องค์การสะพานปลาเปิดโครงการขยายการทำตลาดสัตว์น้ำทะเลจากเรือสู่โต๊ะอาหาร

องค์การสะพานปลาเปิดโครงการขยายการทำตลาดสัตว์น้ำทะเลจากเรือสู่โต๊ะอาหาร

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เปิดตัวโครงการขยายการทำตลาดสัตว์น้ำทะเล จากเรือสู่โต๊ะอาหารผ่าน E-Commerce Digital Platform FMO

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดตัวโครงการขยายการทำตลาดสัตว์น้ำทะเล จากเรือสู่โต๊ะอาหารผ่าน E-Commerce Digital Platform FMO  พร้อมด้วย นางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร, นายสุทักษ์ จิระรัตนวงศ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง, คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การสะพานปลาเข้าร่วมงาน สำหรับโครงการดังกล่าวฯ เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การสะพานปลา และธุรกิจค้าร่วม เคบี โดยได้รับเกียรติจากนาย สินธนศักดิ์ อัสราษี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด, นายศิริชัย จังสถิตย์ ประธานกรรมการบริหาร(CEO) และผู้ก่อตั้งบริษัท เบตเตอร์ ซอฟต์ จำกัด, นายเอกราช นามโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี(CTO) และผู้ก่อตั้งบริษัท เบตเตอร์ ซอฟต์ จำกัด เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งโครงการนี้เป็นการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ผ่านระบบ Platform ภายใต้ชื่อ "Sapanplamarketplace" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงและผู้ประกอบการกิจการแพปลา ให้มีความมั่นคงทางอาชีพประมง รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าสัตว์น้ำ, ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล และสัตว์น้ำจืด จากแหล่งทำประมงทั่วประเทศ ให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าสัตว์น้ำที่ราคาเหมาะสม ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี อำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น โดยผู้บริโภคสามารถเชื่อมั่นในสินค้าที่มีมาตรฐานตามหลัก 6 ส ของเรา “สด สวย สะอาด สะดวก สุขอนามัย และส่งทุกที่” ซึ่ง Platform ดังกล่าวนี้จะสามารถเปิดให้ใช้บริการได้ในเร็วๆ นี้ ณ องค์การสะพานปลา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ องค์การสะพานปลาเปิดโครงการขยายการทำตลาดสัตว์น้ำทะเลจากเรือสู่โต๊ะอาหาร องค์การสะพานปลาเปิดโครงการขยายการทำตลาดสัตว์น้ำทะเลจากเรือสู่โต๊ะอาหาร องค์การสะพานปลาเปิดโครงการขยายการทำตลาดสัตว์น้ำทะเลจากเรือสู่โต๊ะอาหาร