ไวซ์ไซท์ ประกาศความสำเร็จ Thailand Social Awards ครั้งที่ 12’

ไวซ์ไซท์ ประกาศความสำเร็จ Thailand Social Awards ครั้งที่ 12’

บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดได้จัดงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 12 มอบให้กับผู้ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ กว่า 300 รางวัล! โดยงานนี้ถือเป็นงานประกาศรางวัลโซเชียลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่ถูกจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2555

โดยความพิเศษในปีนี้คือเกณฑ์การตัดสินที่ถูกเพิ่มเติมมุมมองด้านจริยธรรม และความเหมาะสมของผู้รับรางวัลจากคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา (Ethics Mentor) เพื่อให้ผลการตัดสินออกมาอย่างสมบูรณ์แบบในทุกมิติ อีกทั้งยังได้ปรับปรุงเกณฑ์การวัดผลในการประกาศรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 12 ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากหลากหลายแวดวง โดยได้แบ่งคณะที่ปรึกษาจำนวน 25  ท่าน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

ไวซ์ไซท์ ประกาศความสำเร็จ Thailand Social Awards ครั้งที่ 12’

1.คณะที่ปรึกษาด้านการจัดหมวดหมู่กลุ่มรางวัล (Category Mentor) จำนวน 7 ท่าน

คุณขจร เจียรนัยพานิชย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท The Zero Publishing, คุณฉวีวรรณ คงโชคสมัย กรรมการผู้จัดการ RGB72 และ CREATIVE TALK, คุณแดน ศรมณี Brandologist, คุณสโรจ เลาหศิริ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับองค์กรชั้นนำ, คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม Founder and CEO บริษัท RGB72 และ CREATIVE TALK, ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, และ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาดและ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.คณะที่ปรึกษาด้านเกณฑ์การวัดผล (Performance Mentor) จำนวน 15 ท่าน

คุณกฤษณ์ บุญญะรัง ผู้ก่อตั้ง บริษัท เดอะสกา ฟิล์ม จำกัด เจ้าของช่องยูทูป Bie The Ska, คุณกิตติพัฒน์ มหพันธ์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท BUZZPURR, คุณขจร เจียรนัยพานิชย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท The Zero Publishing, คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดิจิทัล บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน), คุณณธิดา รัฐธนาวุฒิ CEO and Founder บริษัท Marketing Oops!, คุณพงษ์ปิติ ผาสุขยืด ผู้ก่อตั้งเพจ AD ADDICT, คุณพันธ์ศักดิ์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง Creator Growth Regional Director บริษัท AnyMind Group, คุณมัณฑิตา จินดา กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง ดิจิทัล ทิปส์ อคาเดมี, ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คุณสโรจ เลาหศิริ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับองค์กรชั้นนำ, คุณสิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ CEO บริษัท Content Shifu, คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล นักวางกลยุทธ์การตลาดและเอไอ  บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด, คุณหรรษา วงศ์สิริพิทักษ์ Head of Marketing – The 1, Central Group, คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ Co-founder & Chief Product Officer, Pantip.com และ ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด และอาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไวซ์ไซท์ ประกาศความสำเร็จ Thailand Social Awards ครั้งที่ 12’

3.คณะที่ปรึกษาด้านเกณฑ์ความเหมาะสมของผู้รับรางวัล (Ethics Mentor) จำนวน 9 ท่าน

คุณชวภณ คารมภ์ Account Director บริษัท LIKEME Media , คุณชุตินธรา วัฒนกุล บรรณาธิการบริหารข่าวออนไลน์ Thai PBS, คุณแดน ศรมณี Brandologist,  คุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP), คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด และผู้ผลิตสื่อช่อง beartai, ผศ.พรรณวดี ประยงค์ อาจารย์สาขาวิชาสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การวัดผลผู้ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียในครั้งนี้ถูกแบ่งออกเป็น ​3 เกณฑ์ คือ Social Metric for Brand  ใช้ในการวัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์, Social Metric for Content ใช้ในการวัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของเนื้อหารายการ และ Social Metric for Creator ใช้ในการวัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของบุคคลที่มีผลงานหรือมีชื่อเสียง ซึ่งในแต่ละกลุ่มรางวัลจะมีวิธีการเก็บข้อมูลและการคำนวณคะแนนที่แตกต่างกันออกไป

ไวซ์ไซท์ ประกาศความสำเร็จ Thailand Social Awards ครั้งที่ 12’

