อมถ่ายทอดบรรยากาศงานประกาศผลรางวัลผ่านช่องทางออนไลน์

และนี่คือ 100 รายชื่อสุดท้ายจากหลายร้อยรายชื่อที่ถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการ (100 Finalists of The People Awards 2024) ให้เข้าชิง The People Awards 2024 ก่อนที่จะเหลือ 10 คน/กลุ่ม สุดท้ายที่จะได้รับรางวัลนี้

 1. 4EVE
 2. กรรชัย กำเนิดพลอย
 3. พีพี - กฤษฏ์ อำนวยเดชกร
 4. กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
 5. แบมแบม - กันต์พิมุกต์ ภูวกุล
 6. กิตติคุณ บุญค้ำจุน (มนต์แคน แก่นคูน)
 7. กิตติศักดิ์ กิตติวิรยานนท์
 8. กุลวุฒิ วิทิตศานต์
 9. ขัตติยา อินทรวิชัย
 10. เข็มอัปสร สิริสุขะ
 11. คณิตา โสมภีร์
 12. คัลแลน - พัค กีดึก และ พี่จอง
 13. จรีพร จารุกรสกุล
 14. จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์
 15. จิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์
 16. จิราพร คูหากาญจน์
 17. จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
 18. ฉัตรชัย อภิบาลพูนผล
 19. ชฎาทิพ จูตระกูล
 20. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 21. ชัยธวัช ตุลาธน
 22. ชัยวัฒน์ รัตนะ
 23. ชาตรี ตรีศิริพิศาล
 24. ชุดารี เทพาคำ
 25. แซม ตันสกุล
 26. เฌอปราง อารีย์กุล
 27. ณเดชน์ คูกิมิยะ
 28. ณรงค์ศักดิ์ แก้วมาลา
 29. ณัฏฐ์ กลิ่นมาลี
 30. ณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์
 31. ณัฐกาญจน์ เด่นวณิชชากร
 32. ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย
 33. ณัฐพล ม่วงทำ
 34. เทพอาจ กวินอนันต์
 35. ธนา เธียรอัจฉริยะ
 36. ธนานนท์ ปฏิญญาศักดิกุล
 37. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
 38. ธิติ ศรีนวล
 39. ธีระพงศ์ ระบือธรรม
 40. นกเล็ก จีรภัทร์
 41. นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
 42. นลัทพร ไกรฤกษ์
 43. นาดา อินทพันธ์ คณะทำงาน Pattani Decoded
 44. บัวขาว บัญชาเมฆ
 45. ปราโมทย์ ปาทาน
 46. ปวีณ พงศ์สิรินทร์
 47. เปรม พฤกษ์ทยานนท์
 48. ฝน วีระสุนทร
 49. พรพรรณ เกิดปราญช์
 50. พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ
 51. พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ .
 52. พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
 53. พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และ ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
 54. แพทองธาร ชินวัตร
 55. ภัทรดนัย เสตสุวรรณ
 56. ภาวิณี ชุมศรี
 57. ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
 58. ภูศณัฎฐ์ การุณวงศ์วัฒน์ และ ภูถิรพัฒน์ อ่องศรี
 59. ยอด ชินสุภัค
 60. ยิ่งชีพ อัชฌานนท์
 61. ยุทธนา บุญอ้อม
 62. รังษี รัตนปราการ
 63. รัธพงศ์ ภูรีสิทธิ์
 64. เรืองโรจน์ พูนผล
 65. ลลิษา มโนบาล
 66. วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
 67. วสันต์ ภัทรอธิคม
 68. วัชรพล ฝึกใจดี
 69. วิชัย กำเนิดมงคล
 70. วิทย์ สิทธิเวคิน
 71. วิภาวี กิตติเธียร
 72. ศานนท์ หวังสร้างบุญ
 73. ศิริกัญญา ตันสกุล
 74. ศิริกาญจน์ เจริญศิริ
 75. ศุภจี สุธรรมพันธุ์
 76. ศุภโชค ปัญจทรัพย์
 77. ศุภลักษณ์ อัมพุช
 78. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
 79. เศรษฐา ทวีสิน
 80. สมชัย ส่งวัฒนา
 81. สมบัติ บุญงามอนงค์
 82. สมโภชน์ อาหุนัย
 83. สรยุทธ สุทัศนะจินดา
 84. สิงห์ อินทรชูโต
 85. สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม
 86. สุชนา ชวนิชย์
 87. สุพันธุ์ มงคลสุธี
 88. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

89. เจ๊ไฝ สุภิญญา

90. เฮียฮ้อ - สุรชัย เชษฐ์โชติศักดิ์

91. เสถียร เศรษฐสิทธิ์

92. อู๋ spin9 - อติชาญ เชิงชวโน

93. โค้ดดี้ - อรรถพล โพธิ์หาญรัตนกุล

94. อเล็กซ์ เรนเดลล์

95. อ้อมขวัญ สาณะเสน

96. ก้อง ห้วยไร่ - อัครเดช ยอดจำปา

97. ปลา - อัจฉรา บุรารักษ์

98. อัศวิน พละพงศ์พานิช

99. โปรจีน - อาฒยา ฐิติกุล

100. แอนโทเนีย โพซิ้ว