Future Trends Ahead & Awards 2024 เวทีอัปเดตเทรนด์แห่งอนาคต

Future Trends Ahead & Awards 2024 เวทีอัปเดตเทรนด์แห่งอนาคต

Future Trends จัดงาน Future Trends Ahead & Awards 2024 จัด 2 อีเวนต์สำคัญ เวทีเสวนา Future Trends Ahead Summit 2024 ร่วมอัปเดตเทรนด์แห่งอนาคตโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในด้านต่างๆ ของไทยและ Future Trends Awards 2024 การประกาศผลรางวัลที่สุดของผู้นำและองค์กรแห่งปีที่ผลงานอันโดดเด่นด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการสร้างความยั่งยืน

ธนโชติ วิสุทธิสมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไลค์มี จำกัด และผู้ก่อตั้ง Future Trends เผยว่า การจัดงาน Future Trends Ahead & Awards 2024 ในครั้งนี้ ตอกย้ำให้เห็นถึงความสำเร็จจากการจัดงานในครั้งที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น 2 งานพร้อมกันเพื่อให้การจัดงานยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าที่ผ่านมา สำหรับการจัดงาน Future Trends Ahead Summit 2024 ในครั้งนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของไทย มาร่วมอัปเดตเทรนด์แห่งอนาคตในมิติต่างๆ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ การลงทุน นวัตกรรม เทคโนโลยี กลยุทธ์การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ที่อยู่อาศัย การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความยั่งยืน และอีกหลากหลายหัวข้อเสวนา ที่ได้มาร่วมมาเผยทิศทางและแนวโน้มแห่งอนาคต เพื่อให้ธุรกิจได้เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 700 คน จากหลากหลายภาคธุรกิอุตสาหกรรม  โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ 

Future Trends Ahead Series (Future Trends) โดย ณัฐกร เวียงอินทร์ Head of Content & Brand บริษัท ไลค์ มี จํากัด 

โอกาสและความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก 2024 (Economic Trend) โดย ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

Road to Well-Being City: เมืองที่ดีควรเป็นแบบใด เพื่อให้ไทยเป็นสังคมแห่งสุขภาวะ (Urban Trend)   โดย ณัฐวุฒิ กุลแก้ว นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

Transformation องค์กรในยุค AI First ให้ก้าวกระโดดในปี 2024 (Technology Trend) โดยเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิสซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป 

ยุคเศรษฐกิจโตช้า ๆ จะได้พร้าเล่มงามในการลงทุนแบบใด (Investment Trend) โดย สุทธิชัย คุ้มวรชัย นักวิจัยการลงทุนอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

ทำธุรกิจอย่างมีหัวใจ เพื่อสร้างกำไรและดูแลโลกไปพร้อมกัน (Sustainability Trend) โดย ผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Consumer Trends: What's Next with AI? (Consumer Trend) โดย รัชดา อภิรมย์เดช ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร THINK NEXT ASIA 

ใช้ Marketing 6.0 ในมุมของ Business Technology อย่างไร เพื่อให้โดนใจทั้ง B2B และ B2C (Marketing Trend) โดย ดร.เอกลักษณ์ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์ค จำกัด

'MarTech Trends 2024' เทคโนโลยีเพื่อการตลาดและธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการควรรู้ (Martech Trend) โดย จิตติพงค์ เลิศประดิษฐ์ นายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด (MarTech Association) 

'Corporate People Development' ทักษะสำคัญของพนักงานในศตวรรษที่ 21 (Future of Work Trend) โดย โอชวิน จิรโสตติกุล ประธานกรรมการบริหาร FutureSkill

CEO For The Future เมื่อโลกกำลังเปลี่ยนไป ผู้นำต้องปรับอย่างไรให้ทันการเปลี่ยนแปลง (Leadership Trend) โดย ชนาทิพย์ วูวงศ์ ที่ปรึกษา Kincentric 

จับเทรนด์ Affiliate with Social Commerce 2024  (Digital Business Trend)  โดย วุฒิพงษ์ ลิขิตชีวัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาตี๋ มีเดีย จำกัด และ บริษัท เวก้าครีเอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเจ้าของช่อง ‘อาตี๋รีวิว’ 

Chinese Trade, Trend and Technology 2024 (Global Business Trend)  โดย บุญชัย ลิ่มอติบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปันได้ จำกัด 