โดย Thailand Social Awards ครั้งที่ 12 ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 6 สาขาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รางวัล Best Brand Performance on Social Media (แบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย) จำนวน 31 สาขา โดยเรียงตามลำดับคะแนน  ดังนี้

Automotive (รถยนต์และรถจักรยานยนต์)

Winner : Toyota Motor

Finalist : Honda, Honda Motorcycle, Vespa และ Mitsubishi Motors

Bank (กิจธนาคาร)

Winner : KBank

Finalist : SCB, Krungthai, ttb และ Krungsri

Beverage (เครื่องดื่ม (Non-Al & Alcohol)

Winner : NESCAFÉ

Finalist : Pepsi, LEO, Coca-Cola และ Chang World

Broadcasting (วิทยุและโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.)

Winner : one31

Finalist : 3 HD, Thai PBS, Ch7HD และ Workpoint

Construction Material (วัสดุก่อสร้าง)

Winner : SCG

Finalist : HÄFELE, Beger Paint, TOA และ จระเข้ - JORAKAY

Cosmetics (เครื่องสำอาง)

Winner : 4U2 Cosmetics

Finalist : Srichand, L'Oréal Paris, Maybelline และ LANEIGE

Consumer Electronics (เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน)

Winner : Haier

Finalist : Coway, SONY, Xiaomi และ Nikon

Delivery (ขนส่งอาหาร และบริการเรียกรถ)

Winner : LINE MAN

Finalist : Grab, Robinhood Delivery, foodpanda และ ShopeeFood

Financial Service (Credit Card) (บัตรเครดิต)

Winner : Krungsri First Choice

Finalist : KTC, Krungsri Credit Cards, CardX และ citibank

Financial Service (Leasing) (สินเชื่อ) 

Winner : เงินติดล้อ

Finalist : Krungsri Auto, ศรีสวัสดิ์, เงินเทอร์โบ และ สมหวัง เงินสั่งได้

Food & Snacks (อาหารพร้อมทาน และขนมขบเคี้ยว)

Winner : Taokaenoi

Finalist : MAMA, Lays, CP และ Farmhouse

Gold & Jewelry (ห้างทองและอัญมณี)

Winner : Aurora

Finalist : Pandora, ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ, Ravipa และ เพชรชมพู จิวเวลรี่

Government & State Enterprise (งานราชการ, รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน)

Winner : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Finalist : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการต่างประเทศ และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Home & Decoration (เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน)

Winner : IKEA

Finalist : ไทวัสดุ, Index Living Mall, HomePro และ SB Design Square

Hospital (โรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชน)

Winner : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Finalist : โรงพยาบาลพญาไท, โรงพยาบาลยันฮี, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Hospitality & Travel Agency (โรงแรมและกิจการนำเที่ยว)

Winner : Love Andaman

Finalist : บ้านไร่ ไออรุณ, Unithai Trip, Sri panwa และ Kew Muang Mountain High Camp

Hypermarket & Supermarket (ซูเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์เซ็นเตอร์)

Winner : Lotus’s

Finalist : Big C, makro, Tops และ CJ MORE

Insurance & Assurance (ประกันชีวิตและประกันภัย)

Winner : Muang Thai Life

Finalist : Thai Life Insurance, AIA, FWD และ Allianz Ayudhya

Logistics (ขนส่งสินค้าและพัสดุ)

Winner : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

Finalist : Kerry Express, J&T Express, Flash Express และ DHL

Marketplace & E-Commerce Platform (แพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์)

Winner : Shopee

Finalist : Lazada, Konvy, O Shopping และ NocNoc

Mass Transit (บริการขนส่งสาธารณะ)

Winner : airasia

Finalist : BEM, BTS, VietJet Air, และ นครชัยแอร์

Mobile & Consumer Electronics (ธุรกิจมือถือ)

Winner : Samsung

Finalist : OPPO, vivo, Realme และ Apple

Mom & Baby (สินค้าและบริการสำหรับแม่และเด็ก)

Winner : S-26

Finalist : Lamoon, D-nee, MamyPoko และ Enfant

Out of Home Entertainment (สถานบันเทิงและสวนสนุก)

Winner : Major Cineplex

Finalist : SF Cinema, Lido Connect, Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ Lumpinee Boxing Stadium

Personal Care (ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย) 

Winner : Oriental Princess

Finalist : Pantene, DENTISTE’, Vaseline และ NIVEA

Residential Real Estate (อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบที่พักอาศัย)

