ประชุมบอร์ด SONP มีค. 67 เอเจนซี่ อัปเดตเทรนด์เม็ดเงินโฆษณา แนะวางแผนปรับตัวปี 2024

ประชุมบอร์ด SONP มีค. 67 เอเจนซี่ อัปเดตเทรนด์เม็ดเงินโฆษณา แนะวางแผนปรับตัวปี 2024

ประชุมบอร์ดสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) สมัยที่ 13 เดือนมีนาคม 2567 อัปเดตเทรนด์เม็ดเงินโฆษณา แนะวางแผนปรับตัวปี 2024

วันที่ 29 มี.ค. 2567  คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) สมัยที่ 13 จัดประชุมครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุม WR PRIDE ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทย อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 28

โดยมี ดร. สร เกียรติคณารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย (Initiative Thailand) และ ดร.ธราภุช จารุวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทย ให้การต้อนรับ และบรรยายอัพเดทเม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมสื่อ และแนะนำการวางแผนปรับตัวเทรนด์ ปี 2024

จากนั้น นายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมีนาคม โดยมีวาระที่สำคัญ ได้แก่ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม สมัยที่ 13 ครั้งที่ 2/2567 รายงานสถานะการเงิน เรื่องสืบเนื่องความคืบหน้าด้านการพัฒนาธุรกิจ ภายใต้โครงการ Premium Publisher Network- PPN

ประชุมบอร์ด SONP มีค. 67 เอเจนซี่ อัปเดตเทรนด์เม็ดเงินโฆษณา แนะวางแผนปรับตัวปี 2024

ด้านกิจกรรม ได้แก่ แนวทางการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ของสมาคมฯ โครงการเรียนรู้กับกูรูออนไลน์ (One Day Training) ปีที่ 8 ครั้งที่ 4 หัวข้อ Cyber Security โดย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ร่วมกับ SRAN

ประชุมบอร์ด SONP มีค. 67 เอเจนซี่ อัปเดตเทรนด์เม็ดเงินโฆษณา แนะวางแผนปรับตัวปี 2024
 
นอกจากนี้มีการรายงานความคืบหน้า กิจกรรมประจำปี 2567 อาทิ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 8 และโครงการประกวด "รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2567 ซึ่งมีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อนำไปพัฒนากิจกรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น