Future Trends Ahead & Awards 2024 เวทีอัปเดตเทรนด์แห่งอนาคต

ส่วนการจัดงาน Future Trends Awards 2024 จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับสุดยอดผู้นำเทรนด์แห่งปีที่ผลงานอันโดดเด่นด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการสร้างความยั่งยืน ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมในวงกว้างและสามารถเป็นต้นแบบให้กับบุคคลและองค์อื่นๆ ได้ โดยเปิดให้แต่ละองค์กรได้นำเสนอผลงานที่ได้ดำเนินการเพื่อผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างรอบด้าน และยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจหลายๆท่าน รวมถึงองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นที่ยอมรับ คือ Mandala AI. และ Jobsdb ที่ได้ร่วมให้คำแนะนำในการคัดเลือกผู้ผ่านหลักเกณฑ์เพื่อรับรางวัลในครั้งนี้  ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 95 รางวัล แบ่งเป็นประเภทบุคคลในฐานะผู้นำเทรนด์ (Leader Awards) จำนวน 35 รางวัล ใน 6 สาขา ได้แก่ 

1.Leader of Leader: รางวัลผู้นำเทรนด์อนาคตด้านภาวะผู้นำ อาทิ สาระ ล่ำซำ, กฤษณ์ จันทโนทก, วรรณิภา ภักดีบุตร, นายแพทย์ ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร เป็นต้น 

2.Leader of Business: รางวัลผู้นำเทรนด์อนาคตด้านธุรกิจ อาทิ รวิศ หาญอุตสาหะ, สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์, ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ, กรวัฒน์ เจียรวนนท์ เป็นต้น 

3.Leader of Over 60: รางวัลผู้นำเทรนด์อนาคตด้านประสบการณ์ในวงการธุรกิจ อาทิ จุน วนวิทย์, ตัน ภาสกรนที, มานิต อุดมคุณธรรม, สุภกิต เจียรวนนท์  เป็นต้น 

4.Leader of Technology: รางวัลผู้นำเทรนด์อนาคตด้านเทคโนโลยี อาทิ เรืองโรจน์ พูนผล,กล้า ตั้งสุวรรณ, ธีรพล อำไพ, ชลลักษณ์ มหาสุวีระชัย เป็นต้น 

5.Leader of Social: รางวัลผู้นำเทรนด์อนาคตด้านสังคม อาทิ อเล็กซ์ เรนเดลล์, ชลลดา เมฆราตรี, มิรา เวฬุภาค เป็นต้น 

6. Leader of Influencer: รางวัลผู้นำเทรนด์อนาคตด้านอินฟลูเอนเซอร์ อาทิ  กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล, ดร. ธนานนท์ ปฏิญญาศักดิกุล เป็นต้น 

และสำหรับ ประเภทองค์กรที่มีผลงานอันโดดเด่น (Corporate Awards) จำนวน 60 รางวัล ใน 8 สาขา ได้แก่ 

1.The Most Impactful Corporate: รางวัลองค์กรที่เป็นที่สุดด้านการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อวงการธุรกิจ อาทิ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), กลุ่มธุรกิจ TCP เป็นต้น 

2.The Most Innovative: รางวัลองค์กรที่เป็นที่สุดด้านนวัตกรรม อาทิ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, KASIKORN Business-Technology Group, บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน), บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น 

Future Trends Ahead & Awards 2024 เวทีอัปเดตเทรนด์แห่งอนาคต

3.Corporate Transformation: รางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้านการเปลี่ยนผ่าน อาทิ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน),  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, InnovestX Securities Company Limited, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เป็นต้น 

4.Corporate for The Future: รางวัลองค์กรยอดเยี่ยมแห่งอนาคต อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

5.Leading of ESG: รางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้านผู้นำ ESG อาทิ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น 

6.The Most Attractive Employer - First Jobber: รางวัลองค์กรที่ดึงดูดใจสำหรับผู้เริ่มต้นทำงาน อายุ 18-30 ปี อาทิ  บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด, บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) เป็นต้น  

Future Trends Ahead & Awards 2024 เวทีอัปเดตเทรนด์แห่งอนาคต

7.The Most Attractive Employer - Non-first Jobber: รางวัลองค์กรที่ดึงดูดใจสำหรับผู้ทำงาน อายุ 31 ปีขึ้นไป อาทิ  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นต้น 


ทั้งนี้ สามารถติดตามรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ ทั้งหมดได้ที่  https://www.facebook.com/futuretrends.th/