Winner : Sansiri

Finalist : AP Thai, Supalai, SC ASSET และ AssetWise

Restaurant (ร้านอาหาร)

Winner : KFC

Finalist : Starbucks, Swensen's, Bonchon Chicken และ Jones’ Salad

Shopping Center & Department Store (ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า) 

Winner : centralwOrld

Finalist : Siam Paragon, ICONSIAM, THE MALL และ Central Pattana

Skincare (ดูแลผิวหน้าและเวชสำอาง)

Winner : CeraVe

Finalist : Giffarine, Eucerin, Sulwhasoo และ Garnier

Streaming Platform (แพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงออนไลน์)

Winner : Netflix

Finalist : Prime, 3Plus, viu และ WeTV

Telecommunication (ผู้ให้บริการสัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ต)

Winner : AIS

Finalist : TrueMove H, dtac, 3BB Broadband และ FINN MOBILE

 

รางวัล Best Performance on Platforms จำนวน 10 รางวัล ดังนี้

 

 • Best Brand Performance on Platform by LINE สาขา Highest View on LINE VOOM ได้แก่ KBank
 • Best Brand Performance on Platform by LINE สาขา Best Campaign on LINE VOOM ได้แก่ OR
 • Best Brand Performance by Pantip สาขา Highest Quality ได้แก่ อสท.เกาหลี
 • Best Entertainment Performance by Pantip สาขาละคร ได้แก่ พรหมลิขิต
 • Best Brand Performance Campaign on TikTok ได้แก่ Muang Thai Life
 • Most Innovative Campaign on TikTok  ได้แก่ Maybelline
 • Xceptional Launch Campaign Award ได้แก่ NIVEA
 • Best Connected Community X Award ได้แก่ Sansiri
 • Best Brand Channel on YouTube ได้แก่ Samsung
 • Best Creator Channel on YouTube ได้แก่ HEARTROCKER

รางวัล Best Content Performance on Social Media (ผู้สร้างสรรค์และผลิตเนื้อหารายการยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย) จำนวน 3 สาขา โดยเรียงตามลำดับคะแนน  ดังนี้

Thai Movie (ภาพยนตร์ไทย)

Winner : สัปเหร่อ

Finalist : แมนสรวง, ธี่หยด, ดับแสงรวี และ Long Live Love

Thai Series (ละครไทย) 

Winner : พรหมลิขิต

Finalist : มาตาลดา, แฟนผมเป็นประธานนักเรียน, ทฤษฎีสีชมพู และ เพื่อนต้องห้าม

Thai TV Program (รายการโทรทัศน์)

Winner : ร้องข้ามกำแพง The Wall Song

Finalist : 789SURVIVAL, ก็มาดิคร้าบ, ดวลเพลงชิงทุน และ ONE-ลุมพินี

 

รางวัล Best Creator Performance on Social Media (ครีเตอร์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย) จำนวน 24 สาขา  โดยเรียงตามลำดับคะแนน  ดังนี้

Actor & Actress (ดารา นักแสดง)

Winner : นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์

Finalist : ซี พฤกษ์ พานิช, เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง, วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร และฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ

Art & Design (งานวาดและการออกแบบ)

Winner : Lowcostcosplay

Finalist : Sundae Kids, นัดเป็ด, คิ้วต่ำ และ Uninspired by Current Events

Beauty & Fashion (ความสวยงาม และแฟชั่น)

Winner : Soundtiss

Finalist : Saira Mirror, Archita Station, เนสตี้ สไปร์ทซี่ และ Eyeta

Boy Band & Girl Group  (ศิลปินกลุ่ม)

Winner : 4EVE

Finalist : BNK48, PROXIE, ATLAS และ BUS Because of You I Shine

Cooking & Chef (การทำอาหาร)

Winner : วันละมื้อ

Finalist : ดำกับบิ๋ม, เอื้อยเก๋ ติดครัว, กับข้าวกับปลาโอ Plaocooking และ chahna_mint

Film & Literature (ภาพยนตร์และหนังสือ)

Winner : แฟนพันธุ์แท้ : หนังสยองขวัญ

Finalist : Kanin The Movie, นักเลงโรงหนัง, ขอบสหนัง และ Pizza Movie

Food & Dining (รีวิวอาหารและร้านอาหาร)

Winner : BanKii

Finalist : Mawinfinferrr, KP ตะลอนแหลก, วันนี้กินไรดีวะ และ กินกับกี้ channel kin-kub-ky

