Chula Student Wellness Center เปิดตัวแอปพลิเคชัน ‘Safe Jai’ เยียวยาหัวใจนิสิต

Chula Student Wellness Center เปิดตัวแอปพลิเคชัน ‘Safe Jai’ เยียวยาหัวใจนิสิต

Chula Student Wellness Center เปิดตัวแอปพลิเคชัน ‘Safe Jai’ เยียวยาหัวใจนิสิตจากความเครียดและวิตกกังวล

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ได้มีการจัดงานเปิดตัวในชื่อว่า Safe Your Heart Open Your Jai ที่ Student Wellness Center ตึกจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคุณธารีวรรณ เทียนเมฆ ผู้อำนวยการฝ่ายและนักจิตวิทยาการปรึกษา มาเป็นประธานเปิดงาน 

Chula Student Wellness Center หรือ ศูนย์ดูแลสุขภาพจิตของจุฬา ได้ทำการเปิดตัวเว็บแอปพลิเคชั่นใหม่ชื่อว่า ‘Safe Jai’ พร้อมกับแขกรับเชิญศิษย์เก่าจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีคุณสุธัญยุดา อคีเว่น มาบรรยายในเรื่อง “Self Love is the best love” ซึ่งเน้นย้ำว่าเราควรดูแลทั้งสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตใจไปพร้อม ๆ กัน เพราะสองสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่กัน และมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังกล่าวว่า 

“การดูแลตัวเอง หรือ Self-care ทั้งทางใจ และทางกาย ไม่ใช่สองสิ่งที่แยกออกจากกันได้ ร่างกายและจิตใจของเรามีความทับซ้อนกัน Our minds and bodies are deeply connected.” 
 

ในการเปิดตัวเว็บแอปพลิเคชั่นนี้ทาง CU Student Wellness Center มีจุดประสงค์เพื่อเป็นด่านแรกที่จะช่วยเยียวยาหัวใจนิสิตจากความเครียดและวิตกกังวลที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของวัยรุ่น มากไปกว่านั้นยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นตัวช่วยของทุก ๆ คนที่ต้องการที่พักพิงทางใจ ซึ่งในตัวแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีฟีเจอร์หลัก ๆ ได้แก่ 

1. กิจกรรมกอดปลอบใจ: ที่จะให้เรามากอดปลอบตัวเองหรือตุ๊กตาเพื่อเยียวยาหัวใจตัวเองให้รู้สึกดียิ่งขึ้น
2. กิจกรรมวาดมันออกมา: กระดานวาดรูปออนไลน์ที่ให้เรามีพื้นที่ในการปล่อยใจและความกังวลไปกับการขีดเขียน
3. กิจกรรมพาใจกลับมาสู่กาย: การทำภารกิจช่วยให้จดจ่อและได้กลับมาอยู่กับตัวเอง
4. กิจกรรมทำความเข้าใจปัญหา: การหาสาเหตุพร้อมวิธีรับมือกับปัญหา
 

โดยหน้าที่ขอ Safe Jai ก็เปรียบเสมือนสมุดบันทึก ที่ทำให้ทุกคนได้สำรวจอารมณ์ในแต่ละวัน, ได้บันทึกประสบการณ์ในแต่ละวัน และที่สำคัญที่สุดคือการดูแลจิตใจผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยทั้งหมดนี้ง่าย ๆ เพียง 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
1. เลือกเป้าหมาย
2. สำรวจอารมณ์
3. เลือกกิจกรรม
4. สรุปประสบการณ์ในการใช้ในแต่ละวัน

Chula Student Wellness Center เปิดตัวแอปพลิเคชัน ‘Safe Jai’ เยียวยาหัวใจนิสิต สุดท้ายนี้ทุกคนสามารถทดลองใช้เว็บแอปพลิเคชัน Safe Jai ได้ฟรี และสามารถให้ Feedback หลังการใช้งานผ่านในลิงก์ข้างใต้เพื่อให้ Chula Student Wellness Center ได้นำข้อมูลตรงนี้ไปปรับปรุงตัวเว็บแอปพลิเคชั่นให้ดียิ่งขึ้น และจำไว้ว่า “ไม่ไหวใช้ Safe Jai”

safejai.sa.chula.ac.th  
ลิงค์ feed back: https://forms.gle/9Fppf7mK7yTAWMJf6