พวงหรีดชุดนักเรียน จาก ‘นิรันดร์ พวงหรีดรักษ์โลก’

พวงหรีดชุดนักเรียน จาก ‘นิรันดร์ พวงหรีดรักษ์โลก’

นิรันดร์ พวงหรีดรักษ์โลก เปิดตัวพวงหรีดที่ผลิตจากผ้าที่ใช้ผลิตเป็นชุดนักเรียน เมื่อจบงานจะนำผ้าไปตัดเย็บเป็นชุดนักเรียนเพื่อบริจาคให้แก่เด็กด้อยโอกาส

นิรันดร์ พวงหรีดรักษ์โลก เปิดตัวพวงหรีดที่ผลิตจากผ้า ผลิตจากผ้าโทเร (โพลีเอสเตอร์ผสมกับผ้าฝ้าย) สีขาว กรม น้ำตาลที่ใช้ผลิตเป็นเสื้อ กระโปรง และกางเกงนักเรียน

เมื่อจบงานทางนิรันดร์จะนำพวงหรีดกลับจากวัด และนำผ้าไปตัดเย็บเป็นชุดนักเรียน เพื่อบริจาคให้แก่เด็กด้อยโอกาส ซึ่งทางแบรนด์จะแจ้งยอดบริจาคให้ทราบในทุกๆเดือน