Gadget & Technology (อุปกรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม)

Winner : นายอาร์ม

Finalist : SPIN9, iMoD, beartai และ Extreme IT

Gaming & E-sport (เกมและอีสปอร์ต)

Winner : ZBING.Z

Finalist : Dragon Gold, กิต งายย, HEARTROCKER และ กาย หงิด

Global Citizen (การใช้ชีวิตในต่างประเทศ)

Winner : สะใภ้เกาหลี ซอแฟนเพจ

Finalist : LoukGolf Kanatip, แซ่บอีสาน บ้านๆbyเจ้ย, กิ๊กอินเมกา และ MOSSALA101

Health & Fitness (การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ)

Winner : พี่กลาง หอสมุดแห่งชาติ

Finalist : Doctor Top, Koendanai, BEBE FIT ROUTINE และ หมอหมี เม้าท์มอย

Investment & Personal Finance (การเงินและการลงทุน)

Winner : Paul Pattarapon

Finalist : THE MONEY COACH, ลงทุนแมน, ทันโลกกับ Trader KP และ ถามอีก กับอิก

Knowledge & Education (ความรู้และการศึกษา)

Winner : Kru Whan : English On Air

Finalist : SaySci :: เซย์ไซน์, คำนี้ดี, FAROSE และ Point of View

Local (การนำเสนอเรื่องราวท้องถิ่น)

Winner : Tagple

Finalist : อีสานพาสวบ แฟนเพจ, เบลล่า วิถีไทย, DEEN VLOG และ OLE' CH

MC & Host (พิธีกร)

Winner : วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา

Finalist : ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร, น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร และ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

Music Band (วงดนตรี)

Winner : Paper Planes

Finalist : THREE MAN DOWN, Tilly Birds, TATTOO COLOUR และ TaitosmitH

News Reporter (ผู้ประกาศข่าว)

Winner : สรยุทธ สุทัศนะจินดา

Finalist : กรรชัย กำเนิดพลอย, สุทธิชัย หยุ่น, อนุวัต เฟื่องทองแดง และ กิตติ สิงหาปัด

Parenting & Kids (ครอบครัว แม่และเด็ก)

Winner : Beam-Oil Family

Finalist : Little Monster, Guy Haru Family, Mama Martin และ Famguin

Pets (สัตว์เลี้ยง)

Winner : Japan and friends

Finalist : ไข่ขาวลูกแมร๊, Gluta Story, ชิเอลแมวมึน และ วอแวเป็ดมีผม

Solo Artist (ศิลปินเดี่ยว)

Winner : นนท์ ธนนท์ จำเริญ

Finalist : พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, Jeff Satur, ก้อง ห้วยไร่ และ ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว

Sports (กีฬา)

Winner : วาทะ ลูกหนัง

Finalist : NRsportsRadio, Main Stand, Antihero Thailand และ วิเคราะห์บอลจริงจัง

Sustainability (ความยั่งยืน)

Winner : Environman

Finalist : Konggreengreen, ขยะมรสุม, Go Green girls และ Wannasingh Prasertkul

Travel (การท่องเที่ยว)

Winner :  I Roam Alone

Finalist : Cullen HateBerry, Sneak out, TripTH และ บอลพาเที่ยว

Virtual Creator (ตัวตนเสมือน)

Winner : Dacapo Ch. [ARP]

Finalist : Hey Solly, Evalia Ch. [ARP], Schneider Ch. [ARP] และ Baabel Ch. [ARP]

 

รางวัล  Rising Creator Performance on Social Media (ครีเอเตอร์ที่มีการเติบโตของผู้ติดตามอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี 2566) จำนวน 6 รางวัล ดังนี้

 • กลุ่มที่มีผู้ติดตาม (Followers) จำนวน 100,001 ขึ้นไป ได้แก่ Cullen HateBerry, ไข่ขาวลูกแมร๊ และ นนท์ อินทนนท์
 • กลุ่มที่มีผู้ติดตาม (Followers) จำนวน 1-100,000 ได้แก่ Widpim, แมวออฟฟิศ และ ศาลเจ้ามังกรเนื้อทอง

 

รางวัล Special Award “Best Social Media Performance on Political Content”  จำนวน 1 รางวัล ได้แก่  The Standard Election Day 2566

ไวซ์ไซท์ ประกาศความสำเร็จ Thailand Social Awards ครั้งที่ 12’