UOB จับมือศิลปินไทยแปลงชุดยูนิฟอร์มเก่าเป็นผลงานศิลปะ

UOB จับมือศิลปินไทยแปลงชุดยูนิฟอร์มเก่าเป็นผลงานศิลปะ

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมกับ วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินหญิงแถวหน้าของไทยผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ เปิดแคมเปญ Turning Trash to Treasured Art นำชุดยูนิฟอร์มสาขาเก่าจำนวน 4,903 ชุดมาอัปไซเคิลเป็นผลงานศิลปะจัดวางที่มีชื่อว่า Clothespocalypse และกระเป๋าใบใหม่หลากหลายแบบ

ปิยพร รัตน์ประสาทพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการดิจิทัล ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นที่จะจัดการผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนชุมชนของเรา การทำงานร่วมกับ WISHULADA ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการให้ชีวิตใหม่กับชุดยูนิฟอร์มแทนที่จะปล่อยทิ้งไปให้เป็นขยะในหลุมฝังกลบ ยังเป็นการสร้างโอกาสการจ้างงานให้กับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย นับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่นมั่นของธนาคารในการส่งเสริมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็นับเป็นการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ"

วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ กล่าวว่า “เอ๋สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกชิ้นจากวัสดุเหลือใช้ทุกประเภทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพราะเอ๋เชื่อว่าพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ประกอบกับการวางแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมตั้งแต่ต้นน้ำ เช่น กระบวนการผลิต จนถึงปลายน้ำ เช่น ผู้บริโภค เพื่อนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่จะช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่ถูกทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด เอ๋รู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมทำงานกับยูโอบีในโครงการนี้ เพราะนอกจากเอ๋จะรู้จักยูโอบีมานานในฐานะผู้สนับสนุนวงการศิลปะและศิลปินไทยแล้ว ยูโอบีเองยังให้ความสำคัญและช่วยสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร เอ๋หวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในการใช้วัสดุเหลือใช้รอบๆ ตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

ความร่วมมือกับ WISHULADA ในโครงการนี้ คาดว่าจะมีค่าก๊าซเรือนกระจกที่สามารถหลีกเลี่ยงได้จากหลุมฝังกลบเป็นจำนวน 1,965.30 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 137.646 ต้น ความพยายามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านความยั่งยืนของธนาคารยูโอบี ซึ่งมุ่งจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของธนาคารและคนรุ่นต่อไปในอนาคต