People of Tomorrow: โลกเปลี่ยน คนปรับ การเตรียมตัวเป็นผู้นำแห่งอนาคต

People of Tomorrow: โลกเปลี่ยน คนปรับ การเตรียมตัวเป็นผู้นำแห่งอนาคต

เวทีเสวนา People of Tomorrow: โลกเปลี่ยน คนปรับ การเตรียมตัวเป็นผู้นำแห่งอนาคต ในงานประกาศรางวัล The People Award 2023

เวทีเสวนา ‘People of Tomorrow: โลกเปลี่ยน คนปรับ การเตรียมตัวเป็นผู้นำแห่งอนาคต’ เป็นเวทีเสวนาที่จัดขึ้นก่อนพิธีประกาศรางวัล The People Award 2023 โดยเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นจากมุมมอง ประสบการณ์ และการวิเคราะห์ ร่วมกับผู้ร่วมเสวนาท่านอื่น ๆ เรื่องการปรับตัวเตรียมพร้อมเป็นคนของโลก เพื่อรับมือวันพรุ่งนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี แนวคิดทางสังคมใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทิศทางธุรกิจที่ต้องให้ความสำคัญมากกว่าแค่ผลกำไร ไปจนถึงการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่กระทบกับชีวิตผู้คนโดยตรง

The People Awards 2023 รางวัลแห่งปีของสื่อออนไลน์ The People ที่มอบให้กับ ‘คน’ จำนวน 10 คน ผู้ที่มีส่วนในการทำให้โลกในวันพรุ่งนี้ดียิ่งขึ้น ในปีนี้มีธีมคือ ‘People of Tomorrow’ คนต้นแบบผู้พร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังมาถึง ซึ่งหมายถึงคนที่มีโดดเด่นเรื่องความพร้อมสำหรับการรับมือโลกในวันพรุ่งนี้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะเรามีความเชื่อว่าทุกวันนี้อนาคตข้างหน้าเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมากมาย และมีความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทั่วทุกมุมโลก สิ่งเหล่านี้ทำให้ทุกวันนี้ ‘คน’ ต้องเตรียมพร้อมปรับตัวให้เร็วยิ่งกว่า


 

ร่วมแลกเปลี่ยนว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกทุกวันนี้คนในวันพรุ่งนี้ต้องปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างโดยผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ 

  • คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผู้ก่อตั้ง และหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย
  • คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล
  • คุณสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานนโยบายกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์
  • พิธีกรดำเนินรายการโดย คุณวราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ประกาศข่าวจาก Nation TV

The People Awards 2023 มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-16.45 น. ณ คริสตัล บ็อกซ์, เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท ชั้น 19 เกษร ทาวเวอร์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

ติดตามรายละเอียดงานประกาศรางวัล The People Awards 2023 ต่อได้ที่ https://thepeople.co/tppa2023